Romania-Magurele: Darkfield and scanning probe microscopes

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003874275429965
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392202-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Magurele: Darkfield and scanning probe microscopes

2017/S 191-392202

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronica ? INOE 2000
Str. Atomistilor nr. 409, jud. Ilfov
Contact point(s): Compartiment Achizitii Publ;ice
For the attention of: Marina Tautan
77125 Magurele
Romania
Telephone: +40 0214575757
E-mail: marina@inoe.ro
Fax: +40 214574522/ +40 314056397

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.inoe.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38514000

Description
Darkfield and scanning probe microscopes.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 642 300 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 17
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Schaefer Southeast Europe SRL
Str. Odobesti nr. 1 bis, corpul C4, cam.1101
051565 Galati
Romania
E-mail: moldovan@schaefer-tec.com
Telephone: +40 0733944144
Internet address: www.schaefer-tec.com
Fax: +40 0336401718

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 642 303 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 642 300 RON
Excluding VAT
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Magurele: Darkfield and scanning probe microscopes

2017/S 191-392202

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronica ? INOE 2000
Str. Atomistilor nr. 409, jud. Ilfov
Contact point(s): Compartiment Achizitii Publ;ice
For the attention of: Marina Tautan
77125 Magurele
Romania
Telephone: +40 0214575757
E-mail: marina@inoe.ro
Fax: +40 214574522/ +40 314056397

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.inoe.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Other: institut national de cercetare-dezvoltare (INCD)
I.3) Main activity
Other: cercetare (CAEN 7219)
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Sistem de microscopie hiperspectrala cu tehnologie in camp intunecat imbunatatita.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, Ilfov, Romania, 077125.

NUTS code RO322

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Sistem de microscopie hiperspectrala cu tehnologie in camp intunecat imbunatatita pentru Laboratorul de Metode Optospectrale pentru evaluarea Calitatii Apei (MOCA) modernizat in cadrul proiectului CEO-Terra.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

38514000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 642 300 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
POC.02
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 114-230523 of 16.6.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 17 Lot title: Sistem de microscopie hiperspectrala cu tehnlogie in camp intunecat
V.1) Date of contract award decision:
25.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 1
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Schaefer Southeast Europe SRL
Str. Odobesti nr. 1 bis, corpul C4, cam.1101
051565 Galati
Romania
E-mail: moldovan@schaefer-tec.com
Telephone: +40 0733944144
Internet address: www.schaefer-tec.com
Fax: +40 0336401718

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 642 303 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 642 300 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Proiect ?Centrul de cercetare a mediului si observarea Terrei ? CEO-Terra, contract nr. 152/ 25.11.2016.
VI.2) Additional information:
In cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor respectivi sa depuna in SEAP preturi noi. Ofertantii/ Subcontractantii/ tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari. Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala) vor fi consemnate in DUAE. In cazul in care ofertantul nu poate fi contactat pentru indeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta ii apartine in totalitate acestuia.
Atentie: La transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale DUAE / propunerii tehnice / garantiei de participare ca fisiere in cadrul sectiunii propunerii financiare deoarece acestea nu vor putea fi evaluate. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant care a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii si prevederile legale asociate acestora, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Oficiul Juridic INOE 2000
Str. Atomistilor nr. 409
077125 Magurele
Romania
E-mail: inoe@inoe.ro
Telephone: +40 214574522
Internet address: www.inoe.ro
Fax: +40 214574522/+40 314056793

VI.4) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Magurele: Darkfield and scanning probe microscopes
ND Document number 392202-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place MAGURELE
AU Authority name Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronica ? INOE 2000
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 38514000 - Darkfield and scanning probe microscopes
OC Original CPV code 38514000 - Darkfield and scanning probe microscopes
RC NUTS code RO322
IA Internet address (URL) http://www.inoe.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >