Slovenia-Ljubljana: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 91 - Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes
Opps ID: NBD00003874807515018
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391071-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 191-391071

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zdru?enje zdravstvenih zavodov Slovenije
5054087000
Riharjeva ulica 38
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 59227190
E-mail: info@zdrzz.si
Fax: +386 59227199
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: https://zdrzz.si

I.1) Name and addresses
Bolni?nica Se?ana
5054940000
Cankarjeva ulica 4
Se?ana
6210
Slovenia
Telephone: +386 57074000
E-mail: info@bsezana.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.1) Name and addresses
Bolni?nica Topol?ica
5820570000
Topol?ica 61
Topol?ica
3326
Slovenia
Telephone: +386 38987700
E-mail: info@b-topolsica.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.boltop.si/

I.1) Name and addresses
Bolni?nica za ginekologijo in porodni?tvo Kranj
5053820000
Kidri?eva cesta 38A
Kranj
4000
Slovenia
Telephone: +386 42082800
E-mail: andreja.skafar@bgp-kranj.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-kranj.si/

I.1) Name and addresses
Bolni?nica za ?enske bolezni in porodni?tvo Postojna
5779197000
Pre?na ulica 4
Postojna
6230
Slovenia
Telephone: +386 57000720
E-mail: info@bolnisnica-po.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-po.si/sl

I.1) Name and addresses
Center za zdravljenje bolezni otroK
5053650000
?entvid pri Sti?ni 44
?entvid pri Sti?ni
1296
Slovenia
Telephone: +386 17887450
E-mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.czbo.si/

I.1) Name and addresses
Onkolo?ki in?titut Ljubljana
5055733000
Zalo?ka cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 15879777
E-mail: info@onko-i.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.onko-i.si/

I.1) Name and addresses
ORTOPEDSKA bolni?nica VALDOLTRA OSPEDALE ortopedico VALDOLTRA
5053765000
Jadranska cesta 31
Ankaran ? Ancarano
6280
Slovenia
Telephone: +386 56696100
E-mail: informacije@ob-valdoltra.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.ob-valdoltra.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Begunje
5054818000
Begunje na Gorenjskem 55
Begunje na Gorenjskem
4275
Slovenia
Telephone: +386 45335200
E-mail: tajnistvo@pb-begunje.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.pb-begunje.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Idrija
5053668000
Pot Sv. Antona 49
Idrija
5280
Slovenia
Telephone: +386 53734400
E-mail: psihiatrija@pb-idrija.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.pb-idrija.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Ormo?
5054788000
Ptujska cesta 33
Ormo?
2270
Slovenia
Telephone: +386 27415100
E-mail: pbo.tajnistvo@siol.net
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.pb-ormoz.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Vojnik
5685800000
Celjska cesta 37
Vojnik
3212
Slovenia
Telephone: +386 37800100
E-mail: tajnistvo@pb-vojnik.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://pb-vojnik.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Dr. Franca Derganca Nova Gorica
5055695000
Ulica padlih borcev 13A
?empeter pri Gorici
5290
Slovenia
Telephone: +386 53301000
E-mail: tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-go.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Bre?ice
5105323000
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
Telephone: +386 74668100
E-mail: tajnistvo@sb-brezice.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-brezice.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Celje
5064716000
Oblakova ulica 5
Celje
3000
Slovenia
Telephone: +386 34233000
E-mail: info[@]sb-celje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-celje.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Dr. Jo?eta Potr?a Ptuj
5054796000
Potr?eva cesta 23
Ptuj
2250
Slovenia
Telephone: +386 27491400
E-mail: tajnistvo@sb-ptuj.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-ptuj.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Izola Ospedale generale Isola
1399632000
Polje 40
Izola ? Isola
6310
Slovenia
Telephone: +386 56606000
E-mail: info@sb-izola.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: https://sb-izola.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Jesenice
5053692000
Cesta mar?ala Tita 112
Jesenice
4270
Slovenia
Telephone: +386 45868000
E-mail: info@sb-je.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-je.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Murska Sobota
1122517000
Ulica dr. Vrbnjaka 6
Murska Sobota
9000
Slovenia
Telephone: +386 25123100
E-mail: info@sb-ms.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-ms.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Novo mesto
5054621000
?mihelska cesta 1
Novo mesto
8000
Slovenia
Telephone: +386 73916100
E-mail: tajnistvo@sb-nm.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: https://www.sb-nm.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Slovenj Gradec
5054958000
Gosposvetska cesta 1
Slovenj Gradec
2380
Slovenia
Telephone: +386 28823400
E-mail: info@sb-sg.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-sg.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Trbovlje
5055121000
Rudarska cesta 9
Trbovlje
1420
Slovenia
Telephone: +386 35652500
E-mail: info@sb-trbovlje.si
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-trbovlje.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetna klinika za plju?ne bolezni in alergijo Golnik
1190997000
Golnik 36
Golnik
4204
Slovenia
Telephone: +386 42569100
E-mail: tajnistvo@klinika-golnik.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.klinika-golnik.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetna psihiatri?na klinika Ljubljana
1191004000
Studenec 48
Ljubljana ? Polje
1260
Slovenia
Telephone: +386 15872100
E-mail: info@psih-klinika.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.psih-klinika.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetni klini?ni center Ljubljana
5057272000
Zalo?ka cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 15225050
E-mail: gp.ukc@kclj.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.kclj.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetni klini?ni center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 23211000
E-mail: javnosti@ukc-mb.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.ukc-mb.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetni rehabilitacijski in?titut Republike Slovenije ? So?a
5053919000
Linhartova cesta 51
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 14758100
E-mail: info@ir-rs.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.ir-rs.si/

I.1) Name and addresses
Mladinsko klimatsko zdravili??e Rakitna
5273943000
Rakitna 96
Preserje
1352
Slovenia
Telephone: +386 13659800
E-mail: info@mkz-rakitna.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.mkz-rakitna.si/

I.1) Name and addresses
Nacionalni in?titut za javno zdravje
6462642000
Trubarjeva cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12441400
E-mail: info@nijz.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.nijz.si/

I.1) Name and addresses
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
6489087000
Prvomajska ulica 1
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 24500100
E-mail: info@nlzoh.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.nlzoh.si/

I.1) Name and addresses
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
5053960000
?lajmerjeva ulica 6
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 15438100
E-mail: central@ztm.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.ztm.si/

I.1) Name and addresses
Osnovno zdravstvo Gorenjske
5165792000
Gosposvetska ulica 9
Kranj
4000
Slovenia
Telephone: +386 42082511
E-mail: tajnistvoozg@ozg-kranj.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.ozg-kranj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ajdov??ina
5107164000
Tovarni?ka cesta 3
Ajdov??ina
5270
Slovenia
Telephone: +386 53693000
E-mail: tajnistvo@zd-ajdovscina.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ajdovscina.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Bre?ice
5056268000
?ernel?eva cesta 8
Bre?ice
8250
Slovenia
Telephone: +386 74991400
E-mail: info@zd-brezice.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-brezice.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Celje
5619017000
Gregor?i?eva ulica 5
Celje
3000
Slovenia
Telephone: +386 35434000
E-mail: infos@zd-celje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-celje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom ?rnomelj
5054605000
Delavska pot 4
?rnomelj
8340
Slovenia
Telephone: +386 73061700
E-mail: info@zd-crnomelj.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-crnomelj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dom?ale
5500931000
Mestni trg 2
Dom?ale
1230
Slovenia
Telephone: +386 17245100
E-mail: info@zd-domzale.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-domzale.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor
5054095000
Ulica talcev 9
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 22286200
E-mail: tajnistvo.gd@zd-mb.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-mb.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Bo?idarja Lavri?a ? Cerknica
5158842000
Cesta 4. maja 17
Cerknica
1380
Slovenia
Telephone: +386 17050100
E-mail: info@zd-cerknica.si
NUTS code: SI038

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-cerknica.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Franca Ambro?i?a, Postojna
5779138000
Pre?na ulica 2
Postojna
6230
Slovenia
Telephone: +386 57000400
E-mail: tajnistvo@zd-po.si
NUTS code: SI038

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-po.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Janeza Ora?ma Ribnica
5169992000
Majnikova ulica 1
Ribnica
1310
Slovenia
Telephone: +386 18372218
E-mail: racunovodja@zdribnica.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zdribnica.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Jo?eta Potrate ?alec
5636540000
Pre?ernova ulica 6
?alec
3310
Slovenia
Telephone: +386 37134300
E-mail: tajnistvo@zd-zalec.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-zalec.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Julija Polca Kamnik
5056853000
Novi trg 26
Kamnik
1241
Slovenia
Telephone: +386 18318600
E-mail: uprava@zdkamnik.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zdkamnik.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dravograd
5054885000
Trg 4. julija 4
Dravograd
2370
Slovenia
Telephone: +386 28723400
E-mail: info@zd-dravograd.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-dravograd.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Gornja Radgona
5858267000
Partizanska cesta 40
Gornja Radgona
9250
Slovenia
Telephone: +386 25648600
E-mail: tajnistvo@zd-gr.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-gr.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Grosuplje
1192582000
Pod gozdom cesta I 14
Grosuplje
1290
Slovenia
Telephone: +386 17818400
E-mail: info@zd-grosuplje.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-grosuplje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Hrastnik
5063086000
Novi dom 11
Hrastnik
1430
Slovenia
Telephone: +386 35654450
E-mail: zdhrastnik@siol.net
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-hrastnik.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Idrija
5158869000
Ulica Otona ?upan?i?a 3
Idrija
5280
Slovenia
Telephone: +386 53734200
E-mail: zd.idrija@zd-idrija.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-idrija.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
5779081000
Gregor?i?eva cesta 8
Ilirska Bistrica
6250
Slovenia
Telephone: +386 57112100
E-mail: info@zdib.si
NUTS code: SI038

Internet address(es):

Main address: http://www.zdib.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ivan?na Gorica
1192574000
Cesta 2. grupe odredov 16
Ivan?na Gorica
1295
Slovenia
Telephone: +386 17819000
E-mail: info@zd-ivg.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-ivg.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ko?evje
5170001000
Ro?ka cesta 18
Ko?evje
1330
Slovenia
Telephone: +386 89390000
E-mail: zdkocevje@s5.net
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zdkocevje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Koper Casa Della Sanita Capodistria
5728231000
Dellavallejeva ulica 3
Koper ? Capodistria
6000
Slovenia
Telephone: +386 56647100
E-mail: info@zd-koper.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-koper.si/sl/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Kr?ko
5054575000
Cesta kr?kih ?rtev 132C
Kr?ko
8270
Slovenia
Telephone: +386 74880200
E-mail: uprava@zd-krsko.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-krsko.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom La?ko
5683114000
Kidri?eva ulica 5B
La?ko
3270
Slovenia
Telephone: +386 37343600
E-mail: tajnistvo@zd-lasko.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lasko.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni Dom Lenart
5091870000
Maistrova ulica 22
Lenart v Slov. goricah
2230
Slovenia
Telephone: +386 27291811
E-mail: info@zd-lenart.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lenart.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Lendava ? Egeszseghaz Lendva
5801923000
Kidri?eva ulica 34
Lendava ? Lendva
9220
Slovenia
Telephone: +386 25789210
E-mail: info@zd-lendava.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lendava.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Litija
5056845000
Partizanska pot 8A
Litija
1270
Slovenia
Telephone: +386 18900400
E-mail: zd.litija@siol.net
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-litija.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ljubljana
5056063000
Metelkova ulica 9
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 13003941
E-mail: chc@zd-lj.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ljutomer
5817269000
Cesta I. slovenskega tabora 2
Ljutomer
9240
Slovenia
Telephone: +386 25851400
E-mail: info@zd-lju.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lju.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Logatec
5158877000
Notranjska cesta 2
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17508220
E-mail: info@zd-logatec.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-logatec.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Medvode
1430726000
Ostrovrharjeva ulica 6
Medvode
1215
Slovenia
Telephone: +386 13619900
E-mail: uprava@zd-medvode.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-medvode.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Metlika
5054591000
Cesta bratstva in enotnosti 71
Metlika
8330
Slovenia
Telephone: +386 73691400
E-mail: info@zd-metlika.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-metlika.spletnestrani.com.spletnestrani.com/zdravstveni-dom/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Murska Sobota
5801915000
Grajska ulica 24
Murska Sobota
9000
Slovenia
Telephone: +386 25341300
E-mail: zdravstveni.dom@zd-ms.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ms.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Novo mesto
5054613000
Kandijska cesta 4
Novo mesto
8000
Slovenia
Telephone: +386 73916700
E-mail: info@zd-nm.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://zd-nm.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ormo?
5054699000
Ulica dr. Hrovata 4
Ormo?
2270
Slovenia
Telephone: +386 27410900
E-mail: uprava@zd-ormoz.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ormoz.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
5107148000
Rej?eva ulica 4
Nova Gorica
5000
Slovenia
Telephone: +386 53383200
E-mail: info@zd-go.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-go.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Piran Poliambulatorio Pirano
5733758000
Cesta solinarjev 1
Portoro? ? Portorose
6320
Slovenia
Telephone: +386 56207200
E-mail: tajnistvo@zd-piran.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-piran.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ptuj
5502420000
Potr?eva cesta 19A
Ptuj
2250
Slovenia
Telephone: +386 27871500
E-mail: tajnistvo@zd-ptuj.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ptuj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Rade?e
5683106000
Ulica OF 8
Rade?e
1433
Slovenia
Telephone: +386 35680200
E-mail: zd.radece@siol.net
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-radece.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
5054893000
Mariborska cesta 37
Radlje ob Dravi
2360
Slovenia
Telephone: +386 28770801
E-mail: tajnistvo@zd-radlje.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-radlje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ravne na Koro?kem
5054907000
Ob Suhi 11
Ravne na Koro?kem
2390
Slovenia
Telephone: +386 28705200
E-mail: zdravstveni.dom@zd-ravne.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ravne.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Sevnica
5636558000
Trg svobode 14
Sevnica
8290
Slovenia
Telephone: +386 78161500
E-mail: tajnistvo@zd-sevnica.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sevnica.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Se?ana
5107105000
Partizanska cesta 24
Se?ana
6210
Slovenia
Telephone: +386 57311400
E-mail: tajnistvo@zd-sezana.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sezana.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
5054915000
Partizanska pot 16
Slovenj Gradec
2380
Slovenia
Telephone: +386 28857940
E-mail: info@zd-sg.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sg.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
5114357000
Partizanska ulica 30
Slovenska Bistrica
2310
Slovenia
Telephone: +386 28432700
E-mail: zd-sl.bistrica@siol.net
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sb.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
5630525000
Mestni trg 17
Slovenske Konjice
3210
Slovenia
Telephone: +386 37581700
E-mail: tajnistvo@zd-slovenskekonjice.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-slovenskekonjice.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom ?entjur
5630509000
Cesta Leona Dobrotin?ka 3B
?entjur
3230
Slovenia
Telephone: +386 37462400
E-mail: zd.sentjur@siol.net
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sentjur.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom ?marje pri Jel?ah
5630517000
Celjska cesta 16
?marje pri Jel?ah
3240
Slovenia
Telephone: +386 38183700
E-mail: zd-smarje@siol.net
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-smarje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Tolmin
5107156000
Pre?ernova ulica 6A
Tolmin
5220
Slovenia
Telephone: +386 53881120
E-mail: zd.uprava@zd-tolmin.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-tolmin.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Trbovlje Trbovlje, Rudarska cesta 12
5063094000
Rudarska cesta 12
Trbovlje
1420
Slovenia
Telephone: +386 35624100
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-trbovlje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Trebnje
5054583000
Goliev trg 3
Trebnje
8210
Slovenia
Telephone: +386 73481740
E-mail: info@zd-tr.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-tr.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Velenje
5820456000
Vodnikova cesta 1
Velenje
3320
Slovenia
Telephone: +386 38995400
E-mail: info@zd-velenje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-velenje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Vrhnika
5158834000
Cesta 6. maja 11
Vrhnika
1360
Slovenia
Telephone: +386 17555110
E-mail: info@zd-vrhnika.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-vrhnika.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom za ?tudente Univerze v Ljubljani
5700817000
A?ker?eva cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12007425
E-mail: zdstudenti@siol.net
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zdstudenti.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi Cesta zmage 1
5063108000
Cesta zmage 1
Zagorje ob Savi
1410
Slovenia
Telephone: +386 35655000
E-mail: info@zd-zagorje.si
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-zagorje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
5107172000
Ulica Gradnikove brigade 7
Nova Gorica
5000
Slovenia
Telephone: +386 53938700
E-mail: info@zdzv-ng.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zdzv-ng.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveno re?evalni center Koro?ke
5054923000
Ob Suhi 11A
Ravne na Koro?kem
2390
Slovenia
Telephone: +386 28705300
E-mail: info@zrck.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zrck.si/

I.1) Name and addresses
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
5206642000
Zadre?ka cesta 14
Nazarje
3331
Slovenia
Telephone: +386 38392430
E-mail: info@zd-mozirje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-mozirje.si/

I.1) Name and addresses
S? ? ?elezni?ki zdravstveni dom Ljubljana
5142849000
Celov?ka cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12310242
E-mail: info@zzd.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zzd.si/

I.1) Name and addresses
Kirur?ki sanatorij Ro?na dolina d.o.o.
5966809000
Ro?na dolina, cesta IV 45
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 14779400
E-mail: info@ksrd.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.kirurski-sanatorij.si/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava energentov.

Reference number: 68/2016
II.1.2) Main CPV code
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmet javnega naro?ila je dobava energentov, in sicer okoljsko manj obrmenjujo?e blago skladno z Uredbo o zelenem javnem naro?anju.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 74 442 808.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektri?na energija z dele?em elektri?ne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje elektri?ne energije z visokim izkoristkom

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.4) Description of the procurement:

Predmet Sklopa 1 je dobava elektri?ne energije z dele?em elektri?ne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje elektri?ne energije z visokim izkoristkom.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Odstotek elektri?ne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom / Weighting: 25
Price - Weighting: 75
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kurilno olje

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.4) Description of the procurement:

Predmet Sklopa 2 je dobava kurilnega olja.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uteko?injen naftni plin (?isti propan)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09133000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.4) Description of the procurement:

Predmet Sklopa 3 je dobava uteko?injenega naftnega plina (?isti propan).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zemeljski plin

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0
II.2.4) Description of the procurement:

Predmet Sklopa 4 je dobava zemeljskega plina.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 121-214853
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Elektri?na energija z dele?em elektri?ne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje elektri?ne energije z visokim izkoristkom

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Kurilno olje

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Uteko?injen naftni plin (?isti propan)

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Zemeljski plin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
5226406000
Verov?kova ulica 62
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI041
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 591 629.18 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Zdru?enje zdravstvenih zavodov Slovenije
Riharjeva ulica 38
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2017/S 191-391071

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zdru?enje zdravstvenih zavodov Slovenije
5054087000
Riharjeva ulica 38
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 59227190
E-mail: info@zdrzz.si
Fax: +386 59227199
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: https://zdrzz.si

I.1) Name and addresses
Bolni?nica Se?ana
5054940000
Cankarjeva ulica 4
Se?ana
6210
Slovenia
Telephone: +386 57074000
E-mail: info@bsezana.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.1) Name and addresses
Bolni?nica Topol?ica
5820570000
Topol?ica 61
Topol?ica
3326
Slovenia
Telephone: +386 38987700
E-mail: info@b-topolsica.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.boltop.si/

I.1) Name and addresses
Bolni?nica za ginekologijo in porodni?tvo Kranj
5053820000
Kidri?eva cesta 38A
Kranj
4000
Slovenia
Telephone: +386 42082800
E-mail: andreja.skafar@bgp-kranj.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-kranj.si/

I.1) Name and addresses
Bolni?nica za ?enske bolezni in porodni?tvo Postojna
5779197000
Pre?na ulica 4
Postojna
6230
Slovenia
Telephone: +386 57000720
E-mail: info@bolnisnica-po.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-po.si/sl

I.1) Name and addresses
Center za zdravljenje bolezni otroK
5053650000
?entvid pri Sti?ni 44
?entvid pri Sti?ni
1296
Slovenia
Telephone: +386 17887450
E-mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.czbo.si/

I.1) Name and addresses
Onkolo?ki in?titut Ljubljana
5055733000
Zalo?ka cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 15879777
E-mail: info@onko-i.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.onko-i.si/

I.1) Name and addresses
ORTOPEDSKA bolni?nica VALDOLTRA OSPEDALE ortopedico VALDOLTRA
5053765000
Jadranska cesta 31
Ankaran ? Ancarano
6280
Slovenia
Telephone: +386 56696100
E-mail: informacije@ob-valdoltra.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.ob-valdoltra.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Begunje
5054818000
Begunje na Gorenjskem 55
Begunje na Gorenjskem
4275
Slovenia
Telephone: +386 45335200
E-mail: tajnistvo@pb-begunje.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.pb-begunje.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Idrija
5053668000
Pot Sv. Antona 49
Idrija
5280
Slovenia
Telephone: +386 53734400
E-mail: psihiatrija@pb-idrija.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.pb-idrija.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Ormo?
5054788000
Ptujska cesta 33
Ormo?
2270
Slovenia
Telephone: +386 27415100
E-mail: pbo.tajnistvo@siol.net
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.pb-ormoz.si/

I.1) Name and addresses
Psihiatri?na bolni?nica Vojnik
5685800000
Celjska cesta 37
Vojnik
3212
Slovenia
Telephone: +386 37800100
E-mail: tajnistvo@pb-vojnik.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://pb-vojnik.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Dr. Franca Derganca Nova Gorica
5055695000
Ulica padlih borcev 13A
?empeter pri Gorici
5290
Slovenia
Telephone: +386 53301000
E-mail: tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.bolnisnica-go.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Bre?ice
5105323000
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
Telephone: +386 74668100
E-mail: tajnistvo@sb-brezice.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-brezice.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Celje
5064716000
Oblakova ulica 5
Celje
3000
Slovenia
Telephone: +386 34233000
E-mail: info[@]sb-celje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-celje.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Dr. Jo?eta Potr?a Ptuj
5054796000
Potr?eva cesta 23
Ptuj
2250
Slovenia
Telephone: +386 27491400
E-mail: tajnistvo@sb-ptuj.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-ptuj.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Izola Ospedale generale Isola
1399632000
Polje 40
Izola ? Isola
6310
Slovenia
Telephone: +386 56606000
E-mail: info@sb-izola.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: https://sb-izola.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Jesenice
5053692000
Cesta mar?ala Tita 112
Jesenice
4270
Slovenia
Telephone: +386 45868000
E-mail: info@sb-je.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-je.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Murska Sobota
1122517000
Ulica dr. Vrbnjaka 6
Murska Sobota
9000
Slovenia
Telephone: +386 25123100
E-mail: info@sb-ms.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-ms.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Novo mesto
5054621000
?mihelska cesta 1
Novo mesto
8000
Slovenia
Telephone: +386 73916100
E-mail: tajnistvo@sb-nm.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: https://www.sb-nm.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Slovenj Gradec
5054958000
Gosposvetska cesta 1
Slovenj Gradec
2380
Slovenia
Telephone: +386 28823400
E-mail: info@sb-sg.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-sg.si/

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Trbovlje
5055121000
Rudarska cesta 9
Trbovlje
1420
Slovenia
Telephone: +386 35652500
E-mail: info@sb-trbovlje.si
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-trbovlje.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetna klinika za plju?ne bolezni in alergijo Golnik
1190997000
Golnik 36
Golnik
4204
Slovenia
Telephone: +386 42569100
E-mail: tajnistvo@klinika-golnik.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.klinika-golnik.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetna psihiatri?na klinika Ljubljana
1191004000
Studenec 48
Ljubljana ? Polje
1260
Slovenia
Telephone: +386 15872100
E-mail: info@psih-klinika.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.psih-klinika.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetni klini?ni center Ljubljana
5057272000
Zalo?ka cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 15225050
E-mail: gp.ukc@kclj.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.kclj.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetni klini?ni center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 23211000
E-mail: javnosti@ukc-mb.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.ukc-mb.si/

I.1) Name and addresses
Univerzitetni rehabilitacijski in?titut Republike Slovenije ? So?a
5053919000
Linhartova cesta 51
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 14758100
E-mail: info@ir-rs.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.ir-rs.si/

I.1) Name and addresses
Mladinsko klimatsko zdravili??e Rakitna
5273943000
Rakitna 96
Preserje
1352
Slovenia
Telephone: +386 13659800
E-mail: info@mkz-rakitna.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.mkz-rakitna.si/

I.1) Name and addresses
Nacionalni in?titut za javno zdravje
6462642000
Trubarjeva cesta 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12441400
E-mail: info@nijz.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.nijz.si/

I.1) Name and addresses
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
6489087000
Prvomajska ulica 1
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 24500100
E-mail: info@nlzoh.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.nlzoh.si/

I.1) Name and addresses
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
5053960000
?lajmerjeva ulica 6
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 15438100
E-mail: central@ztm.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.ztm.si/

I.1) Name and addresses
Osnovno zdravstvo Gorenjske
5165792000
Gosposvetska ulica 9
Kranj
4000
Slovenia
Telephone: +386 42082511
E-mail: tajnistvoozg@ozg-kranj.si
NUTS code: SI042

Internet address(es):

Main address: http://www.ozg-kranj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ajdov??ina
5107164000
Tovarni?ka cesta 3
Ajdov??ina
5270
Slovenia
Telephone: +386 53693000
E-mail: tajnistvo@zd-ajdovscina.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ajdovscina.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Bre?ice
5056268000
?ernel?eva cesta 8
Bre?ice
8250
Slovenia
Telephone: +386 74991400
E-mail: info@zd-brezice.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-brezice.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Celje
5619017000
Gregor?i?eva ulica 5
Celje
3000
Slovenia
Telephone: +386 35434000
E-mail: infos@zd-celje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-celje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom ?rnomelj
5054605000
Delavska pot 4
?rnomelj
8340
Slovenia
Telephone: +386 73061700
E-mail: info@zd-crnomelj.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-crnomelj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dom?ale
5500931000
Mestni trg 2
Dom?ale
1230
Slovenia
Telephone: +386 17245100
E-mail: info@zd-domzale.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-domzale.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor
5054095000
Ulica talcev 9
Maribor
2000
Slovenia
Telephone: +386 22286200
E-mail: tajnistvo.gd@zd-mb.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-mb.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Bo?idarja Lavri?a ? Cerknica
5158842000
Cesta 4. maja 17
Cerknica
1380
Slovenia
Telephone: +386 17050100
E-mail: info@zd-cerknica.si
NUTS code: SI038

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-cerknica.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Franca Ambro?i?a, Postojna
5779138000
Pre?na ulica 2
Postojna
6230
Slovenia
Telephone: +386 57000400
E-mail: tajnistvo@zd-po.si
NUTS code: SI038

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-po.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Janeza Ora?ma Ribnica
5169992000
Majnikova ulica 1
Ribnica
1310
Slovenia
Telephone: +386 18372218
E-mail: racunovodja@zdribnica.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zdribnica.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Jo?eta Potrate ?alec
5636540000
Pre?ernova ulica 6
?alec
3310
Slovenia
Telephone: +386 37134300
E-mail: tajnistvo@zd-zalec.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-zalec.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dr. Julija Polca Kamnik
5056853000
Novi trg 26
Kamnik
1241
Slovenia
Telephone: +386 18318600
E-mail: uprava@zdkamnik.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zdkamnik.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Dravograd
5054885000
Trg 4. julija 4
Dravograd
2370
Slovenia
Telephone: +386 28723400
E-mail: info@zd-dravograd.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-dravograd.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Gornja Radgona
5858267000
Partizanska cesta 40
Gornja Radgona
9250
Slovenia
Telephone: +386 25648600
E-mail: tajnistvo@zd-gr.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-gr.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Grosuplje
1192582000
Pod gozdom cesta I 14
Grosuplje
1290
Slovenia
Telephone: +386 17818400
E-mail: info@zd-grosuplje.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-grosuplje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Hrastnik
5063086000
Novi dom 11
Hrastnik
1430
Slovenia
Telephone: +386 35654450
E-mail: zdhrastnik@siol.net
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-hrastnik.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Idrija
5158869000
Ulica Otona ?upan?i?a 3
Idrija
5280
Slovenia
Telephone: +386 53734200
E-mail: zd.idrija@zd-idrija.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-idrija.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
5779081000
Gregor?i?eva cesta 8
Ilirska Bistrica
6250
Slovenia
Telephone: +386 57112100
E-mail: info@zdib.si
NUTS code: SI038

Internet address(es):

Main address: http://www.zdib.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ivan?na Gorica
1192574000
Cesta 2. grupe odredov 16
Ivan?na Gorica
1295
Slovenia
Telephone: +386 17819000
E-mail: info@zd-ivg.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://sl.zd-ivg.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ko?evje
5170001000
Ro?ka cesta 18
Ko?evje
1330
Slovenia
Telephone: +386 89390000
E-mail: zdkocevje@s5.net
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zdkocevje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Koper Casa Della Sanita Capodistria
5728231000
Dellavallejeva ulica 3
Koper ? Capodistria
6000
Slovenia
Telephone: +386 56647100
E-mail: info@zd-koper.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: https://www.zd-koper.si/sl/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Kr?ko
5054575000
Cesta kr?kih ?rtev 132C
Kr?ko
8270
Slovenia
Telephone: +386 74880200
E-mail: uprava@zd-krsko.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-krsko.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom La?ko
5683114000
Kidri?eva ulica 5B
La?ko
3270
Slovenia
Telephone: +386 37343600
E-mail: tajnistvo@zd-lasko.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lasko.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni Dom Lenart
5091870000
Maistrova ulica 22
Lenart v Slov. goricah
2230
Slovenia
Telephone: +386 27291811
E-mail: info@zd-lenart.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lenart.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Lendava ? Egeszseghaz Lendva
5801923000
Kidri?eva ulica 34
Lendava ? Lendva
9220
Slovenia
Telephone: +386 25789210
E-mail: info@zd-lendava.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lendava.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Litija
5056845000
Partizanska pot 8A
Litija
1270
Slovenia
Telephone: +386 18900400
E-mail: zd.litija@siol.net
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-litija.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ljubljana
5056063000
Metelkova ulica 9
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 13003941
E-mail: chc@zd-lj.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ljutomer
5817269000
Cesta I. slovenskega tabora 2
Ljutomer
9240
Slovenia
Telephone: +386 25851400
E-mail: info@zd-lju.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-lju.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Logatec
5158877000
Notranjska cesta 2
Logatec
1370
Slovenia
Telephone: +386 17508220
E-mail: info@zd-logatec.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-logatec.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Medvode
1430726000
Ostrovrharjeva ulica 6
Medvode
1215
Slovenia
Telephone: +386 13619900
E-mail: uprava@zd-medvode.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-medvode.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Metlika
5054591000
Cesta bratstva in enotnosti 71
Metlika
8330
Slovenia
Telephone: +386 73691400
E-mail: info@zd-metlika.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-metlika.spletnestrani.com.spletnestrani.com/zdravstveni-dom/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Murska Sobota
5801915000
Grajska ulica 24
Murska Sobota
9000
Slovenia
Telephone: +386 25341300
E-mail: zdravstveni.dom@zd-ms.si
NUTS code: SI031

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ms.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Novo mesto
5054613000
Kandijska cesta 4
Novo mesto
8000
Slovenia
Telephone: +386 73916700
E-mail: info@zd-nm.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://zd-nm.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ormo?
5054699000
Ulica dr. Hrovata 4
Ormo?
2270
Slovenia
Telephone: +386 27410900
E-mail: uprava@zd-ormoz.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ormoz.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
5107148000
Rej?eva ulica 4
Nova Gorica
5000
Slovenia
Telephone: +386 53383200
E-mail: info@zd-go.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-go.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Piran Poliambulatorio Pirano
5733758000
Cesta solinarjev 1
Portoro? ? Portorose
6320
Slovenia
Telephone: +386 56207200
E-mail: tajnistvo@zd-piran.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-piran.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ptuj
5502420000
Potr?eva cesta 19A
Ptuj
2250
Slovenia
Telephone: +386 27871500
E-mail: tajnistvo@zd-ptuj.si
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ptuj.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Rade?e
5683106000
Ulica OF 8
Rade?e
1433
Slovenia
Telephone: +386 35680200
E-mail: zd.radece@siol.net
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-radece.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
5054893000
Mariborska cesta 37
Radlje ob Dravi
2360
Slovenia
Telephone: +386 28770801
E-mail: tajnistvo@zd-radlje.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-radlje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Ravne na Koro?kem
5054907000
Ob Suhi 11
Ravne na Koro?kem
2390
Slovenia
Telephone: +386 28705200
E-mail: zdravstveni.dom@zd-ravne.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-ravne.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Sevnica
5636558000
Trg svobode 14
Sevnica
8290
Slovenia
Telephone: +386 78161500
E-mail: tajnistvo@zd-sevnica.si
NUTS code: SI036

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sevnica.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Se?ana
5107105000
Partizanska cesta 24
Se?ana
6210
Slovenia
Telephone: +386 57311400
E-mail: tajnistvo@zd-sezana.si
NUTS code: SI044

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sezana.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
5054915000
Partizanska pot 16
Slovenj Gradec
2380
Slovenia
Telephone: +386 28857940
E-mail: info@zd-sg.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sg.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
5114357000
Partizanska ulica 30
Slovenska Bistrica
2310
Slovenia
Telephone: +386 28432700
E-mail: zd-sl.bistrica@siol.net
NUTS code: SI032

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sb.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Slovenske Konjice
5630525000
Mestni trg 17
Slovenske Konjice
3210
Slovenia
Telephone: +386 37581700
E-mail: tajnistvo@zd-slovenskekonjice.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-slovenskekonjice.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom ?entjur
5630509000
Cesta Leona Dobrotin?ka 3B
?entjur
3230
Slovenia
Telephone: +386 37462400
E-mail: zd.sentjur@siol.net
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-sentjur.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom ?marje pri Jel?ah
5630517000
Celjska cesta 16
?marje pri Jel?ah
3240
Slovenia
Telephone: +386 38183700
E-mail: zd-smarje@siol.net
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-smarje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Tolmin
5107156000
Pre?ernova ulica 6A
Tolmin
5220
Slovenia
Telephone: +386 53881120
E-mail: zd.uprava@zd-tolmin.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-tolmin.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Trbovlje Trbovlje, Rudarska cesta 12
5063094000
Rudarska cesta 12
Trbovlje
1420
Slovenia
Telephone: +386 35624100
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-trbovlje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Trebnje
5054583000
Goliev trg 3
Trebnje
8210
Slovenia
Telephone: +386 73481740
E-mail: info@zd-tr.si
NUTS code: SI037

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-tr.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Velenje
5820456000
Vodnikova cesta 1
Velenje
3320
Slovenia
Telephone: +386 38995400
E-mail: info@zd-velenje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-velenje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Vrhnika
5158834000
Cesta 6. maja 11
Vrhnika
1360
Slovenia
Telephone: +386 17555110
E-mail: info@zd-vrhnika.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-vrhnika.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom za ?tudente Univerze v Ljubljani
5700817000
A?ker?eva cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12007425
E-mail: zdstudenti@siol.net
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zdstudenti.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi Cesta zmage 1
5063108000
Cesta zmage 1
Zagorje ob Savi
1410
Slovenia
Telephone: +386 35655000
E-mail: info@zd-zagorje.si
NUTS code: SI035

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-zagorje.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveni dom zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
5107172000
Ulica Gradnikove brigade 7
Nova Gorica
5000
Slovenia
Telephone: +386 53938700
E-mail: info@zdzv-ng.si
NUTS code: SI043

Internet address(es):

Main address: http://www.zdzv-ng.si/

I.1) Name and addresses
Zdravstveno re?evalni center Koro?ke
5054923000
Ob Suhi 11A
Ravne na Koro?kem
2390
Slovenia
Telephone: +386 28705300
E-mail: info@zrck.si
NUTS code: SI033

Internet address(es):

Main address: http://www.zrck.si/

I.1) Name and addresses
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
5206642000
Zadre?ka cesta 14
Nazarje
3331
Slovenia
Telephone: +386 38392430
E-mail: info@zd-mozirje.si
NUTS code: SI034

Internet address(es):

Main address: http://www.zd-mozirje.si/

I.1) Name and addresses
S? ? ?elezni?ki zdravstveni dom Ljubljana
5142849000
Celov?ka cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12310242
E-mail: info@zzd.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.zzd.si/

I.1) Name and addresses
Kirur?ki sanatorij Ro?na dolina d.o.o.
5966809000
Ro?na dolina, cesta IV 45
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 14779400
E-mail: info@ksrd.si
NUTS code: SI041

Internet address(es):

Main address: http://www.kirurski-sanatorij.si/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava energentov.

Reference number: 68/2016
II.1.2) Main CPV code
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 74 442 808.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektri?na energija z dele?em elektri?ne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje elektri?ne energije z visokim izkoristkom

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kurilno olje

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09135100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uteko?injen naftni plin (?isti propan)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
09133000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zemeljski plin

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
09123000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI0

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 121-214853

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Elektri?na energija z dele?em elektri?ne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje elektri?ne energije z visokim izkoristkom

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Kurilno olje

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Uteko?injen naftni plin (?isti propan)

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Zemeljski plin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
30/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
5226406000
Verov?kova ulica 62
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI041
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 591 629.18 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Slovenia-Ljubljana: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
ND Document number 391071-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place LJUBLJANA
AU Authority name Zdru?enje zdravstvenih zavodov Slovenije (5054087000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09123000 - Natural gas
09133000 - Liquefied Petroleum Gas (LPG)
09135100 - Heating oil
09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09123000 - Natural gas
09133000 - Liquefied Petroleum Gas (LPG)
09135100 - Heating oil
09310000 - Electricity
RC NUTS code SI0
IA Internet address (URL) https://zdrzz.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >