Finland-Helsinki: Research and development services and related consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • A - Research and development
Opps ID: NBD00003952001839450
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 393883-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Finland-Helsinki: Research and development services and related consultancy services

2017/S 192-393883

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Maa- ja metsatalousministerio
PL 30
Helsinki
00023
Finland
Contact person: Eero Pehkonen
Telephone: +358 407525171
E-mail: eero.pehkonen@mmm.fi
NUTS code: FI

Internet address(es):

Main address: www.mmm.fi

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mmm.fi/hankintailmoitukset
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Maa- ja metsatalousministerion kirjaamo
PL 30
Valtioneuvosto
00023
Finland
E-mail: kirjaamo@mmm.fi
NUTS code: FI

Internet address(es):

Main address: www.mmm.fi

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipaastojen, hiilensidonnan seka vesien ja maaperan tilaa edistavien toimenpiteiden arviointi maaseutuohjelmassa.

Reference number: 1600/07.01.00/2017
II.1.2) Main CPV code
73000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Hankinnan kohteena Manner-Suomen maaseudun kehittamisohjelman 2014-2020 (jaljempana maaseutuohjelma) kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipaastojen hillintaan, hiilensidontaan seka vesien ja maaperan tilaa edistavien toimenpiteiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi.

Hankinta on osa maaseutuohjelman arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa kuvattuja arviointeja. Suunnitelma on luettavissa osoitteessa:

www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/

Tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI1
II.2.4) Description of the procurement:

Hankinta koostuu kolmesta osasta, jotka ovat:

I: Tuloksellisuuden arviointi ja arviointikysymyksiin vastaaminen, joka tulee toteuttaa vertailukelpoisesti vuonna 2017 julkaistun kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipaastoihin, hiilen sitomiseen seka vesien ja maaperan tilaa edistavien toimenpiteiden tuloksellisuuden arvioinnin kanssa.

II: Vaikuttavuuden arviointi ja arviointikysymyksiin vastaaminen kirjallisuuden, tapaustutkimusten ja tuloksellisuusarvioinnin tulosten perusteella.

III: Arviointia varten tarvittavien tapaustutkimusten toteuttaminen.

Tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Jos vahimmaisvaatimukset tayttavia ehdokkaita on enemman kuin neuvotteluihin valittavia tarjoajia, hankintayksikko vertailee osallistumishakemuksia ja valitsee ehdokkaista vahintaan 3 tarjoajaa seuraavin perustein:

Ehdokkaan referenssit hankinnan kohdetta vastaavista palveluista:

? Vertaillaan ESPD-lomakkeen kohdan IV osan c kohdan perusteella. Vertailussa huomioidaan referenssien vastaavuus hankinnan kohteena olevaan palveluun. Eduksi luetaan se, etta referenssit liittyvat maatalouden ymparisto- ja ilmastovaikutuksista tai niita selvittaviin arviointeihin. Mikali ehdokas ilmoittaa enemman kuin kolme (3) referenssia, huomioidaan pisteytyksessa vain kolme viimeisinta referenssia, eli referenssit joissa yllapito on alkanut viimeisimpana.

Lopuksi kunkin ehdokkaan saamat pisteet lasketaan yhteen ja ehdokkaat asetetaan paremmuusjarjestykseen. Neuvotteluihin valitaan vahintaan 3 eniten pisteita saanutta ehdokasta.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Manner-Suomen maaseudun kehittamisohjelma 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5) Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 16:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Finland-Helsinki: Research and development services and related consultancy services

2017/S 192-393883

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Maa- ja metsatalousministerio
PL 30
Helsinki
00023
Finland
Contact person: Eero Pehkonen
Telephone: +358 407525171
E-mail: eero.pehkonen@mmm.fi
NUTS code: FI

Internet address(es):

Main address: www.mmm.fi

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kasvihuonekaasu- ja ammoniakkipaastojen, hiilensidonnan seka vesien ja maaperan tilaa edistavien toimenpiteiden arviointi maaseutuohjelmassa.

Reference number: 1600/07.01.00/2017
II.1.2) Main CPV code
73000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI1
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 22
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 16:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/11/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Finland-Helsinki: Research and development services and related consultancy services
ND Document number 393883-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place HELSINKI
AU Authority name Maa- ja metsatalousministerio
OL Original language FI
HD Heading - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country FI
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 73000000 - Research and development services and related consultancy services
OC Original CPV code 73000000 - Research and development services and related consultancy services
RC NUTS code FI1
IA Internet address (URL) www.mmm.fi
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >