Belgium-Hasselt: Lift and escalator installation work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 36 - Special Industry Machinery
Opps ID: NBD00003876632277085
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 389900-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Belgium-Hasselt: Lift and escalator installation work

2017/S 190-389900

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
NMBS, Directie Stations ? B-ST.5O
Stationsplein 2
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: Dhr. Frank Thyssen, eerste ingenieur, afdelingschef
Telephone: +32 11296300
E-mail: frank.thyssen@b-rail.be
Fax: +32 11296566
NUTS code: BE22

Internet address(es):

Main address: www.nmbs.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286654

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286654
Additional information can be obtained from another address:
NMBS ? Directie Stations ? B-ST.5O Antwerpen
Koningin Astridplein 27
Antwerpen
2018
Belgium
Contact person: Dhr. Peter Weemaels, ir. arch.
Telephone: +32 32042341
E-mail: peter.weemaels@b-rail.be
Fax: +32 32042831
NUTS code: BE21

Internet address(es):

Main address: www.nmbs.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mechelen stationsomgeving ? MST.T0.131 ? liften en roltrappen: station + spoorbypass.

Reference number: B-ST.O-60/02/62/17/0000754-F05_0
II.1.2) Main CPV code
45313000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Het betreft de kandidatuurstelling voor het leveren, plaatsen en onderhouden van liften en roltrappen van het nieuwe stationsgebouw van Mechelen. De liften roltrappen worden geplaatst conform de vordering van de ruwbouwwerken zodat elk perron met de bijhorende liften/rolrtappen in gebruik kan genomen worden.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE212
Main site or place of performance:

Station Mechelen.

II.2.4) Description of the procurement:

Wij vragen de kandidatuurstelling voor het leveren, plaatsen en onderhouden gedurende de bouwfase van de liften en roltrappen van het nieuwe station van Mechelen.

Het betreft in totaal:

? 8 liften naar de perrons, 3 hiervan gaan van de stationshal (niveau 0) tot het perron (+2), de 5 andere gaan van de fietsenstalling (niveau -1) tot het perron (+2);

? 3 liften in het station die gaan van niveau -1 tot niveau 0;

? 8 stijgende en dalende roltrappen naar de perrons, die de stationshal (niveau 0) verbinden met het perron (+2);

? 1 stijgende en dalende roltrap, die de K&R-zone (niveau -1) verbindt met de stationshal (niveau 0).

De plaatsing van de liften en roltrappen zal gefaseerd gebeuren, in functie van de vordering van de ruwbouwwerken, zodat elk nieuw perron met de bijhorende lift en roltrappen in gebruik kan genomen worden alvorens een volgend perron vernieuwd wordt.

De gefaseerde uitvoering van de werken is voorzien over 8 jaar. Alle in dienst genomen liften en roltrappen dienen onderhouden te worden tot volledige beeindiging van deze opdracht.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2018
End: 01/12/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) De aannemer dient aan te tonen dat hij, ofwel ingeschreven is in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ofwel dat hij een gelijkwaardige inschrijving heeft in een ondernemingsbank in zijn land van herkomst, ofwel dat hij een vraag van inschrijving heeft gericht aan de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.

2) Voor tijdelijke ondernemingen of tijdelijke vennootschappen dient er minimaal een intentieverklaring ondertekend door elk lid van de (toekomstige) tijdelijke onderneming bijgevoegd te worden.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Geldig attest bij te voegen afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is en waaruit blijkt dat hij in orde is met de stortingen van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De aannemer, Belgisch of buitenlander, die zich kandidaat stelt of die een offerte wenst in te dienen moet aan de aanbestedende overheid het volgende voorleggen:

? voor de Belgische ondernemers: een certificaat dat bewijst dat de kandidaat erkend wordt in categorie C minimaal klasse 5 of een volledig dossier dat bewijst dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van de erkenning in de vereiste categorie en klasse;

? voor de buitenlandse ondernemers afkomstig van een andere lidstaat van de Europese Unie: behalve de 2 voornoemde mogelijkheden, kunnen de kandidaten het bewijs sturen van hun inschrijving op de officiele site van de erkende ondernemers van hun land waar ze zijn gevestigd; in dit geval moet hij bij zijn kandidatuur een volledig dossier voegen dat bewijst dat hij in een gelijkwaardig systeem voldoet aan de voorwaarden van onze erkenning in de vereiste (sub)categorieen en klasse.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse 8: meer dan 5 330 000 EUR, categorie: N1.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Voor tijdelijke ondernemingen of tijdelijke vennootschappen dient er minimaal een intentieverklaring ondertekend door elk lid van de (toekomstige) tijdelijke onderneming bijgevoegd te worden.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 16:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/09/2019
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internet address: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Raad van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
Belgium
Telephone: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internet address: www.raadvst-consetat.be

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure

Belgium-Hasselt: Lift and escalator installation work

2017/S 190-389900

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
NMBS, Directie Stations ? B-ST.5O
Stationsplein 2
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: Dhr. Frank Thyssen, eerste ingenieur, afdelingschef
Telephone: +32 11296300
E-mail: frank.thyssen@b-rail.be
Fax: +32 11296566
NUTS code: BE22

Internet address(es):

Main address: www.nmbs.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286654

I.6) Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mechelen stationsomgeving ? MST.T0.131 ? liften en roltrappen: station + spoorbypass.

Reference number: B-ST.O-60/02/62/17/0000754-F05_0
II.1.2) Main CPV code
45313000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE212
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2018
End: 01/12/2026
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 16:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Belgium-Hasselt: Lift and escalator installation work
ND Document number 389900-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place HASSELT
AU Authority name NMBS, Directie Stations ? B-ST.5O
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
CY Country BE
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 4 - Negotiated procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45313000 - Lift and escalator installation work
OC Original CPV code 45313000 - Lift and escalator installation work
RC NUTS code BE212
IA Internet address (URL) www.nmbs.be
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >