Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003876686107795
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Oct 23, 2017
Solicitation No: 389898-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works

2017/S 190-389898

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Hofor A/S ? Hovedstadsomradets Forsyningsselskab
10073022
restads Boulevard 35
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Mette Munch-Boutrup
Telephone: +45 20210014
E-mail: tpw-indkob@hofor.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: www.hofor.dk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.hofor.dk/installatoerer-og-leverandoerer/igangvaerende-udbud/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Hofor ? M4B ? Genudbud ? Rr- og stalentreprise ? DH Tunnel ? konvertering 2018.

Reference number: TPW-M4B-2
II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Dette er et genudbud.

Tunnel Pumpe- og Vekslerstationen (TPW) nr Amagervrket (AMV), blev etableret i 2007-2009 som en del, af et strre projekt for fjernvarmeforsyning fra AMV og Amager Ressource Center (ARC), til HOFORs fjernvarmesystem i det indre Kbenhavn.

TPW blev bygget med en fjernvarmekapacitet pa 110 MJ/s og forberedt pa en udvidelse til 220 MJ/s, ved installation af et ekstra st pumper og udvidet varmeproduktion.

Den nuvrende station bestar af 3 x 33 % vand/vand varmevekslere, pa 110 MJ/s og 2 x 100 % damp/vand varmevekslere pa 55 MJ/s hver.

Idet det er besluttet, at det dampbaserede fjernvarmesystem skal konverteres til vandbaseret inden 2121, er der blevet et get behov for vandbaseret fjernvarme, som primrt vil blive leveret fra det nye biomassefyrede CHP anlg (AMV04).

Som en konsekvens af udvidelsen af kapaciteten pa TPW 324 MJ/s, skal DH Tunnellen ligeledes konverteres.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
Main site or place of performance:

Vindmllevej 30, 2300 Kbenhavn S.

II.2.4) Description of the procurement:

Nrvrende udbud omhandler fremstilling og installation af stalkonstruktioner, samt levering og installation af rranlg inkl. isolering og test.

Udbuddet er et genudbud.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 6
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ved udvlgelsen blandt de ansgende, vil Hofor vlge de seks mest egnede, der i lyset af den udbudte opgave og nsket om at opna en optimal konkurrence med et bredt konkurrencefelt, har den bedste konomi i forhold til en jvn soliditetsgrad og omstning, samt den bedste tekniske erfaring indenfor lignende opgaver, med hovedvgten pa sidstnvnte.

Hofor lgger yderligere vgt pa opgavernes omfang, da nrvrende entreprise er af en vsentlig strrelse og kompleksitet.

Safremt referencer relaterer sig til igangvrende eller vundne fremtidige opgaver, vil Hofor primrt lgge vgt pa opgaver der er afsluttet.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

For at kunne blive taget i betragtning som mulig tilbudsgiver, skal ansger udfylde ESPD'et. ESPD'et er en egenerklring fra ansger og fungerer som forelbigt bevis for, at ansger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvlgelse.

Dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD'et skal kunne fremlgges, nar Hofor anmoder om det.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:
III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 156-324205
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2017
Local time: 16:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 24/10/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Bemrk: Kontraktsproget er dansk.

Ansgere opfordres til, at nrlse det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
Kbenhavn
2100
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Der er ikke et organ med ansvar for mglingsprocedurerne i Danmark
N/A
Denmark
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 ? Udbudsloven, samt bek nr. 593 af 2.6.2016 ? Bekendtgrelse om Klagenvnet for Udbud.

Senest samtidig med indgivelsen af en eventuel klage til Klagenvnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den pastaede overtrdelse, og om klagen indbringes for Klagenvnet.

Tidsfrister:

Ved prkvalifikation ? 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning, ledsaget af en begrundelse for beslutningen om prkvalifikationsresultatet.

Ved tilbud ? 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggrelse af en bekendtgrelse i EU-Tidende om indgaelse af kontrakt.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works

2017/S 190-389898

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Hofor A/S ? Hovedstadsomradets Forsyningsselskab
10073022
restads Boulevard 35
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Mette Munch-Boutrup
Telephone: +45 20210014
E-mail: tpw-indkob@hofor.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: www.hofor.dk

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Hofor ? M4B ? Genudbud ? Rr- og stalentreprise ? DH Tunnel ? konvertering 2018.

Reference number: TPW-M4B-2
II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 156-324205
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2017
Local time: 16:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 24/10/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works
ND Document number 389898-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Hofor A/S ? Hovedstadsomradets Forsyningsselskab (10073022)
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 23/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45330000 - Plumbing and sanitary works
OC Original CPV code 45330000 - Plumbing and sanitary works
RC NUTS code DK011
IA Internet address (URL) www.hofor.dk
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >