Poland-Warsaw: Antineoplastic agents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003028543138752
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382580-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Antineoplastic agents

2017/S 187-382580

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
Contact person: Katarzyna Czarnocka
Telephone: +48 261816226
E-mail: kczarnocka@wim.mil.pl
Fax: +48 225150600
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.wim.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych.

Reference number: 83/ZP/17-16/Apteka/2017
II.1.2) Main CPV code
33652100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa produktow leczniczych ? 2 zadania, szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera Zal?cznik Nr 1

do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 267 602.24 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji dostaw ? siedziba zamawiaj?cego loco komora przyj?? Apteki Zakladowej.

II.2.4) Description of the procurement:

Wismodegib ? 1 pozycja asortymentowa.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Produkt leczniczy oferowany w Pakiecie Nr I musi znajdowa? si? na aktualnej li?cie lekow refundowanych w

Zal. B do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych lekow, ?rodkow spo?ywczych

specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobow medycznych w programie lekowym: ?Leczenie chorych

na zaawansowanego raka podstawnokomorkowego skory wismodegibem(B.88).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33670000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji dostaw ? siedziba zamawiaj?cego loco komora przyj?? Apteki Zakladowej.

II.2.4) Description of the procurement:

Pirfenidon ? 1 pozycja asortymentowa.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Produkt leczniczy oferowany w Pakiecie Nr II musi znajdowa? si? na aktualnej li?cie lekow refundowanych w

Zal. B do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych lekow, ?rodkow spo?ywczych

specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobow medycznych w programie lekowym: ?Leczenie

idiopatycznego wloknienia pluc (B.87).

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Pakiet Nr I Istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia pacjentow onkologicznych w nowy lek w nowym programie lekowym: ?Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomorkowego skory wismodegibem, na ktory umowa mi?dzy NFZ a WIM obowi?zuje od 1.8.2017 r.

Pakiet Nr II Istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia pacjentow w nowy lek w nowym programie lekowym:

?Leczenie idiopatycznego wloknienia pluc, na ktory umowa mi?dzy NFZ a WIM obowi?zuje od 1.8.2017 r.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 155-321462
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Pakiet Nr I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o.o.
5220014461
ul. Domaniewska 39B
Warszawa
02-672
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 935 688.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 700 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Pakiet Nr II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o.o.
5220014461
ul. Domaniewska 39B
Warszawa
02-672
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 331 914.24 PLN
Total value of the contract/lot: 300 612.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587706
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl//

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587706
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl//

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Antineoplastic agents

2017/S 187-382580

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
Contact person: Katarzyna Czarnocka
Telephone: +48 261816226
E-mail: kczarnocka@wim.mil.pl
Fax: +48 225150600
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.wim.mil.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa produktow leczniczych.

Reference number: 83/ZP/17-16/Apteka/2017
II.1.2) Main CPV code
33652100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 267 602.24 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr I

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet Nr II

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33670000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 155-321462

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Pakiet Nr I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o.o.
5220014461
ul. Domaniewska 39B
Warszawa
02-672
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 935 688.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 700 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Pakiet Nr II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Roche Polska Sp. z o.o.
5220014461
ul. Domaniewska 39B
Warszawa
02-672
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 331 914.24 PLN
Total value of the contract/lot: 300 612.06 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Antineoplastic agents
ND Document number 382580-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Wojskowy Instytut Medyczny (5220014461)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33652100 - Antineoplastic agents
33670000 - Medicinal products for the respiratory system
OC Original CPV code 33652100 - Antineoplastic agents
33670000 - Medicinal products for the respiratory system
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) http://www.wim.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >