Poland-Bydgoszcz: Office furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003026753705227
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 380118-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Office furniture

2017/S 185-380118

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiello?ska 42
Contact point(s): Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiello?ska 42, 85-097 Bydgoszcz
For the attention of: Agnieszka Luzak
85-097 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523285243
E-mail: agnieszka.luzak@psgaz.pl
Fax: +48 523285102

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.psgaz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

Description
Office furniture.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Cz??? I ? dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em fabrycznie nowych mebli biurowych do wyznaczonych pomieszcze?.
1) Short description:
Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em fabrycznie nowych mebli biurowych do wyznaczonych pomieszcze?.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

3) Quantity or scope:
1 Szafa aktowa z MDF 1 szt.
2 Regal metalowy -magazynowy 16 szt.
3 Szafa metalowa -biurowa 15 szt.
4 Fotel biurowy -obrotowy 3 szt.
5 Krzeslo biurowe -obrotowe 40 szt
6 Krzeslo konferencyjne 8 szt.
7 Taboret kuchenny 8szt.
Lot No: 2 Lot title: Cz??? 2: Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em zestawu mebli biurowych
1) Short description:
Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em zestawu mebli biurowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

3) Quantity or scope:
1 Szafa aktowa pelna 2 szt.
2 Szafa aktowa oszklona 1 szt.
3 Szafa ubraniowa 1 szt.
4 Komoda na akta 1 szt.
5 Szafka wisz?ca 1 szt.
6 Biurko 1 szt.
7 Fotel 1 szt.
8 Pomocnik biurka 1 szt.
9 Stol konferencyjny 1 szt.
10 Krzesla konferencyjne 4 szt.
Lot No: 3 Lot title: Cz??? 1: Wykonanie, dostawa, transport, rozladunek i monta? mebli biurowych
1) Short description:
Wykonanie, dostawa, transport, rozladunek i monta? mebli biurowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

3) Quantity or scope:
1. stol konferencyjny 1 szt.
2. krzesla do stolu konferencyjnego 6 szt.
3. szafa dwudrzwiowe 2 szt.
4. komoda do pol?czenia z szafami 1 szt.
5. komoda wolnostoj?ca 1 szt.
6. fotel 1 szt.
7. biurko z pomocnikiem 1 szt.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Office furniture

2017/S 185-380118

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiello?ska 42
Contact point(s): Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiello?ska 42, 85-097 Bydgoszcz
For the attention of: Agnieszka Luzak
85-097 Bydgoszcz
Poland
Telephone: +48 523285243
E-mail: agnieszka.luzak@psgaz.pl
Fax: +48 523285102

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.psgaz.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em, mebli biurowych dla PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies

NUTS code PL61

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em, mebli biurowych dla PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy W Bydgoszczy.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em mebli biurowych dla PSG Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy z podzialem na cz??ci:
Cz??? I
Cz??? II
Cz??? III.
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Cz??? I ? dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em fabrycznie nowych mebli biurowych do wyznaczonych pomieszcze?.
1) Short description:
Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em fabrycznie nowych mebli biurowych do wyznaczonych pomieszcze?.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

3) Quantity or scope:
1 Szafa aktowa z MDF 1 szt.
2 Regal metalowy -magazynowy 16 szt.
3 Szafa metalowa -biurowa 15 szt.
4 Fotel biurowy -obrotowy 3 szt.
5 Krzeslo biurowe -obrotowe 40 szt
6 Krzeslo konferencyjne 8 szt.
7 Taboret kuchenny 8szt.
Lot No: 2 Lot title: Cz??? 2: Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em zestawu mebli biurowych
1) Short description:
Dostawa wraz z transportem, rozladunkiem i monta?em zestawu mebli biurowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

3) Quantity or scope:
1 Szafa aktowa pelna 2 szt.
2 Szafa aktowa oszklona 1 szt.
3 Szafa ubraniowa 1 szt.
4 Komoda na akta 1 szt.
5 Szafka wisz?ca 1 szt.
6 Biurko 1 szt.
7 Fotel 1 szt.
8 Pomocnik biurka 1 szt.
9 Stol konferencyjny 1 szt.
10 Krzesla konferencyjne 4 szt.
Lot No: 3 Lot title: Cz??? 1: Wykonanie, dostawa, transport, rozladunek i monta? mebli biurowych
1) Short description:
Wykonanie, dostawa, transport, rozladunek i monta? mebli biurowych.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

39130000

3) Quantity or scope:
1. stol konferencyjny 1 szt.
2. krzesla do stolu konferencyjnego 6 szt.
3. szafa dwudrzwiowe 2 szt.
4. komoda do pol?czenia z szafami 1 szt.
5. komoda wolnostoj?ca 1 szt.
6. fotel 1 szt.
7. biurko z pomocnikiem 1 szt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odst?puje od obowi?zku ??dania wadium. Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odst?puje od obowi?zku ??dania zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu gwarancji jako?ci na Produkty na okres [36 miesi?cy] lub zgodnie z gwarancj? producenta, w zale?no?ci, ktora jest dlu?sza.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonania oceny spelnienia tego warunku.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Nie dotyczy.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nie dotyczy.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonania oceny spelnienia tego warunku.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: W celu spelnienia warunku udzialu w post?powaniu Wykonawca winien wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali co najmniej jedn? uslug?, polegaj?c? na wykonaniu / dostawie mebli biurowych odpowiadaj?cych przedmiotowi zamowienia.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
2017/W800/WP-000407
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017 - 10:30

Place

Bydgoszcz, ul. Jagiello?ska 42 ? budynek T parter

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

Pelne informacje dotycz?ce przedmiotu zamowienia s? zawarte w SIWZ dost?pnej na Platformie Zakupowej PSG na stronie www.psgaz.pl w zakladce ?Przetargi.

Termin realizacji ? 29.12.2017 r.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cej wykonawcy w toku post?powania o udzielenie Zamowienia. 1) Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy. 2) ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
22.9.2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Office furniture
ND Document number 380118-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 39130000 - Office furniture
OC Original CPV code 39130000 - Office furniture
RC NUTS code PL61
IA Internet address (URL) http://www.psgaz.pl
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >