Poland-Leszno: Mammography devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003902954159185
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382563-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Leszno: Mammography devices

2017/S 187-382563

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45
Leszno
64-100
Poland
Contact person: Hanna Mi?tka
Telephone: +48 655253764
E-mail: hanna.mietka@wsz.leszno.pl
Fax: +48 655268294
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.wsz.leszno.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup aparatury medycznej dla Zakladu Radiologii ? Zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej.

Reference number: DZ-751-48/17
II.1.2) Main CPV code
33111650
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej Zakladu Radiologii Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie wraz z dostaw?, instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu. ? zgodnie z warunkami, opisem i ilo?ci? okre?lon? w zal?czniku nr 18.2 do SIWZ ?Formularz wymaganych/ oferowanych parametrow. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 18.2 do SIWZ ?Formularz wymaganych/oferowanych parametrow. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 18.3 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 817 789.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej Zakladu Radiologii Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie wraz z dostaw?, instalacj?, uruchomieniem i szkoleniem personelu. ? zgodnie z warunkami, opisem i ilo?ci? okre?lon? w zal?czniku nr 18.2 do SIWZ ?Formularz wymaganych/ oferowanych parametrow. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 18.2 do SIWZ ?Formularz wymaganych/oferowanych parametrow. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 18.3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Warunki gwarancji i r?kojmi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W dniu 26.7.2017 r. wszcz?to post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej. Jest to drugie post?powanie dotycz?ce tego przedmiotu zamowienia. Pierwsze post?powanie w trybie przetargu nieograniczonego wszcz?to w dniu 8.6.2017 roku. Termin skladania ofert uplyn?l 25.7.2017 roku. Do terminu skladania ofert wplyn?ly 3 oferty. Zamawiaj?cy uniewa?nil post?powanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. . W momencie wszcz?cia post?powania nr DZ-751-48/17 zastosowano art. 43 ust. 2b punkt 2 ustawy Pzp i Zamawiaj?cy skrocil wyznaczony termin skladania ofert do 15 dni. Jest to wyj?tkowa sytuacja ze wzgl?du na fakt i? istnieje pilna potrzeba udzielenia zamowienia. Zamowienie jest obj?te dotacj?, ktora musi by? rozliczona do ko?ca listopada br. W przypadku zastosowania standardowych terminow udzielania zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego istnieje zagro?enie ?e nie b?dzie mo?na zrealizowa? zam. w wymaganym termi.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-294072
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fujifilm Europe GMBH
Hessenstrasse 31
Dusseldorf
40549
Germany
NUTS code: DE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 833 333.00 PLN
Total value of the contract/lot: 817 789.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Leszno: Mammography devices

2017/S 187-382563

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45
Leszno
64-100
Poland
Contact person: Hanna Mi?tka
Telephone: +48 655253764
E-mail: hanna.mietka@wsz.leszno.pl
Fax: +48 655268294
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.wsz.leszno.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup aparatury medycznej dla Zakladu Radiologii ? Zakup mammografu cyfrowego dla Pracowni Mammograficznej.

Reference number: DZ-751-48/17
II.1.2) Main CPV code
33111650
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 817 789.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 143-294072

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fujifilm Europe GMBH
Hessenstrasse 31
Dusseldorf
40549
Germany
NUTS code: DE
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 833 333.00 PLN
Total value of the contract/lot: 817 789.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Leszno: Mammography devices
ND Document number 382563-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LESZNO
AU Authority name Wojewodzki Szpital Zespolony
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33111650 - Mammography devices
OC Original CPV code 33111650 - Mammography devices
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.wsz.leszno.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >