Poland-Warsaw: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003003037219389
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 379784-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Engineering design services

2017/S 185-379784

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Michalina Wasilewska
Telephone: +48 426759345
E-mail: michalina.wasilewska@psgaz.pl
Fax: +48 426759314
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl/auction/auction/public
Additional information can be obtained from another address:
Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi
ul. Targowa 18
Lod?
90-042
Poland
Contact person: Artur Kurzawa
Telephone: +48 426759342
E-mail: artur.kurzawa@psgaz.pl
Fax: +48 426759314
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi
ul. Targowa 18
Lod?
90-42
Poland
Contact person: Artur Kurzawa
Telephone: +48 426759342
E-mail: artur.kurzawa@psgaz.pl
Fax: +48 426759314
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonania dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow. 9 Zada?.

Reference number: 2017/WJ00/WP-000439/332/ZL
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow na obszarze dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownic-twa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi w zakresie:

? zadania nr 1

? zadania nr 2

? zadania nr 3

? zadania nr 4

? zadania nr 5

? zadania nr 6

? zadania nr 7

? zadania nr 8

? zadania nr 9.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 230 908.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 9
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu n/c, przyl?cza gazowe n/c w m. Lod?, ul. Wiosenna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, ul. Wiosenna.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow na obszarze dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownic-twa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi w zakresie:

zadania nr 1: ? gazoci?g n/c dn 110 PE o dlugo?ci L= ok. 293 mb zlokali-zowany w m. Lod?, ul. Wiosenna / przebudowa / ? przyl?cza gazowe n/c dn 40 PE szt 20 / przebudowa / wg. Zal?cznika, ? przyl?cza gazowe n/c dn 40/63 PE szt 5 / do przel?czenia / wg zal?cznika;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 17 141.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu ?/c wraz z przyl?czami ?/c w m. Lod?, ul. Pr?dzy?skiego, Rokicka, Familijna, Antoniny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod? ul. Pr?dzy?skiego, Rokicka, Familijna, Antoniny.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow na obszarze dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownic-twa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi w zakresie:

zadania nr 2: ? gazoci?g ?/c dn 63/250 PE o dlugo?ci L=ok. 613 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Pr?dzy?skiego, Rokicka, Familijna, Antoniny wraz z przyl?czami;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 38 605.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow n/c, przyl?czy n/c w m. Lod?, ul. Plugowa

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, ul. Plugowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 3: ? gazoci?g n/c dn 110 PE, o dlugo?ci L= ok. 623 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Plugowa ( odc. od ul. Traktorowej do ul. Plugowej nr 2) / przebudowa /, ? gazoci?g n/c dn 110 PE o dlugo?ci L= ok. 12 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Plugowa ( odc. od ul. Plugowej nr 2 do ul. Lemieszowej ) / budowa nowego odcinka ? spi?cie / ? przyl?cza gazowe n/c dn 40 PE szt 38 / przebudowa / wg. Zal?cznika, ? przyl?cza gazowe n/c dn 40 PE szt 10 / do przel?czenia / wg zal?cznika;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 29 276.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu ?/c, przyl?cza gazowe ?/c w m Lod?, ul. Darniowa

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod? ul. Darniowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadania nr 4: ? gazoci?g ?/c dn 63 PE o dlugo?ci L= ok. 433 mb zlokalizowany w m. Lod?, ul. Darniowa ( odc. od ul. ?wi?toja?skiej do dz. nr ew. 288/1 przy ul. Darniowej ) / przebudowa /,- przyl?cza gazowe ?/c dn 25 PE szt 26 / przebudowa / wg. Zal?cznika, ? przyl?cza gazowe ?/c dn 25 PE szt 7 / do przel?czenia / wg zal?cznika;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 33 133.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu ?/c, w m Lod?, Al. Unii Lubelskiej

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, al. Unii Lubelskiej.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 5: ? gazoci?g ?/c DN 315 PE o dlugo?ci L= ok. 1 728 mb zlokalizowany w m. Lod?, Al. Unii Lubelskiej ( odc. od Stadion LKS do Srebrzy?skiej) / przebudowa /.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 37 625.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu n/c, przyl?cza gazowego n/c w m Lod?, ul. Mickiewicza

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, ul. Mickiewicza.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 6: ? gazoci?g n/c dn 225 PE o dlugo?ci L= ok. 705 mb zlokalizowany w m. Lod?, ul. Mickiewicza ( odc. od ul. Karolewskiej do Al. Wlokniarzy ) / przebudowa /, -przyl?cze gazowe n/c dn 63 PE szt 1/ wg. zal?cznika /;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 425.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow ?/c, przyl?czy ?/c, w m Lod? al. Wlokniarzy, ul. Bandurskiego, ul. Karolewska

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, al. Wlokniarzy, ul. Bandurskiego, ul. Karolewska.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow na obszarze dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownic-twa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi w zakresie :- gazoci?g ?/c dn 225 PE o dlugo?ci L= ok. 120 mb zlokalizowany w m. Lod? Al. Wlokniarzy ( odc. od stacji II stopnia do Al. Wlokniarzy dz. nr ew. 5/32) / przebudowa / ? gazoci?g ?/c dn 250 PE, o dlugo?ci L= ok. 4 mb zlokalizowany w m. Lod? Al. Wlokniarzy ( w rejonie dz. nr ew. 1/29 ) / do prze-l?czenia / ? gazoci?g ?/c dn 315 PE, o dlugo?ci L= ok. 20 mb zlokalizowany w m. Lod? Al. Wlokniarzy ( w rejonie dz. nr ew. 1/29 ) / przebudowa /- gazo-ci?g ?/c dn 315 PE, o dlugo?ci L= ok. 240 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Mickiewicza ( odc. od Al. Wlokniarzy dz. Nr ew. 1/29 do ul. Bandurskiego dz. nr ew. 1/68 ) / przebudowa / ? gazoci?g ?/c dn 315 PE, o dlugo?ci L-ok. 375 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Bandurskiego ( odc. od ul. Bandurskie-go dz. nr ew. 1/68 do ul. Karolewskiej dz. nr ew. 612/4 ) / przebudowa /- gazoci?g ?/c dn 315 PE, o dlugo?ci L.= ok. 105 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Karolewska ( odc. od ul. Karolewskiej dz. nr ew, 612/4 do ul. Karolewskiej nr 62 dz. nr ew. 69/12 )/ przebudowa /;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 21 332.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow n/c, przyl?cza gazowe n/c, w m Lod?, ul. Jaskrowa

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, ul. Jaskrowa.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow na obszarze dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownic-twa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi w zakresie :zadania nr 8: ? gazoci?g n/c dn 125 PE o dlugo?ci L= ok. 32 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Jaskrowa ( odc. od ul. Jaskrowej nr 2 do ul. Jaskrowej nr 6 ) / przebudowa /- gazoci?g n/c dn 125 PE o dlugo?ci L= ok. 148 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Jaskrowa ( odc. od ul. Jaskrowej nr 8 do ul. Bzowej ) / przebudowa /- gazoci?g n/c dn 125 PE, o dlugo?ci L=ok. 190 mb zlokalizowany w m. Lod?, ul. Jaskrowa ( odc. od ul. Jaskrowej nr 22 do Al. Ro? ) / przebudowa / ? gazoci?g n/c dn 63 PE, o dlugo?ci L= ok. 77 mb zlokalizowany w m. Lod?, ul. Jalowcowa ( odc. od ul. Jaskrowej nr 14 do ul. Jalowcowej nr 33 ) / przebudowa /- przyl?cza gazowe n/c dn 40 PE szt 21 / wg. zal?cznika / ? przyl?cza gazowe n/c dn 40 PE szt 3 / do przel?czenia / wg zal?cznika;

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 17 228.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow ?/c, przyl?cza gazowe ?/c w m Lod?, ul. Dubois, ul. Splawna

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Lod?, ul. Dubois, Lod?, ul. Splawna.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow na obszarze dzialalno?ci Polskiej Spolki Gazownic-twa sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Lodzi w zakresie :zadania nr 9: ? gazoci?g ?/c dn 63 PE o dlugo?ci L= ok. 140 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Dubois ( odc. od ul. Dubois 3 do ul. Splawnej) / przebudowa / ? gazoci?g ?/c dn 63 PE o dlugo?ci L= ok. 80 mb zlokalizowany w m. Lod? ul. Splawna ( odc. od ul. Dubois do ul. Nurkowej) / budowa nowego odcinka ? spi?cie/, ? przyl?cze gazowe ?/c dn 25/32 PE szt 5 / wg. zal?cznika /- przyl?cze gazowe ?/c dn 32 PE szt 1 / do likwidacji / wg zal?cznika /. wg zal?cznika.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 143.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uwaga:

Zaleca si?, aby Wykonawca wlasnym staraniem i na koszt wlasny dokonal wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, zapoznal si? z miejscem i warunkami prowadzenia prac, a tak?e oraz uzyskal wszelkie dodatkowe informacje, ktore mog? by? konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamowienia Odpowiedzialno?? za skutki braku lub mylnego rozpoznania przedmiotu zamowienia oraz w.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia dodatkowych wymogow w zakresie tego warunku, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spelniania,

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia dodatkowych wymogow w zakresie tego warunku, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spelniania,

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) dysponuj? lub b?d? dysponowa? nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, ktore b?d? uczestniczy? w realizacji zamowienia:

Projektantem w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowej posiadaj?cym nast?puj?ce kwalifikacje:

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji gazowej oraz wpis na list? czlonkow wla?ciwej izby samorz?du zawodowego.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegaj? wykluczeniu;

b) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu

Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wyklucza obligatoryjnie

Wykonawc? na podstawie przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp z uwzgl?dnieniem art. 24 ust. 7 Pzp z zastrze?eniem z art. 133 ust. 4 Pzp).

Ponadto Zamawiaj?cy stosownie do tre?ci art. 24. ust. 6 Pzp przewiduje rownie?

wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 1 i 8 Pzp.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Nie wymagane (art. 138c, ust.1, pkt. 3 Pzp).

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Jawne otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Lodzi przy ul. Targowej 18 w budynku nr 5, II pi?tro, sala nr 2.16.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02 ? 676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02 ? 676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Engineering design services

2017/S 185-379784

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Contact person: Michalina Wasilewska
Telephone: +48 426759345
E-mail: michalina.wasilewska@psgaz.pl
Fax: +48 426759314
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonania dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego gazoci?gow. 9 Zada?.

Reference number: 2017/WJ00/WP-000439/332/ZL
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 230 908.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu n/c, przyl?cza gazowe n/c w m. Lod?, ul. Wiosenna

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 17 141.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu ?/c wraz z przyl?czami ?/c w m. Lod?, ul. Pr?dzy?skiego, Rokicka, Familijna, Antoniny

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 38 605.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow n/c, przyl?czy n/c w m. Lod?, ul. Plugowa

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 29 276.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu ?/c, przyl?cza gazowe ?/c w m Lod?, ul. Darniowa

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 33 133.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu ?/c, w m Lod?, Al. Unii Lubelskiej

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 37 625.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gu n/c, przyl?cza gazowego n/c w m Lod?, ul. Mickiewicza

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 23 425.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow ?/c, przyl?czy ?/c, w m Lod? al. Wlokniarzy, ul. Bandurskiego, ul. Karolewska

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 21 332.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow n/c, przyl?cza gazowe n/c, w m Lod?, ul. Jaskrowa

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 17 228.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonaniu dokumentacji projektu budowlano ? wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie gazoci?gow ?/c, przyl?cza gazowe ?/c w m Lod?, ul. Dubois, ul. Splawna

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322200
71248000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 13 143.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Engineering design services
ND Document number 379784-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322200 - Pipeline-design services
OC Original CPV code 71248000 - Supervision of project and documentation
71320000 - Engineering design services
71322200 - Pipeline-design services
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) www.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >