Denmark-Holbæk: IT services: consulting, software development, Internet and suppor

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
Opps ID: NBD00003873363845552
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391718-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Denmark-Holbk: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 191-391718

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Holbk Kommune
29189447
Kanalstrde 2
Holbk
4300
Denmark
Contact person: Heidi Feldborg
Telephone: +45 72361239
E-mail: heben@holb.dk
NUTS code: DK022

Internet address(es):

Main address: http://www.holbaek.dk

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leveringsaftale SKI Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud.

II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Den tidligere bekendtgrelse dato 21.9.2017 med henblik pa frivillig forudgaende gennemsigtighed ? leveringsaftale SKI 02.19 ASP/Cloud -omfattende it system til arbejdsmarkedet annulleres.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK022
Main site or place of performance:

Holbk.

II.2.4) Description of the procurement:

IT system til arbejdsmarkedsomradet.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Der indgas ikke leveringsaftale pa baggrund af tidligere Bekendtgrelse med henblik pa frivillig forudgaende gennemsigtighed dato 21.9.2017. Bekendtgrelsen annulleres hermed pga. en forkert version af SKI's evalueringsark er blevet anvendt ved tildelingen ved en fejl. Der foretages efterflgende en ny bekendtgrelse og tildeling pa baggrund af den korrekte version af SKI's evalueringsark.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Direkte tildeling pa SKI Rammeaftale 02.19 er ikke omfattet af direktivet og kan tildeles pa grundlag af rammeaftalens bestemmelser og objektive kriterier der er fastsat i udbudsmaterialet.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 181-371220
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Der indgas ikke leveringsaftale pa baggrund af tidligere Bekendtgrelse med henblik pa frivillig forudgaende gennemsigtighed 2017/S 181-371220 dato 21.9.2017. Bekendtgrelsen annulleres hermed pga. forkert version af SKI's evalueringsark er ved en fejl blevet anvendt ved tildelingen. Der foretages efterflgende en ny bekendtgrelse og tildeling pa baggrund af den korrekte version af SKI's evalueringsark.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenvnet for Udbud 7, hvori der star:

7. Har ordregiveren ivrksat et begrnset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrenceprget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Radets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmaderne ved indgaelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophvelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at vre blevet udvalgt vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens 171, stk. 2, eller denne lovs 2, stk. 1, nr. 1, nar underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystem er indgaet, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. 2, stk. 2, eller udbudslovens 171, stk. 4

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 185, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgaet en kontrakt uden forudgaende offentliggrelse af en udbudsbekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende, vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt, forudsat at bekendtgrelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgaende offentliggrelse af en udbudsbekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Denmark-Holbk: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 191-391718

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Holbk Kommune
29189447
Kanalstrde 2
Holbk
4300
Denmark
Contact person: Heidi Feldborg
Telephone: +45 72361239
E-mail: heben@holb.dk
NUTS code: DK022

Internet address(es):

Main address: http://www.holbaek.dk

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Leveringsaftale SKI Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud.

II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK022

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 181-371220

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Denmark-Holbk: IT services: consulting, software development, Internet and support
ND Document number 391718-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place HOLBK
AU Authority name Holbk Kommune (29189447)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure V - Contract award without prior publication
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
OC Original CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
RC NUTS code DK022
IA Internet address (URL) http://www.holbaek.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >