Poland-Warsaw: Parts and accessories for vehicles and their engines

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 28 - Engines, Turbines, and Components
Opps ID: NBD00003903949682823
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382711-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Parts and accessories for vehicles and their engines

2017/S 187-382711

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Poland
Contact person: Natalia Mosi?dz
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Skarb Pa?stwa -Jednostka Bud?etowa ? podsektor rz?dowy
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zespolow ? podzespolow, cz??ci zamiennych oraz ogumienia do pojazdow kolowych, cz??ci zamiennych i opon do pojazdow mechanicznych, opon i d?tek do sprz?tu przeladunkowego.

Reference number: D/52/2017
II.1.2) Main CPV code
34300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa zespolow ? podzespolow, cz??ci zamiennych oraz ogumienia do pojazdow kolowych, cz??ci zamiennych i opon do pojazdow mechanicznych, opon i d?tek do sprz?tu przeladunkowego, z podzialem na 13 cz??ci, z zastosowaniem prawa opcji w zakresie zada? nr 1-9. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 523 855.63 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Sklad Olsztyn, ul. Jagiello?czyka 43, 10-062 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Sklad Olsztyn, ul. Jagiello?czyka 43, 10-062 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Sklad Olsztyn, ul. Jagiello?czyka 43, 10-062 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, Sklad Olsztyn, ul. Jagiello?czyka 43, 10-062 Olsztyn.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa ogumienia, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO CARGO

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu IVECO CARGO, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu IVECO CARGO, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu HONKER

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu HONKER, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu HONKER, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO STRALIS

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu IVECO STRALIS, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu IVECO STRALIS, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu MERCEDES 290 GD

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu MERCEDES 290 GD, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu MERCEDES 290 GD, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu STAR

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu STAR, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdu STAR, z zastosowaniem prawa opcji. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdow. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa cz??ci zamiennych do pojazdow. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opony do pojazdow

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa opon do pojazdow. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Opony i d?tki do sprz?tu przeladunkowego

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
34350000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

2 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Marsa 110, 04-470 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa opon i d?tek do sprz?tu przeladunkowego. Wymogi, ilo?ci oraz szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wyszczegolniono w zal?czniku nr: 1 do SIWZ ? opis przedmiotu zamowienia, ktory zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 063-117905
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 1
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 950.00 PLN
Total value of the contract/lot: 25 330.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 2
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 140.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 3
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 34 322.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 4
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 72 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 73 276.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 385/08/5/2017
Lot No: 5
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO CARGO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 49 040.65 PLN
Total value of the contract/lot: 45 014.18 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 386/08/5/2017
Lot No: 6
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu HONKER

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?MOTORPOL SLAWOMIR FALKOWSKI
692-10-04-958
ul. Romualda Traugutta 2
Lubin
59-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 174 480.34 PLN
Total value of the contract/lot: 200 142.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 385/08/5/2017
Lot No: 7
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO STRALIS

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 268.29 PLN
Total value of the contract/lot: 21 472.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu MERCEDES 290 GD

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 387/08/5/2017
Lot No: 9
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu STAR

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ?STARKOP LESZEK KUCHARSKI SPOLKA JAWNA
664-00-00-963
Al. Niepodleglo?ci 74C
Starachowice
27-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 113 430.76 PLN
Total value of the contract/lot: 73 903.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 384/08/02/2017
Lot No: 10
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 333.89 PLN
Total value of the contract/lot: 13 917.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 384/08/02/2017
Lot No: 11
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 496.90 PLN
Total value of the contract/lot: 1 376.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 397/08/02/2017
Lot No: 12
Title:

Opony do pojazdow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
554-02-35-790
ul. Grunwaldzka 291
Bydgoszcz
85-438
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO MAR
554-28-44-458
ul. Fordo?ska 185-187
Bydgoszcz
85-766
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 586.15 PLN
Total value of the contract/lot: 6 041.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 398/12/02/2017
Lot No: 13
Title:

Opony i d?tki do sprz?tu przeladunkowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
554-02-35-790
ul. Grunwaldzka 291
Bydgoszcz
85-438
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO MAR
554-28-44-458
ul. Fordo?ska 185-187
Bydgoszcz
85-766
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy 2. Regionalna Baza Logistyczna w dniu 9.6.2017 r. uniewa?nil post?powanie na dostaw? zespolow ? podzespolow, cz??ci zamiennych oraz ogumienia do pojazdow kolowych, cz??ci zamiennych i opon do pojazdow mechanicznych, opon i d?tek do sprz?tu przeladunkowego numer sprawy D/52/2017 w zakresie zadania nr 8.

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, w zakresie zadania nr 8;

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. ? Prawo zamowie? publicznych.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej przy Urz?dzie Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Parts and accessories for vehicles and their engines

2017/S 187-382711

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Poland
Contact person: Natalia Mosi?dz
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zespolow ? podzespolow, cz??ci zamiennych oraz ogumienia do pojazdow kolowych, cz??ci zamiennych i opon do pojazdow mechanicznych, opon i d?tek do sprz?tu przeladunkowego.

Reference number: D/52/2017
II.1.2) Main CPV code
34300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 523 855.63 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ogumienie

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
34352100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO CARGO

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu HONKER

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO STRALIS

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu MERCEDES 290 GD

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu STAR

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opony do pojazdow

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
34300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Opony i d?tki do sprz?tu przeladunkowego

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
34350000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 063-117905

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 1
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 950.00 PLN
Total value of the contract/lot: 25 330.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 2
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 140.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 3
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 34 322.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 395/08/5/2017
Lot No: 4
Title:

Ogumienie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO-ARMIA Sp. z o.o.
765-16-88-604
ul. Kili?szczakow 40B
Walcz
78-600
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 72 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 73 276.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 385/08/5/2017
Lot No: 5
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO CARGO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 49 040.65 PLN
Total value of the contract/lot: 45 014.18 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 386/08/5/2017
Lot No: 6
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu HONKER

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?MOTORPOL SLAWOMIR FALKOWSKI
692-10-04-958
ul. Romualda Traugutta 2
Lubin
59-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 174 480.34 PLN
Total value of the contract/lot: 200 142.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 385/08/5/2017
Lot No: 7
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu IVECO STRALIS

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 268.29 PLN
Total value of the contract/lot: 21 472.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu MERCEDES 290 GD

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 387/08/5/2017
Lot No: 9
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdu STAR

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
PRZEDSI?BIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ?STARKOP LESZEK KUCHARSKI SPOLKA JAWNA
664-00-00-963
Al. Niepodleglo?ci 74C
Starachowice
27-200
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 113 430.76 PLN
Total value of the contract/lot: 73 903.40 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 384/08/02/2017
Lot No: 10
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 333.89 PLN
Total value of the contract/lot: 13 917.63 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 384/08/02/2017
Lot No: 11
Title:

Cz??ci zamienne do pojazdow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?MAGAZYN CENTRALNY ? CENTRUM Sp. z o.o.
113-01-14-553
ul. Omulewska 27
Warszawa
04-128
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 496.90 PLN
Total value of the contract/lot: 1 376.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 397/08/02/2017
Lot No: 12
Title:

Opony do pojazdow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
554-02-35-790
ul. Grunwaldzka 291
Bydgoszcz
85-438
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO MAR
554-28-44-458
ul. Fordo?ska 185-187
Bydgoszcz
85-766
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 586.15 PLN
Total value of the contract/lot: 6 041.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 398/12/02/2017
Lot No: 13
Title:

Opony i d?tki do sprz?tu przeladunkowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO BUDREX Sp. z o.o.
554-02-35-790
ul. Grunwaldzka 291
Bydgoszcz
85-438
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MOTO MAR
554-28-44-458
ul. Fordo?ska 185-187
Bydgoszcz
85-766
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 920.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Parts and accessories for vehicles and their engines
ND Document number 382711-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name 2 Regionalna Baza Logistyczna (765-16-88-604)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines
34350000 - Tyres for heavy/light-duty vehicles
34352100 - Tyres for trucks
OC Original CPV code 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines
34350000 - Tyres for heavy/light-duty vehicles
34352100 - Tyres for trucks
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.2rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >