Denmark-Vejle: Medical practice services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003874538171700
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391928-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Vejle: Medical practice services

2017/S 191-391928

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Denmark
Contact person: Jannie Kramer
Telephone: +45 76631000
E-mail: indkobsservice@rsyd.dk
NUTS code: DK03

Internet address(es):

Main address: www.regionsyddanmark.dk

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud vedrrende drift af almen lgepraksis i Vejle Midtby.

Reference number: 17/26543
II.1.2) Main CPV code
85121000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Region Syddanmark nsker at indga aftale om drift af almen lgepraksis i Vejle Midtby pr. 1.11.2017.

Der udbydes en patientkapacitet pa op til 4 000 patienter.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK03
Main site or place of performance:

7100 Vejle.

II.2.4) Description of the procurement:

Region Syddanmark nsker at indga aftale om drift af almen lgepraksis i 7100 Vejle Midtby pr. 1.11.2017.

Der udbydes en patientkapacitet pa op til 4 000 patienter.

En lge med ca. 1 600 tilmeldte patienter i Vejle Midtby, har meddelt sit ophr pr. den 31.10.2017. Situationen er den, at samtlige lger i Vejle Midtby har lukket for tilgang, og at patienterne derfor ikke kan fordeles til andre praksis, ligesom der ikke lngere er mulighed for frit lgevalg i Vejle Midtby, idet de eneste aktuelt abne praksis i Vejle-omradet er beliggende i Jelling, Bredsten, Give og Brkop.

Regionen forsger sidelbende med dette udbud afstte det ledigblevne ydernummer med de tilhrende ca. 1 600 patienter til lger, der vil praktisere under overenskomsten. Det har ikke indtil videre vret muligt at finde en praksis eller en lge, der er interesseret heri, hvilket er baggrunden for, at der nu ivrksttes et udbud.

Der er aktuelt ca. 1 600 patienter tilmeldt den lge, som har meddelt sit ophr, men Region Syddanmark giver ingen garanti for antallet af patienter, idet dette antal er variabelt. Tilbudsgiver er uanset ndringer i ovennvnte estimerede antal patienter, forud for, eller efter tilbudsfristens udlb, ikke berettiget til at tilbagekalde sit afgivne tilbud.

Baggrunden for, at der udbydes en patientmasse pa op til 4 000 tilmeldte patienter, selvom der aktuelt kun er ca. 1 600 lgelse patienter pr. udgangen af oktober, er den, at Regionen nsker at vre pa den sikre side i forhold til lgedkningen i Vejle Midtby, safremt yderligere en eller flere lger meddeler sit ophr, uden at patienterne kan fordeles til andre praksis eller lger i Vejle Midtby.

Regionen nsker ligeledes, at der igen kommer frit lgevalg i Vejle Midtby, ligesom tilflyttere til Vejle skal kunne tilmeldes en praktiserende lge, hvorfor en udbudsklinik skal kunne rumme et vist antal patienter, hvis det viser sig ndvendigt.

I relation til det forventede antal patienter, kan det oplyses, at en eksisterende lgepraksis i Vejle Midtby forventeligt abner for tilgang af ca. 1 600 patienter pr. 1.1.2018 eller lidt senere. Dette er ikke endeligt afklaret, men forventes at vre afklaret inden fristen for at stille sprgsmal til udbudsmaterialet foreligger.

Leverandren skal til enhver tid sikre den ndvendige bemanding i hele klinikkens abningstid, og tilpasse denne, afhngigt af antallet af tilmeldte patienter jf. kontraktbilag 1, Kravspecifikation.

Leverandren ma ikke holde lukket pa andre dage end lrdage, sndage og helligdage. Der er saledes ikke adgang for Leverandren til at holde f.eks. ferielukket.

Leverandren skal selv finde lokaler og indkbe udstyr mv., hvorfra praksis kan drives. Dette udbud adskiller sig saledes fra andre lignende udbud, hvor regionen har udbudt drift af en konkret praksis. Regionen stiller saledes ikke faciliteter af nogen art til radighed for leverandren.

Regionen har option pa ydelser angivet i Kontraktbilag 9, pa de i kontrakten aftalte vilkar. Kunden forbeholder sig ret til at udnytte optionen fra kontraktindgaelse til kontraktstart, samt hele kontraktperioden. Udnyttelse skal varsles skriftligt med et varsel pa mindst 60 dage, med mindre leverandren tilbyder et kortere varsel, jf. kontraktbilag 1.

Region Syddanmark tager forbehold for at annullere udbuddet undervejs i processen, herunder ? men ikke begrnset til ? hvis der bliver mulighed for at overfre ydernummeret til en praktiserende lge, jf. ogsa ovenfor pkt. 2 og nedenfor pkt. 12. Ligeledes tages der forbehold for at dele af det udbudte ydernummer fraslges undervejs i processen.

Kontraktbilag 1 beskriver Region Syddanmarks krav til den udbudte ydelse nrmere.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Det er vigtigt for regionen at understrege, at lsninger med Praktiserende Lgers Organisation (PLO) pa ydernumre efter overenskomst fortsat vil blive foretrukket. Derfor forbeholder regionen sig retten til at annullere udbuddet, safremt det viser sig, at ydernumrene (kapaciteten), der knytter sig til udbuddet, kan afhndes pa sdvanlig vis.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about framework agreement
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11) Main features of the award procedure:

Tildeling vil ske pa baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 161-332973
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Udbud vedrrende drift af almen lgepraksis i Vejle Midtby

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Som bekendt har Region Syddanmark haft drift af lgeklinik i Vejle i udbud. Til orientering er ydernummeret nu blevet afhndet til en praktiserende lge, lge Peder Ahnfeldt-Mollerup, Vejle, pr. 1.11.17 og dermed har vi iht. udbudsvilkarene annulleret udbuddet.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenvnet for Udbud m.v. (loven kan hentes pa www.retsinformation.dk ) glder flgende frister for indgivelse af klage angaende udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:

Klage over udbud, jf. lovens 7, stk. 2, skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystem er indgaet, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. lovens 2, stk. 2, og udbudslovens 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

Klagenvnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenvnet for Udbuds klagevejledning kan findes pa www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Vejle: Medical practice services

2017/S 191-391928

Social and other specific services ? public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Denmark
Contact person: Jannie Kramer
Telephone: +45 76631000
E-mail: indkobsservice@rsyd.dk
NUTS code: DK03

Internet address(es):

Main address: www.regionsyddanmark.dk

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udbud vedrrende drift af almen lgepraksis i Vejle Midtby.

Reference number: 17/26543
II.1.2) Main CPV code
85121000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK03

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 161-332973

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Udbud vedrrende drift af almen lgepraksis i Vejle Midtby

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)
TI Title Denmark-Vejle: Medical practice services
ND Document number 391928-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place VEJLE
AU Authority name Region Syddanmark (29190909)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 85121000 - Medical practice services
OC Original CPV code 85121000 - Medical practice services
RC NUTS code DK03
IA Internet address (URL) www.regionsyddanmark.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >