Slovenia-Ljubljana: Primary-form polymers of ethylene

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003876507562951
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 390861-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Primary-form polymers of ethylene

2017/S 191-390861

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Javni holding Ljubljana, d.o.o., dru?ba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih slu?b
5860199000
Verov?kova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Sektor za javna naro?ila, Tina Bregar
Telephone: +386 14740858
E-mail: tina.bregar@jhl.si
Fax: +386 14740880
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.jhl.si/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava mre?e in folije za baliranje frakcij.

Reference number: SNAGA-73/17
II.1.2) Main CPV code
24510000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmet javnega naro?ila je dobava mre?e in folije za baliranje frakcij, ki nastanejo pri obdelavi me?anih komunalnih odpadkov v 2 sklopih.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sklop 1: Plasti?na mre?a za baliranje

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4) Description of the procurement:

Sklop 1: Plasti?na mre?a za baliranje v skladu z tehni?nimi zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali oba sklopa predmeta javnega naro?ila, pri ?emer mora predmet ponudbe ustrezati tehni?nim in ostalim zahtevam naro?nika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Sklop 2: Folija za baliranje

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.4) Description of the procurement:

Sklop 2: Folija za baliranje v skladu z tehni?nimi zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ponudnik lahko odda ponudbo za 1 ali oba sklopa predmeta javnega naro?ila, pri ?emer mora predmet ponudbe ustrezati tehni?nim in ostalim zahtevam naro?nika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi v pritli?ju, na sede?u Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verov?kova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.

Information about authorised persons and opening procedure:

Na javnem odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem (Priloga 10). Pooblastila za zastopanje ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Ponovitev javnega naro?ila ?t. SNAGA-13/17, objavljenega na portalu javnih naro?il dne 7.2.2017, pod ?t. objave JN000857/2017-W01.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Naro?nik javnega naro?ila je Snaga Javno podjetje d.o.o., Pov?etova ulica 6, SI-1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naro?ila za ?Dobava mre?e in folije za baliranje frakcij na Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verov?kova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vpra?anj: 30.10.2017, 10:00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Javni holding Ljubljana, d.o.o., dru?ba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih slu?b
Verov?kova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Primary-form polymers of ethylene

2017/S 191-390861

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Javni holding Ljubljana, d.o.o., dru?ba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih slu?b
5860199000
Verov?kova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Sektor za javna naro?ila, Tina Bregar
Telephone: +386 14740858
E-mail: tina.bregar@jhl.si
Fax: +386 14740880
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.jhl.si/

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava mre?e in folije za baliranje frakcij.

Reference number: SNAGA-73/17
II.1.2) Main CPV code
24510000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sklop 1: Plasti?na mre?a za baliranje

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sklop 2: Folija za baliranje

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24510000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Slovenia-Ljubljana: Primary-form polymers of ethylene
ND Document number 390861-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place LJUBLJANA
AU Authority name Javni holding Ljubljana, d.o.o., dru?ba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na podro?ju gospodarskih javnih slu?b (5860199000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 24510000 - Primary-form polymers of ethylene
OC Original CPV code 24510000 - Primary-form polymers of ethylene
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.jhl.si/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >