Poland-Wroclaw: Meal-serving services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 73 - Food Preparation and Serving Equipment
Opps ID: NBD00003950957336684
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394068-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Poland-Wroclaw: Meal-serving services

2017/S 192-394068

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzib? we Wroclawiu
ul. Koszarowa 5
Wroclaw
51-149
Poland
Contact person: El?bieta Janicka ? Suchacz
Telephone: +48 713957428
E-mail: ejanicka@szpital.wroc.pl
Fax: +48 713957428
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital.wroc.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug polegaj?cych na przygotowywaniu, produkcji posilkow dla pacjentow WSS im. J. Gromkowskiego Wroclaw.

Reference number: PN/US/18/17
II.1.2) Main CPV code
55320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest codzienne przygotowywanie okolo 377 calodziennych posilkow dziennie, w tym 277 posilkow dla pacjentow doroslych i 100 dla hospitalizowanych dzieci ? w okresie pierwszych 6 miesi?cy ?wiadczenia uslugi, Wykonawca w kolejnych 3 miesi?cach ?wiadczenia uslugi dodatkowo Wykonawca b?dzie dostarcza? sporz?dzone posilki do lo?ka pacjenta. Zamawiaj?cemu przysluguje prawo do rezygnacji z cz??ci uslugi ? dostarczania posilkow do lo?ka pacjenta ? o czym Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? na 2 miesi?ce przed terminem, w ktorym wykonywania tej cz??ci umowy mialoby nast?pi?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 588 137.92 PLN / Highest offer: 2 813 525.28 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

WSS im. J. Gromkowskiego Wroclaw, ul. Koszarowa 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest codzienne przygotowywanie okolo 377 calodziennych posilkow dziennie, w tym 277 posilkow dla pacjentow doroslych i 100 dla hospitalizowanych dzieci ? w okresie pierwszych 6 miesi?cy ?wiadczenia uslugi, Wykonawca w kolejnych 3 miesi?cach ?wiadczenia uslugi dodatkowo Wykonawca b?dzie dostarcza? sporz?dzone posilki do lo?ka pacjenta. Zamawiaj?cemu przysluguje prawo do rezygnacji z cz??ci uslugi ? dostarczania posilkow do lo?ka pacjenta ? o czym Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? na 2 miesi?ce przed terminem, w ktorym wykonywania tej cz??ci umowy mialoby nast?pi?.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Oferowana cena brutto / Weighting: 70
Cost criterion - Name: Warto?? artykulow spo?ywczych w dziennej stawce wy?ywienia jednego pacjenta / Weighting: 30
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Zamowienie obejmuje swym zakresem uslugi spoleczne do rownowarto?ci kwoty 750 000 EUR, do ktorej zamawiaj?cy zgodnie z art. 138 o ustawy Pzp stosuje procedur? uproszczon? opisan? w ww art.138o ustawy PZP.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Sporz?dzanie posilkow dla pacjentow szpitala

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/06/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Catering ?Company Sp. z o.o. Sp. k.
?l??na 118
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 396 424.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Poland-Wroclaw: Meal-serving services

2017/S 192-394068

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzib? we Wroclawiu
ul. Koszarowa 5
Wroclaw
51-149
Poland
Contact person: El?bieta Janicka ? Suchacz
Telephone: +48 713957428
E-mail: ejanicka@szpital.wroc.pl
Fax: +48 713957428
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.szpital.wroc.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug polegaj?cych na przygotowywaniu, produkcji posilkow dla pacjentow WSS im. J. Gromkowskiego Wroclaw.

Reference number: PN/US/18/17
II.1.2) Main CPV code
55320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 2 588 137.92 PLN / Highest offer: 2 813 525.28 PLN taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Sporz?dzanie posilkow dla pacjentow szpitala

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/06/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Impel Catering ?Company Sp. z o.o. Sp. k.
?l??na 118
Wroclaw
53-111
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 396 424.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Wroclaw: Meal-serving services
ND Document number 394068-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WROCLAW
AU Authority name Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzib? we Wroclawiu
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure V - Contract award without prior publication
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 55320000 - Meal-serving services
OC Original CPV code 55320000 - Meal-serving services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.szpital.wroc.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >