Slovenia-Ljubljana: Computer equipment and supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003951467554633
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393382-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Computer equipment and supplies

2017/S 192-393382

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
5105498000
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Martina Jug
Telephone: +386 14706316
E-mail: martina.jug@zrc-sazu.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zrc-sazu.si

I.1) Name and addresses
Zavod za gradbeni?tvo Slovenije firma v angle?kem jeziku: Slovenian National Building And Civil Engineering Institute
5866324000
Dimi?eva ulica 12
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12804200
E-mail: info@zag.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: www.zag.si/si/

I.1) Name and addresses
Kmetijski in?titut Slovenije
5055431000
Hacquetova ulica 17
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12805262
E-mail: tajnistvo@kis.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.kis.si/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: javni raziskovalni zavod

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava energijsko u?inkovite ra?unalni?ke opreme in licenc za standardno programsko opremo.

Reference number: 10N170335
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Predmet naro?ila je dobava energijsko u?inkovite ra?unalni?ke opreme in licenc za standardno programsko opremo.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 597 669.71 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213000
30213300
30231300
30232000
38520000
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

II.2.4) Description of the procurement:

Naro?nik in pooblastitelja bodo sklenili okvirni sporazum z 20 ponudniki, ki bodo najbolje ocenjeni na podlagi meril dolo?enih v tej razpisni dokumentaciji.

V skladu z dolo?bami Uredbe o zelenem javnem naro?anju (Uradni list RS, ?t. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 ? ZJN-3) bo naro?nik v postopek javnega naro?anja vklju?il temeljne okoljske zahteve.

Okvirni sporazum se sklepa najdlje za obdobje 4 let. Naro?nik in pooblastitelja lahko pred?asno prekinejo okvirni sporazum v primerih in iz razlogov, ki so navedeni v obrazcu ePRO_ponudba_okvirni_sporazum.

Naro?nik in pooblastitelja bodo po sklenitvi okvirnih sporazumov izvajali povpra?evanja, ko se bo pojavila potreba po dolo?eni strojni in/ali licencah za standardno programsko opremo.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Najve?je ?tevilo referenc izvedenih dobav ra?unalni?ke opreme / Weighting: 100
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-214883
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Acord-92, podjetje za finan?ne, tehni?ne in poslovne storitve, trgovino ter zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Ljubljana
5460450000
Stegne 13
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Istore, Trgovina in storitve d.o.o.
6062750000
Letali?ka cesta 32
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Zelinka & sinovi Zastopanje in trgovina d.o.o.
5425557000
Sto?ice 100A
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
FMC, Sistemski Integrator d.o.o.
1313517000
Letali?ka cesta 32
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
SRC sistemske integracije d.o.o.
1447190000
Tr?a?ka cesta 116
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Anni ra?unalni?ka oprema d.o.o.
5330319000
Motnica 7A
Trzin
1236
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Telekom Slovenije, d.d.
5014018000
Cigaletova ulica 15
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 597 669.71 EUR
Total value of the contract/lot: 597 669.71 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Ljubljana: Computer equipment and supplies

2017/S 192-393382

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
5105498000
Novi trg 2
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Martina Jug
Telephone: +386 14706316
E-mail: martina.jug@zrc-sazu.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.zrc-sazu.si

I.1) Name and addresses
Zavod za gradbeni?tvo Slovenije firma v angle?kem jeziku: Slovenian National Building And Civil Engineering Institute
5866324000
Dimi?eva ulica 12
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12804200
E-mail: info@zag.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: www.zag.si/si/

I.1) Name and addresses
Kmetijski in?titut Slovenije
5055431000
Hacquetova ulica 17
Ljubljana
1000
Slovenia
Telephone: +386 12805262
E-mail: tajnistvo@kis.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.kis.si/

I.5) Main activity
Other activity: javni raziskovalni zavod

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dobava energijsko u?inkovite ra?unalni?ke opreme in licenc za standardno programsko opremo.

Reference number: 10N170335
II.1.2) Main CPV code
30200000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 597 669.71 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213000
30213300
30231300
30232000
38520000
48820000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-214883

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Acord-92, podjetje za finan?ne, tehni?ne in poslovne storitve, trgovino ter zunanjetrgovinski promet, d.o.o., Ljubljana
5460450000
Stegne 13
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Istore, Trgovina in storitve d.o.o.
6062750000
Letali?ka cesta 32
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Zelinka & sinovi Zastopanje in trgovina d.o.o.
5425557000
Sto?ice 100A
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
FMC, Sistemski Integrator d.o.o.
1313517000
Letali?ka cesta 32
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
SRC sistemske integracije d.o.o.
1447190000
Tr?a?ka cesta 116
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Anni ra?unalni?ka oprema d.o.o.
5330319000
Motnica 7A
Trzin
1236
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Telekom Slovenije, d.d.
5014018000
Cigaletova ulica 15
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 597 669.71 EUR
Total value of the contract/lot: 597 669.71 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Slovenia-Ljubljana: Computer equipment and supplies
ND Document number 393382-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place LJUBLJANA
AU Authority name Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5105498000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213000 - Personal computers
30213300 - Desktop computer
30231300 - Display screens
30232000 - Peripheral equipment
38520000 - Scanners
48820000 - Servers
OC Original CPV code 30200000 - Computer equipment and supplies
30213000 - Personal computers
30213300 - Desktop computer
30231300 - Display screens
30232000 - Peripheral equipment
38520000 - Scanners
48820000 - Servers
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.zrc-sazu.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >