Denmark-Odense: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003880494704958
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 390580-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Odense: Construction work

2017/S 191-390580

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
VandCenter Syd
Vandvrksvej 7
Odense
5000
Denmark
Contact person: Birgitte Porsmose
E-mail: bp@vandcenter.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://www.Vandcenter.dk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.projectweb.dk
Additional information can be obtained from another address:
Rambll
Englandsgade 25
Odense
5100
Denmark
Contact person: Claus Stokvad
E-mail: CLS@ramboll.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://www.ramboll.dk

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.projectweb.dk
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: anlg af regnvandsbassin

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Anlg af regnvandsbassin inkl. diverse ledningsanlg i forbindelse med byggemodning af erhvervsudstykning i Hjme.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Etablering af et 9 ha abent regnvandsbassin herunder

? Forrensebassiner pa ca. 2 000 m

? vadt volumen pa ca. 2 000 m

? Ca. 400 m jorddige

? 500 m adgangsvej

? Diverse ledningsanlg inkl. tunnelering under motorvejen.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.4) Description of the procurement:

Etablering af et ca. 9 ha abent regnvandsbassin. Projektet bestar af:

? opgravning og fjernelse af ca. 100 000 m rajord

? Opgravning i mellemdeponi af ca. 135 000 m rajord for etablering af ca. 9 ha membran og genudlgning af jorden

? Forrensebassiner pa ca. 2 000 m og vadt volumen pa ca. 2 000 m

? Omlgning og nyetablering af ledninger ca. 1 400 m i 200-1600 mm i dybder op til 7 m.

? Ca. 120 m 1600 mm tunnelering og ca. 120 m 250 mm pilotrrsboring under motorvejen.

? Etablering af ca. 400 m jorddige, 500 m adgangsvej og diverse stianlg ved bassinet.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Der vil blive udvalgt 5 tilbudsgivere blandt de ansgere, som opfylder mindstekravene i del. III og har indsendt et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD).

Udvlgelsen sker ud fra en helhedsvurdering af, hvorledes ordregiver far de mest attraktive tilbud.

I helhedsvurderingen indgar flgende forhold i prioriteret orden:

A)en vurdering af ansgers tekniske kapacitet vurderet ud fra oplysningerne krvet i del. III.1.3).

B)en vurdering af ansgers konomiske ngletal krvet i del. III.1.2).

Ved vurderingen vil bygherren lgge vgt pa:

a)I hvor hj grad referencerne viser erfaring med strre byggemodningsopgaver i fag- eller storentreprise, hvor ansgeren har haft rollen som fag- eller storentreprenr.

b)I hvor hj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum og omfang.

c)I hvor hj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til arbejdets karakter.

Kriterierne a-c vgter lige og bedmmelsen foretages samlet.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ansgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, safremt de er omfattet af en eller flere af de udbudslovens 135-136 nvnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansgere og eventuelle underradgivere laver en erklring vedr. udelukkelsesgrunde ved udfyldelse af ESPD del III.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Oplysninger om ansgers omstning, egenkapital og soliditetsgrad for de sidste 3 regnskabsar.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, B hvor Egenkapital anfres under Finansielle ngletal. Hvis ansgers regnskab er halvarlig (f.eks. 2014/2015) kan der ved udfyldelse af ESPD'en angives det sidste halvar (f.eks. 2015) og ivrigt oplyse egenkapitalen for det samlede regnskabsar.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Udvlgelsen vil ske pa baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansgernes referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ansgeren skal oplyse op til 5 referencer inden for lsning af tilsvarende opgaver ? Strre byggemodningsopgaver i fag- eller storentreprise.

Reference projekter ma maksimalt vre 5 ar gamle pa ansgningstidspunktet, men ogsa gerne igangvrende.

Flgende oplysninger br angives for hver reference:

1) Navn pa bygherre og kontaktoplysninger

2) Udfrelsestidspunkt

3) Entrepriseform

4) Entreprisesum

5) Kort projektbeskrivelse, herunder strrelse pa opgaven, opgavens omfang og entreprisesummen opdelt i egenproduktion og underentreprise.

6) Ansgers rolle og ansvar i projektet.

Ansgeren kan ogsa vedlgge referencerne i et selvstndigt dokument.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med flgende vejledning:

? beskrivelse af referencen

? omfang/strrelse pa referencen indsttes under Belb eller under Beskrivelse

? sluttidspunkt (evt. forventet) angives under Dato

? kunde angives under Modtagere.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf flgende begrnsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstndigt bilag som vil blive tage i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal vre de samme og sa vidt muligt vre enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag, er oplysningerne i ESPD gldende.

Jf. afsnit II.2.9) vil der ved begrnsning af antallet af ansgere blive lagt vgt pa relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenlignelighed med den udbudte opgave. Derfor opfordres ansger til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen eller alternativt under ESPD'ens del V.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Kontrakten for storentreprisen vil i det vsentligste vre baseret pa principperne i AB 92 og ydelserne i henhold til Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelser. Der henvises i vrigt til udbudsmaterialet for udbud med forhandling.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Ansgningen skal afleveres digitalt pa ProjectWEB jf. afsnit I.3) og skal besta af:

? Evt. et kort flgebrev med angivelse af navn pa hovedansger.

? ESPD i form af en XML-fil fra ansger, pdf-fil af den elektroniske ESPD ma gerne vedlgges

? Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anfrt i ESPD'en plus billedmateriale.

Brug af den elektroniske ESPD:

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansger skal downloade fra ProjectWeb og gemme pa ansgers egen computer. Ansger skal derefter abne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil pa egen computer. Denne XML-fil og gerne en udgave i pdf skal afleveres pa ProjectWEB.

Der henvises i vrigt til http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Vejledninger hvor der ligger en vejledning i udfyldelse af den elektroniske ESPD.

Sprgsmal til prkvalifikation:

Sprgsmal til prkvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret pa ProjectWEB.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Nvnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
05/10/2017 S191 - - Works - Contract notice - Restricted procedure

Denmark-Odense: Construction work

2017/S 191-390580

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
VandCenter Syd
Vandvrksvej 7
Odense
5000
Denmark
Contact person: Birgitte Porsmose
E-mail: bp@vandcenter.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://www.Vandcenter.dk

I.5) Main activity
Other activity: anlg af regnvandsbassin

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Anlg af regnvandsbassin inkl. diverse ledningsanlg i forbindelse med byggemodning af erhvervsudstykning i Hjme.

II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Denmark-Odense: Construction work
ND Document number 390580-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place ODENSE
AU Authority name VandCenter Syd
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
RC NUTS code DK031
IA Internet address (URL) http://www.Vandcenter.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >