Belgium-Melle: Public utilities

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003876596446739
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 389902-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Belgium-Melle: Public utilities

2017/S 190-389902

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Opdracht geplaatst door Synductis CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Farys, IWVA, IWVB, Proximus, Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contact person: Katelijn Putman
Telephone: +32 92632024
E-mail: aankoop.werken@eandis.be
Fax: +32 92634748
NUTS code: BE2

Internet address(es):

Main address: www.synductis.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286297

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286297
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN18AW013-F05
I.6) Main activity
Other activity: distributie van gas, elektriciteit, water en telecom

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ondergrondse leidingen.

Reference number: Eandis-NET18AW013-F05_0
II.1.2) Main CPV code
65000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Dit aankoopdossier betreft de aanleg van ondergrondse leidingen in synergie tussen Eandis en/of Farys (TMVW) en/of IWVA en/of IWVB en/of Proximus en bestaat hoofdzakelijk uit:

Hoofdopdracht (competentie dient aanwezig te zijn bij de opdrachtnemer):

? het graven van sleuven;

? het in de grond brengen van kabels en buizen;

? het onderling doorverbinden van deze leidingen in koude toestand (niet onder spanning, gasloos of droog);

? het dempen van de sleuven en putten;

? het graven en herstellen van koppelputten;

? het afdrukken van waterleidingen.

Nevenopdracht (competentie dient niet aanwezig te zijn bij de opdrachtnemer):

? het uitvoeren van kleinschalige gestuurde boringen;

? herstellen van de berm, het voetpad of de bestrating;

? het onderling doorverbinden van hoogspanningskabels;

? het afdrukken van gasleidingen.

Optionele werken:

? plaatsen OV-palen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel A: regio Antwerpen, Kempen, Leuven en Mechelen

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
65000000
65210000
65310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4) Description of the procurement:

Hoofdopdracht (competentie dient aanwezig te zijn bij de opdrachtnemer):

? het graven van sleuven;

? het in de grond brengen van kabels en buizen;

? het onderling doorverbinden van deze leidingen in koude toestand (niet onder spanning, gasloos of droog);

? het dempen van de sleuven en putten;

? het graven en herstellen van koppelputten.

Nevenopdracht (competentie dient niet aanwezig te zijn bij de opdrachtnemer):

? het uitvoeren van kleinschalige gestuurde boringen;

? herstellen van de berm, het voetpad of de bestrating;

? het onderling doorverbinden van hoogspanningskabels;

? het afdrukken van gasleidingen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 80 599 806.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal 12 maanden.

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Plaatsen OV palen.

Plaatsen MS-kabels 36 kV.

Plaatsen PE-leiding diam 315.

Opties zijn door inschrijver vrij aan te bieden, opdrachtgever heeft het recht om deze opties al dan niet te gunnen.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zie afdeling VI Aanvullende inlichtingen.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel B: regio Brugge Middenkust, IJzer-Mandel, Leie Schelde, Schelde Lieve, Schelde Waas en Zenne Dender + Zones Gent, Brugge, Asse en Ronse

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
65000000
65110000
65210000
65310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4) Description of the procurement:

Hoofdopdracht (competentie dient aanwezig te zijn bij de opdrachtnemer):

? het graven van sleuven;

? het in de grond brengen van kabels en buizen;

? het onderling doorverbinden van deze leidingen in koude toestand (niet onder spanning, gasloos of droog);

? het dempen van de sleuven en putten;

? het graven en herstellen van koppelputten;

? het afdrukken van waterleidingen.

Nevenopdracht (competentie dient niet aanwezig te zijn bij de opdrachtnemer):

? het uitvoeren van kleinschalige gestuurde boringen;

? herstellen van de berm, het voetpad of de bestrating;

? het onderling doorverbinden van hoogspanningskabels;

? het afdrukken van gasleidingen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 116 945 240.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal 12 maanden.

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Plaatsen OV palen.

Plaatsen MS-kabels 36 kV.

Plaatsen PE-leiding diam 315.

Opties zijn door inschrijver vrij aan te bieden, opdrachtgever heeft het recht om deze opties al dan niet te gunnen.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zie afdeling VI Aanvullende inlichtingen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie documenten kandidatuurstelling.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie documenten kandidatuurstelling.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie documenten kandidatuurstelling.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zie documenten kandidatuurstelling.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

De borg bedraagt 5 % van het gegunde jaarbedrag.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 30
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.

U kan de documenten voor het indienen van uw kandidatuur bekomen door het ingevulde aanvraagdocument door te sturen naar het volgende e-mail adres: aankoop.werken@eandis.be

De documenten voor de kandidatuur kunnen uitsluitend via dit e-mailadres opgevraagd worden.

Het aanvraagdocument is toegevoegd aan deze aankondiging opdracht.

Deadline voor het opvragen van de documenten voor kandidatuurstelling is 31.10.2017 om 12:00 uur.

De kandidatuur moet eveneens vergezeld zijn van het UEA:

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiele toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan.

Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten.

Vanaf oktober 2018 wordt het UEA uitsluitend in elektronische vorm verstrekt http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

De inschrijver dient de ingevulde versie van het UEA (response) over te maken in xml- en pdf-vorm.

De kandidaturen/offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.

Voor hulp bij het indienen van uw kandidatuur/offerte kan u gebruik maken van de handleiding e-Tendering. Meer informatie kan bekomen worden op de website of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 (0)2/790.52.00.

Voor een toelichting betreffende het indienen van kandidaturen/offertes door middel van elektronische middelen kunt u terecht op de informatiesessies die georganiseerd worden door de federale dienst e-Procurement. U vindt de data van deze informatiesessies op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen

Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om (betalende) opleidingen betreffende het gebruik van e-Tendering te geven. U kunt voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen

Gelieve attent te zijn op de elektronische handtekening, dit moet door de gevolmachtigde persoon zijn.

De kandidatuur bestaat uit onderstaande documenten:

? documenten volgens bijlage K04 ?overzicht in te dienen documenten,

? UEA als pdf bestand,

? UEA als xml.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvanstate.be

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvanstate.be

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Belgium-Melle: Public utilities

2017/S 190-389902

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Opdracht geplaatst door Synductis CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Farys, IWVA, IWVB, Proximus, Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contact person: Katelijn Putman
Telephone: +32 92632024
E-mail: aankoop.werken@eandis.be
Fax: +32 92634748
NUTS code: BE2

Internet address(es):

Main address: www.synductis.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286297

I.6) Main activity
Other activity: distributie van gas, elektriciteit, water en telecom

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ondergrondse leidingen.

Reference number: Eandis-NET18AW013-F05_0
II.1.2) Main CPV code
65000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel A: regio Antwerpen, Kempen, Leuven en Mechelen

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
65000000
65210000
65310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 80 599 806.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal 12 maanden.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel B: regio Brugge Middenkust, IJzer-Mandel, Leie Schelde, Schelde Lieve, Schelde Waas en Zenne Dender + Zones Gent, Brugge, Asse en Ronse

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
65000000
65110000
65210000
65310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 116 945 240.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Maximaal 12 maanden.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Belgium-Melle: Public utilities
ND Document number 389902-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place MELLE
AU Authority name Opdracht geplaatst door Synductis CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Farys, IWVA, IWVB, Proximus, Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country BE
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 65000000 - Public utilities
65110000 - Water distribution
65210000 - Gas distribution
65310000 - Electricity distribution
OC Original CPV code 65000000 - Public utilities
65110000 - Water distribution
65210000 - Gas distribution
65310000 - Electricity distribution
RC NUTS code BE2
IA Internet address (URL) www.synductis.be
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >