Slovenia-Ravne na Koro?kem: Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 77 - Musical Instruments, Phonographs, and Home-Type Radios
Opps ID: NBD00003874689672702
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391080-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ravne na Koro?kem: Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories

2017/S 191-391080

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ob?ina Ravne na Koro?kem
5883628000
Ga?nikova pot 5
Ravne na Koro?kem
2390
Slovenia
Contact person: Sabina Hra?an
Telephone: +386 28216031
E-mail: sabina.hrasan@ravne.si
Fax: +386 28216001
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.ravne.si/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zdrav ?ivljenjski slog za vse generacije v Me?i?ki dolini.

Reference number: 1602-0001/2016
II.1.2) Main CPV code
37000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Na obmo?ju ob?in Ravne na Kor., Prevalje, Me?ica in ?rna na Kor. se bo postavila oprema za telesno aktivnost, to so fitnes orodja na prostem in otro?ka igrala, ter urbana oprema in hortikultura.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 163 398.37 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fitnes orodja v ob?ini Ravne na Koro?kem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
37410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Ravne na Koro?kem.

II.2.4) Description of the procurement:

Zunanja fitnes orodja se v ob?ini Ravne na Koro?kem postavijo po naslednjih lokacijah:

Kotlje, Trg-gramoznica, Javornik, ?e?ovje-osrednje igri??e, Dobja vas-spodnje naselje, Dobja vas-zgornje naselje, Strojnska reka, Dobrije in Strojna.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operacijo delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj pode?elja.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otro?ka igrala v Ob?ini Ravne na Koro?kem

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
37400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Ob?ina Ravne na Koro?kem.

II.2.4) Description of the procurement:

Otro?ka igrala se v ob?ini Ravne na Koro?kem postavijo po naslednjih lokacijah: Kotlje, Trg-gramoznica, Javornik, ?e?ovje-osrednje igri??e, ?e?ovje-pri O?PV, Dobja vas-spodnje naselje, Dobja vas-zgornje naselje, Strojnska reka, Dobrije, Strojna.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operacijo delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj pode?elja.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Urbana oprema in hortikultura v ob?ini Ravne na Koro?kem

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34928400
03120000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Ravne na Koro?kem.

II.2.4) Description of the procurement:

Urbana oprema se v ob?ini Ravne na Kor. izvede po naslednjih lokacijah: Kotlje, Trg-gramoznica, Javornik, ?e?ovje-osrednje igri??e, ?e?ovje-pri O?PV, ?e?ovje-grajski park, ?e?ovje-pasji park, Dobja vas-spodnje naselje, Dobja vas-zgornje naselje, Strojnska reka, Dobrije. Hortikultura se v ob?ini Ravne na Kor. izvede le v Kotljah.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operacijo delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj pode?elja.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otro?ka igrala v ob?ini Prevalje

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
37400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Prevalje.

II.2.4) Description of the procurement:

Otro?ka igrala se v ob?ini Prevalje se postavijo na dveh lokacijah: Farna vas- igri??e Altra na parc. ?t.: 680/1, k.o. Farna vas in na lokaciji Trg 65-66 na parc. ?t.: 411/53, k.o. Farna vas.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operacijo delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj pode?elja.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fitnes orodja v ob?ini Me?ica

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
37410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Me?ica.

II.2.4) Description of the procurement:

Zunanja fitnes orodja se v ob?ini Me?ica postavijo na parc. ?t.: 928/2, k.o. Me?ica.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operacijo delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj pode?elja.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fitnes orodja v ob?ini ?rna na Koro?kem

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
37410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

?rna na Koro?kem.

II.2.4) Description of the procurement:

Zunanja fitnes orodja se v ob?ini ?rna na Kor. postavijo na parc. ?t.: 170/10,163/1,423/2, vse k.o. ?rna in parc. ?t. 87, k.o. ?erjav.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operacijo delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj pode?elja.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otro?ka igrala v ob?ini ?rna na Koro?kem

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
37400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

?rna na Koro?kem.

II.2.4) Description of the procurement:

Otro?ka igrala se v ob?ini ?rna na Koro?kem postavijo na lokacijah v ?rni in ?erjavu (parc. ?t.: 170/10, 163/1, k.o. ?rna ? plezalna mre?a, parc. ?t.: 170/10, 163/1, 336/4, k.o. ?rna in parc. ?t. 87, k.o. ?erjav? ?portno igri??e).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Operacijo delno financira Evropski kmetijski sklad za razvoj pode?elja.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 098-193297
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Fitnes orodja v ob?ini Ravne na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIP Lichteneger Gradbeni?tvo in prevozni?tvo, d.o.o.
2273829000
Brdinje 47A
Kotlje
2394
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 33 603.00 EUR
Total value of the contract/lot: 30 792.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Otro?ka igrala v Ob?ini Ravne na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Prizma Les, Proizvodnja lesnega programa, storitve in posredni?tvo, Janez Smrekar s.p.
6452787000
Podgorje 6
Podgorje pri Slovenj Gradcu
2381
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 261.20 EUR
Total value of the contract/lot: 40 585.62 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 8 441.81 EUR
Proportion: 21 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Elektro dela.

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Urbana oprema in hortikultura v ob?ini Ravne na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
GIP Lichteneger Gradbeni?tvo in prevozni?tvo, d.o.o.
2273829000
Brdinje 47A
Kotlje
2394
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 45 295.36 EUR
Total value of the contract/lot: 55 449.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Otro?ka igrala v ob?ini Prevalje

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Fitnes orodja v ob?ini Me?ica

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ekogrid, trgovina, posredni?tvo in distribucija, d.o.o.
6380875000
Modrinjakova ulica 3
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 967.00 EUR
Total value of the contract/lot: 5 787.99 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Fitnes orodja v ob?ini ?rna na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ekogrid, trgovina, posredni?tvo in distribucija, d.o.o.
6380875000
Modrinjakova ulica 3
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 493.00 EUR
Total value of the contract/lot: 12 016.80 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Otro?ka igrala v ob?ini ?rna na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Veplas tr?enje, in?eniring in razvoj, d.o.o.
6618901000
Cesta Simona Blatnika 11
Velenje
3320
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 272.00 EUR
Total value of the contract/lot: 18 766.96 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Ob?ina Ravne na Koro?kem
Ga?nikova pot 5
Ravne na Koro?kem
2390
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ravne na Koro?kem: Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories

2017/S 191-391080

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ob?ina Ravne na Koro?kem
5883628000
Ga?nikova pot 5
Ravne na Koro?kem
2390
Slovenia
Contact person: Sabina Hra?an
Telephone: +386 28216031
E-mail: sabina.hrasan@ravne.si
Fax: +386 28216001
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.ravne.si/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zdrav ?ivljenjski slog za vse generacije v Me?i?ki dolini.

Reference number: 1602-0001/2016
II.1.2) Main CPV code
37000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 163 398.37 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fitnes orodja v ob?ini Ravne na Koro?kem

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
37410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otro?ka igrala v Ob?ini Ravne na Koro?kem

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
37400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2) Description
II.2.1) Title:

Urbana oprema in hortikultura v ob?ini Ravne na Koro?kem

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34928400
03120000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otro?ka igrala v ob?ini Prevalje

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
37400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fitnes orodja v ob?ini Me?ica

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
37410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fitnes orodja v ob?ini ?rna na Koro?kem

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
37410000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2) Description
II.2.1) Title:

Otro?ka igrala v ob?ini ?rna na Koro?kem

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
37400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 098-193297

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Fitnes orodja v ob?ini Ravne na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIP Lichteneger Gradbeni?tvo in prevozni?tvo, d.o.o.
2273829000
Brdinje 47A
Kotlje
2394
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 33 603.00 EUR
Total value of the contract/lot: 30 792.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Otro?ka igrala v Ob?ini Ravne na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Prizma Les, Proizvodnja lesnega programa, storitve in posredni?tvo, Janez Smrekar s.p.
6452787000
Podgorje 6
Podgorje pri Slovenj Gradcu
2381
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 261.20 EUR
Total value of the contract/lot: 40 585.62 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Urbana oprema in hortikultura v ob?ini Ravne na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
06/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
GIP Lichteneger Gradbeni?tvo in prevozni?tvo, d.o.o.
2273829000
Brdinje 47A
Kotlje
2394
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 45 295.36 EUR
Total value of the contract/lot: 55 449.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Otro?ka igrala v ob?ini Prevalje

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Fitnes orodja v ob?ini Me?ica

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ekogrid, trgovina, posredni?tvo in distribucija, d.o.o.
6380875000
Modrinjakova ulica 3
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 967.00 EUR
Total value of the contract/lot: 5 787.99 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Fitnes orodja v ob?ini ?rna na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ekogrid, trgovina, posredni?tvo in distribucija, d.o.o.
6380875000
Modrinjakova ulica 3
Maribor
2000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 493.00 EUR
Total value of the contract/lot: 12 016.80 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Otro?ka igrala v ob?ini ?rna na Koro?kem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Veplas tr?enje, in?eniring in razvoj, d.o.o.
6618901000
Cesta Simona Blatnika 11
Velenje
3320
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 272.00 EUR
Total value of the contract/lot: 18 766.96 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Slovenia-Ravne na Koro?kem: Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
ND Document number 391080-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place RAVNE NA KORO?KEM
AU Authority name Ob?ina Ravne na Koro?kem (5883628000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 03120000 - Horticultural and nursery products
34928400 - Urban furniture
37000000 - Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
37400000 - Sports goods and equipment
37410000 - Outdoor sports equipment
OC Original CPV code 03120000 - Horticultural and nursery products
34928400 - Urban furniture
37000000 - Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
37400000 - Sports goods and equipment
37410000 - Outdoor sports equipment
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.ravne.si/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >