Netherlands-Schagen: Health and social work services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003876785250667
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Oct 27, 2017
Solicitation No: 389892-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Schagen: Health and social work services

2017/S 190-389892

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Schagen
60330884
Laan 19
Schagen
1741 EA
Netherlands
Contact person: Anna van der Naaten
Telephone: +31 224210400
E-mail: zorginkoop@schagen.nl
Fax: +31 224210455
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.schagen.nl

Address of the buyer profile: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-90841.html

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/252f46c3a91b6cdcf8f45e12cd357a99
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/252f46c3a91b6cdcf8f45e12cd357a99
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Jeugd GGZ gemeenten Den Helder, Schagen en Texel.

II.1.2) Main CPV code
85000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De aanbestedende dienst is van plan om met alle opdrachtnemers die voldoen aan de gestelde eisen binnen deze offerteaanvraag een raamovereenkomst aan te gaan voor het leveren van generalistische basis GGZ (GBGGZ) en/of specialistische GGZ (SGGZ).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Basis GGZ

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL32
II.2.4) Description of the procurement:

Zie bijgevoegde offerteaanvraag.

II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 12
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Specialistische GGZ

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL32
II.2.4) Description of the procurement:

Zie bijgevoegde offerteaanvraag.

II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 12
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

? Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Het maximaal aantal deelnemers is gesteld op 100, echter elke inschrijver die aan de eisen en voorwaarden voldoet wordt een overeenkomst gesloten.
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11) Main features of the award procedure:

Het betreft een procedure voor sociale en specifieke diensten. Voor deze procedure gelden afwijkende termijnen en vormvereisten.

Uiteraard is de aanbestedende dienst gehouden aan de beginselen van transparantie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 27/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Openbaar Ministerie Noord-Holland
Postbus 1621
Haarlem
2003 BR
Netherlands
Telephone: +31 238884444
E-mail: Noord-Holland@om.nl
Fax: +31 238884888

Internet address: http://www.om.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Rechtbank Haarlem
Postbus 1621
Haarlem
2003 BR
Netherlands
E-mail: klachtenmeldpuntaanbestedingen@schagen.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Schagen: Health and social work services

2017/S 190-389892

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Schagen
60330884
Laan 19
Schagen
1741 EA
Netherlands
Contact person: Anna van der Naaten
Telephone: +31 224210400
E-mail: zorginkoop@schagen.nl
Fax: +31 224210455
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.schagen.nl

Address of the buyer profile: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-90841.html

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Jeugd GGZ gemeenten Den Helder, Schagen en Texel.

II.1.2) Main CPV code
85000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Basis GGZ

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL32
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 12
II.2) Description
II.2.1) Title:

Specialistische GGZ

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL32
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 12

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 27/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
TI Title Netherlands-Schagen: Health and social work services
ND Document number 389892-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place SCHAGEN
AU Authority name Gemeente Schagen (60330884)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 27/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 85000000 - Health and social work services
OC Original CPV code 85000000 - Health and social work services
RC NUTS code NL
NL32
IA Internet address (URL) http://www.schagen.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >