Denmark-Hvidovre: Construction work for buildings relating to health

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003879753833822
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390685-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Works - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Denmark-Hvidovre: Construction work for buildings relating to health

2017/S 191-390685

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Region Hovedstaden ved Amager og Hvidovre Hospital
Hvidovre Hospital, Byggeafdelingen, Kettegard Alle 30
Hvidovre
2650
Denmark
Contact person: Henrik Bendix Olsen
Telephone: +45 51408174
E-mail: henrik.bendix.olsen@regionh.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.nythospitalhvidovre.dk

Address of the buyer profile: http://www.nythospitalhvidovre.dk

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nyt Hospital Hvidovre ? Nybyggeri, Entreprise E02 Rahus.

Reference number: NHH1
II.1.2) Main CPV code
45215100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Rahusentreprise i forbindelse med opfrelse af en ny hospitalsflj til Hvidovre Hospital. Udbuddet er en genudsendelse af tidligere annulleret udbud Nyt Hospital Hvidovre ? Nybyggeri, Entreprise E02 Rahus, bekendtgrelse nummer i EUT S: 2016/S 223-405904 . Mindstekrav at ansgeren skal anfre mindst 1 reference pa en rahusentreprise pa min. 135 000 000 DKK indenfor de seneste 3 ar, er reduceret til min. 95 000 000 DKK indenfor de seneste 3 ar.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 182 626 437.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45223220
45223200
45223500
45223810
45223210
45112600
45223310
45231113
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK012
Main site or place of performance:

Hvidovre Hospital, Kettegard Alle 30, 2650 Hvidovre, Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Nyt Hospital Hvidovre nsker at indga en rkke entreprisekontrakter om opfrelse af en ny hospitalsflj til Hvidovre Hospital pa 32 500 m, samt en tilhrende 7 750 m parkeringsklder. Byggeriet er beliggende pa Kettegard Alle 30, 2650 Hvidovre. Der foreligger et hovedprojekt, som entreprenrs ansgning om prkvalifikation skal basere sig pa. Entreprisen forventet gennemfrt oktober 2017 til ultimo 2018 og de vrige entrepriser i forbindelse med opfrelsen forventes gennemfrt i perioden fra maj 2017 til ultimo 2019. Udbud forlber pa RIB Udbudsportal, http://www.rib-software.dk/udbudsportal , hvor udbudsmaterialet foreligger og hvor prkvalifikation ansgningen skal afleveres. Nrvrende udbud omfatter en 32 500 m rahusentreprise med en tilhrende parkeringsklder pa 7 750 m. I rahusentreprisen indgar flgende arbejder:

E02.01 Jord, til- og pafyldning

E02.02 Aflb i jord

E02.03 Beton, generelt og pladsstbt

E02.04 Betonelementer, leverance og montage

E02.05 Stal, leverance og montage.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Proces / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Organisation og samarbejde / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 236-429520
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Nyt Hospital Hvidovre ? Nybyggeri, Entreprise E02 Rahus

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LM Byg A/S
47982715
Hundigevej 79
Greve
2670
Denmark
NUTS code: DK012
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 165 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 182 626 437.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Det samlede udbudsmateriale vil samme dag som offentliggrelsen af nrvrende udbudsbekendtgrelse, vre offentligt tilgngeligt via http://www.rib-software.dk/udbudsportal uden brug af login. Ansgning om prkvalifikation kan KUN afleveres via login pa RIB Udbudsportal: http://www.rib-software.dk/ udbudsportal med en RIB brugerprofil.

Safremt man ikke har en RIB brugerprofil med brugernavn og password til RIB Udbudsportal, skal en brugerprofil frst oprettes. Dette kan gres direkte inde fra den offentligt tilgngelige udbudsportal RIB. Prkvalifikationen har RIB Udbudsportal nr. TN635494. Ansger vil ved ny profiloprettelse modtage en personlig e-mail med et link, hvorfra det ndvendige password skal oprettes. Efter endt godkendelse, foretages der log-in pa http://www.rib-software.dk/udbudsportal med det nye brugernavn og password. Er man i forvejen bruger pa RIB Udbudsportal og har et log-in, er det dette brugernavn og password man skal anvende. Herefter vil der vre adgang til nrvrende udbud, under fanen Udbudsportal.

Tilbudsgiverne har mulighed for at fa supplerende oplysninger vedrrende udbudsmaterialet og det udbudte arbejde ved fremsttelse af skriftlige sprgsmal. Sprgsmalene skal udarbejdes pa dansk og stilles skriftligt igennem RIB Udbudsportal pa http://www.rib-software.dk/udbudsportal Sprgsmal uploades ved log-in pa nrvrende udbudsmappe og under menuen Sprgsmal og svar at aktivere ikon Nyt Sprgsmal og udfylde sprgefeltet.

Sprgsmal, der modtages senest onsdag d. 21.12.2016, kl. 12:00, vil blive besvaret af den ordregivende myndighed. Sprgsmal, der modtages senere end onsdag d. 21.12.2016, kl. 12:00, kan ikke forventes besvaret. Sprgsmal og svar vil lbende blive registreret pa RIB Udbudsportal under menuen Sprgsmal og svar.

Ved tekniske sprgsmal kan RIB Support kontaktes pa tlf. 35245250 (tast 2) og/eller pa e-mail support@rib-software.dk . Udbudsportalen for prkvalifikation lukkes ved ansgningsfristens udlb og en ny portal abnes for tilbudsafgivelse.

I.1) Navn og adresser

CVR-nummer: DK01

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Langelinie Alle 17
Kbenhavn
2100
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klager overprkvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansgerne. Klager over udbud indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til Klagenvnet, underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Works - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Denmark-Hvidovre: Construction work for buildings relating to health

2017/S 191-390685

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Region Hovedstaden ved Amager og Hvidovre Hospital
Hvidovre Hospital, Byggeafdelingen, Kettegard Alle 30
Hvidovre
2650
Denmark
Contact person: Henrik Bendix Olsen
Telephone: +45 51408174
E-mail: henrik.bendix.olsen@regionh.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: http://www.nythospitalhvidovre.dk

Address of the buyer profile: http://www.nythospitalhvidovre.dk

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nyt Hospital Hvidovre ? Nybyggeri, Entreprise E02 Rahus.

Reference number: NHH1
II.1.2) Main CPV code
45215100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 182 626 437.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45223220
45223200
45223500
45223810
45223210
45112600
45223310
45231113
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK012

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 236-429520

Section V: Award of contract

Title:

Nyt Hospital Hvidovre ? Nybyggeri, Entreprise E02 Rahus

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LM Byg A/S
47982715
Hundigevej 79
Greve
2670
Denmark
NUTS code: DK012
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 165 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 182 626 437.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Denmark-Hvidovre: Construction work for buildings relating to health
ND Document number 390685-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place HVIDOVRE
AU Authority name Region Hovedstaden ved Amager og Hvidovre Hospital (47982715)
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45112600 - Cut and fill
45215100 - Construction work for buildings relating to health
45223200 - Structural works
45223210 - Structural steelworks
45223220 - Structural shell work
45223310 - Underground car park construction work
45223500 - Reinforced-concrete structures
45223810 - Prefabricated constructions
45231113 - Pipeline relaying works
OC Original CPV code 45112600 - Cut and fill
45215100 - Construction work for buildings relating to health
45223200 - Structural works
45223210 - Structural steelworks
45223220 - Structural shell work
45223310 - Underground car park construction work
45223500 - Reinforced-concrete structures
45223810 - Prefabricated constructions
45231113 - Pipeline relaying works
RC NUTS code DK012
IA Internet address (URL) http://www.nythospitalhvidovre.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >