Lithuania-Vilnius: Systems support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003880144933848
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 391256-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Systems support services

2017/S 191-391256

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos Respublikos u?sienio reikal? ministerija
188613242
J. Tumo-Vai?ganto g. 2
Vilnius
01511
Lithuania
Contact person: Margarita Beigien?
Telephone: +370 52592230
E-mail: margarita.beigiene@urm.lt
Fax: +8 52313090
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.urm.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5095

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=361733
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=361733&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Personalo valdymo informacin?s sistemos prie?i?ros, palaikymo, vystymo, konsultavimo ir naudotoj? apmokymo paslaug? vie?asis pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Perkamos ministerijos turimos personalo valdymo informacin?s sistemos prie?i?ros, palaikymo, vystymo, konsultavimo ir naudotoj? apmokymo paslaugos.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72253200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
Main site or place of performance:

J. Tumo-Vai?ganto g. 2, Vilnius.

II.2.4) Description of the procurement:

Perkam? paslaug? kiekis (apimtis) 12 m?n. laikotarpiui ? informacin?s sistemos prie?i?ros, palaikymo ir vystymo paslaug? suteikimas 12 m?n. u? abonentin? mokest?, informacin?s sistemos vystymo paslaugos 600 val., informacin?s sistemos mokymo paslaugos 60 val.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali b?ti prat?sta. Bendra paslaug? teikimo trukm?, ?skaitant visus prat?simus, negali b?ti ilgesn? kaip 36 (trisde?imt ?e?i) m?nesiai skai?iuojant nuo pradin?s sutarties sudarymo momento.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiek?jas (taip pat visi tiek?j? grup?s nariai, jei pasi?lym? pateikia tiek?j? grup?) ir ?kio subjektai, kuri? paj?gumais remiasi tiek?jai, turi atitikti reikalavimus d?l pa?alinimo pagrind? nebuvimo.

Tiek?jas pasi?lyme turi pateikti tik Europos bendr?j? vie??j? pirkim? dokument? (EBVPD).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Pirkimo sutarties ?vykdymo u?tikrinimo b?dai ?delspinigiai ir bauda.

Detalesn? informacija apie pirkimo sutarties ?vykdymo u?tikrinimo b?dus ir tvark? nurodyta Konkurso s?lygose.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 13:45
Place:

Lietuvos Respublikos u?sienio reikal? ministerija, J. Tumo-Vai?ganto g. 2, Vilnius, Lietuva.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiek?jai nedalyvauja komisijos pos?d?iuose, kuriuose susipa??stama su elektronin?mis priemon?mis pateiktais pasi?lymais.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Pirkimo objektas neskaidomas ? dalis, nes vykdant sutart? skirtingiems tiek?jams, sutarties vykdymas tapt? per daug sud?tingas techniniu po?i?riu. Perkamos paslaugos neatsiejamos tarpusavyje ir paslaugas teikiant skirtingiems tiek?jams perkan?iajai organizacijai atsirast? b?tinyb? koordinuoti ?i? dali? tiek?jus ir tai kelt? rizik? netinkamai ?vykdyti pirkimo sutart?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
Lithuania
Telephone: +370 52688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Fax: +370 52625645

Internet address: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Per?i?ros proced?ra nustatyta Vie??j? pirkim? ?statymo VII skyriuje.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract notice - Open procedure

Lithuania-Vilnius: Systems support services

2017/S 191-391256

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lietuvos Respublikos u?sienio reikal? ministerija
188613242
J. Tumo-Vai?ganto g. 2
Vilnius
01511
Lithuania
Contact person: Margarita Beigien?
Telephone: +370 52592230
E-mail: margarita.beigiene@urm.lt
Fax: +8 52313090
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.urm.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5095

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Personalo valdymo informacin?s sistemos prie?i?ros, palaikymo, vystymo, konsultavimo ir naudotoj? apmokymo paslaug? vie?asis pirkimas.

II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72253200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: LT
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis gali b?ti prat?sta. Bendra paslaug? teikimo trukm?, ?skaitant visus prat?simus, negali b?ti ilgesn? kaip 36 (trisde?imt ?e?i) m?nesiai skai?iuojant nuo pradin?s sutarties sudarymo momento.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Lithuania-Vilnius: Systems support services
ND Document number 391256-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place VILNIUS
AU Authority name Lietuvos Respublikos u?sienio reikal? ministerija (188613242)
OL Original language LT
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country LT
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72253200 - Systems support services
OC Original CPV code 72253200 - Systems support services
RC NUTS code LT
IA Internet address (URL) http://www.urm.lt
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >