Denmark-Aarhus: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003871814500827
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391726-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Aarhus: Refuse collection services

2017/S 191-391726

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Aarhus Kommune, Teknik og Milj
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Denmark
Contact person: Vicki Hald Christensen
Telephone: +45 41873336
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74487244.aspx

Address of the buyer profile: http://www.aarhus.dk/kommune

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud vedr. indsamling af storskrald ? bekendtgrelse om indgaet kontrakt.

II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Udbud vedr. indsamling af storskrald ? bekendtgrelse om indgaet kontrakt.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 34 703 325.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042
Main site or place of performance:

Aarhus Kommune.

II.2.4) Description of the procurement:

Udbud vedr. indsamling af storskrald ? bekendtgrelse om indgaet kontrakt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Milj og arbejdsmilj / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231883
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Johs. Srensen & Snner A/S
Sintrupvej 13
Brabrand
8220
Denmark
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 34 703 325.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Aarhus: Refuse collection services

2017/S 191-391726

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Aarhus Kommune, Teknik og Milj
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Denmark
Contact person: Vicki Hald Christensen
Telephone: +45 41873336
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS code: DK042

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/74487244.aspx

Address of the buyer profile: http://www.aarhus.dk/kommune

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud vedr. indsamling af storskrald ? bekendtgrelse om indgaet kontrakt.

II.1.2) Main CPV code
90511000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 34 703 325.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90500000
90510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK042

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-231883

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Johs. Srensen & Snner A/S
Sintrupvej 13
Brabrand
8220
Denmark
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 34 703 325.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Denmark-Aarhus: Refuse collection services
ND Document number 391726-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place AARHUS
AU Authority name Aarhus Kommune, Teknik og Milj (55133018)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
OC Original CPV code 90500000 - Refuse and waste related services
90510000 - Refuse disposal and treatment
90511000 - Refuse collection services
RC NUTS code DK042
IA Internet address (URL) https://permalink.mercell.com/74487244.aspx
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >