Netherlands-Zwolle: Health and social work services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003876814838910
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 389889-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Netherlands-Zwolle: Health and social work services

2017/S 190-389889

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Zwolle
401747134
Lubeckplein 2
Zwolle
8017 JZ
Netherlands
E-mail: inkoop2018@bvoijsselland.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.bvoijsselland.nl/

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=56526

I.2) Joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3) Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=56526
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Specialistische jeugdhulp regio IJsselland.

Reference number: SJ2018
II.1.2) Main CPV code
85000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De BVO jeugdzorg IJsselland koopt in voor de elf gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen,Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Deze contractering richt zich op de specialistische jeugdhulp. De gemeenten willen de noodzaak tot ondersteuning van het gezin centraal stellen en afspraken maken over doelen en gewenste resultaten. Gemeenten willen dat er gebeurt wat nodig is en (op termijn) betalen voor behaalde resultaten.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland,Zwartewaterland en Zwolle.

II.2.4) Description of the procurement:

Deze contractering is er op gericht om alle vormen van gespecialiseerde jeugdhulp in te kopen met uitzondering van jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR).

Specialistische jeugdhulp is verdeeld over het segment midden en het segment top. Het verschil tussen beide segmenten is de bekostigingsmethodiek.

II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2024
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Voldoen aan (kwaliteits)criteria, waaronder:

Kwaliteitsplan of geldige kwaliteitscertificaten.

Protocol voor melding van een calamiteit.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtencommissie t.b.v. opdrachtgever.

Klachtenprocedure t.b.v. inwoner conform Wet klachtrecht inwoners zorgsector.

Social return on investment is als uitvoeringseis opgenomen.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
Procedure involving negotiations
IV.1.3) Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: Gekozen is voor een open contractering, waarbij aanbieders gedurende de looptijd kunnen toetreden. Daarnaast is er een ontwikkeltraject van een aantal jaar.
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11) Main features of the award procedure:

Voldoen aan de kwaliteitscriteria.

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 038-068806
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 02/11/2017
Local time: 23:59
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Overijssel
Zwolle
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Netherlands-Zwolle: Health and social work services

2017/S 190-389889

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Zwolle
401747134
Lubeckplein 2
Zwolle
8017 JZ
Netherlands
E-mail: inkoop2018@bvoijsselland.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.bvoijsselland.nl/

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=56526

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Specialistische jeugdhulp regio IJsselland.

Reference number: SJ2018
II.1.2) Main CPV code
85000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2024

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 038-068806
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 02/11/2017
Local time: 23:59
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
TI Title Netherlands-Zwolle: Health and social work services
ND Document number 389889-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ZWOLLE
AU Authority name Gemeente Zwolle (401747134)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 85000000 - Health and social work services
OC Original CPV code 85000000 - Health and social work services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.bvoijsselland.nl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >