Slovenia-Ljubljana: Public relations services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 99 - Miscellaneous
Opps ID: NBD00003880316525704
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 391754-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Slovenia-Ljubljana: Public relations services

2017/S 191-391754

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Javni ?tipendijski, razvojni, invalidski in pre?ivninski sklad Republike Slovenije
1198459000
Dunajska cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Janja Milavc
Telephone: +386 14341094
E-mail: janja.milavc@sklad-kadri.si
Fax: +386 14345899
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.sklad-kadri.si

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: javni sklad
I.5) Main activity
Other activity: izvajanje ?tipendijske politike

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Storitve informiranja in obve??anja za projekte, ki so sofinancirani iz EU sredstev in promocija ?tipendij.

Reference number: 430-25/2016
II.1.2) Main CPV code
79416000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Predmet javnega naro?ila je izvedba storitev informiranja in obve??anja za projekte, ki so sofinancirani iz EU sredstev in promocija ?tipendij.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79416200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
NUTS code: SI041
Main site or place of performance:

Ljubljana.

II.2.4) Description of the procurement:

Predmet javnega naro?ila je izvedba storitev informiranja in obve??anja za projekte, ki so sofinancirani iz EU sredstev in promocija ?tipendij.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Komunikacijska odli?nost / Weighting: 26,32
Quality criterion - Name: Ve?ja usposobljenost v projektno skupino nominiranega kadra / Weighting: 42,11
Quality criterion - Name: Dodatno nominirani kadri / Weighting: 31,58
Price - Weighting: 100
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Sofinanciranje: ?Nalo?bo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.
II.2.14) Additional information

Okvirni sporazum je bil sklenjen na podlagi meril kakovosti, posamezna naro?ila pa bodo oddana na podlagi ponderja cena, kot je to navedeno v to?ki II.2.5) Merila za izbiro ponudbe.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237438
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Pristop dru?ba za komunikacijski management d.o.o.
2038943000
Trubarjeva cesta 79
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 56 460.31 EUR
Total value of the contract/lot: 56 460.31 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 1.00 EUR
Proportion: 1 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Nominirana sta 2 podizvajalca, vrednost prevzetih del in relativni dele? prevzetega posla bo opredeljen v okviru posameznega javnega naro?ila, oddanega v ?asu izvajanja okvirnega sporazuma.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Javni ?tipendijski, razvojni, invalidski in pre?ivninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
05/10/2017 S191 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Slovenia-Ljubljana: Public relations services

2017/S 191-391754

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Javni ?tipendijski, razvojni, invalidski in pre?ivninski sklad Republike Slovenije
1198459000
Dunajska cesta 21
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Janja Milavc
Telephone: +386 14341094
E-mail: janja.milavc@sklad-kadri.si
Fax: +386 14345899
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.sklad-kadri.si

I.5) Main activity
Other activity: izvajanje ?tipendijske politike

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Storitve informiranja in obve??anja za projekte, ki so sofinancirani iz EU sredstev in promocija ?tipendij.

Reference number: 430-25/2016
II.1.2) Main CPV code
79416000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79416200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
NUTS code: SI041

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-237438

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
10/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Pristop dru?ba za komunikacijski management d.o.o.
2038943000
Trubarjeva cesta 79
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 56 460.31 EUR
Total value of the contract/lot: 56 460.31 EUR
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Slovenia-Ljubljana: Public relations services
ND Document number 391754-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place LJUBLJANA
AU Authority name Javni ?tipendijski, razvojni, invalidski in pre?ivninski sklad Republike Slovenije (1198459000)
OL Original language SL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country SI
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79416000 - Public relations services
79416200 - Public relations consultancy services
OC Original CPV code 79416000 - Public relations services
79416200 - Public relations consultancy services
RC NUTS code SI
SI041
IA Internet address (URL) http://www.sklad-kadri.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >