Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003031501529298
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381513-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works

2017/S 186-381513

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Hofor A/S ? Hovedstadsomradets Forsyningsselskab
10073022
restads Boulevard 35
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Mette Munch-Boutrup
E-mail: tpw-indkob@hofor.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: www.hofor.dk

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Hofor ? M4A ? Udbud vedrrende rr- og stalentreprise til ombygningen af tunnel-, pumpe- og vekslerstation.

Reference number: TPW-M4A
II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Tunnel-, pumpe- og vekslerstationen TPW nr Amagervrket (AMV) blev etableret i 2007-2009 som en del af et strre projekt for fjernvarmeforsyning fra AMV og Amager Ressource Center (ARC) til Hofors fjernvarmesystem i det indre Kbenhavn.

TPW blev bygget med en fjernvarmekapacitet pa 110 MJ/s og forberedt pa en udvidelse til 220 MJ/s ved installation af et ekstra st pumper og udvidet varmeproduktion.

Den nuvrende station bestar af 3 x 33 % vand/vand varmevekslere pa 110 MJ/s og 2 x 100 % damp/vand varmevekslere pa 55 MJ/s hver. Da det dampbaserede fjernvarmesystem skal konverteres til vandbaseret inden 2121, er der blevet et behov for at ge vandbaseret fjernvarme, som primrt vil blive leveret fra det nye biomassefyrede CHP-anlg (AMV04). Som en konsekvens af dette skal kapacitet pa TPW udvides til 324 MJ/s.

I denne forbindelse udbydes fremstilling og installation af stalkonstruktioner, levering og installation af rranlg inkl. isolering og test.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
Main site or place of performance:

Vindmllevej 30, 2300 Kbenhavn S.

II.2.4) Description of the procurement:

Nrvrende udbud omhandler fremstilling og installation af stalkonstruktioner, levering og installation af rranlg inkl. isolering og test.

II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-232193
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Hofor ? M4A ? Udbud vedrrende rr- og stalentreprise til ombygningen af tunnel-, pumpe- og vekslerstation

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurocon Rr & Svejs ApS
Rasmus Frchs Vej 22
Holstebro
7500
Denmark
Telephone: +45 70221102
E-mail: rs@eurocon.dk
NUTS code: DK04

Internet address: www.eurocon.dk

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
Kbenhavn
2100
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Der er ikke et organ med ansvar for mglingsprocedurerne i Danmark
N/A
Denmark
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 ? Udbudsloven, samt bek nr. 593 af 2.6.2016 ? Bekendtgrelse om Klagenvnet for Udbud.

Senest samtidig med indgivelsen af en eventuel klage til Klagenvnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den pastaede overtrdelse, og om klagen indbringes for Klagenvnet.

Tidsfrister:

Ved tilbud ? 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggrelse af en bekendtgrelse i EU-Tidende om indgaelse af kontrakt.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works

2017/S 186-381513

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Hofor A/S ? Hovedstadsomradets Forsyningsselskab
10073022
restads Boulevard 35
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Mette Munch-Boutrup
E-mail: tpw-indkob@hofor.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: www.hofor.dk

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Hofor ? M4A ? Udbud vedrrende rr- og stalentreprise til ombygningen af tunnel-, pumpe- og vekslerstation.

Reference number: TPW-M4A
II.1.2) Main CPV code
45330000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 115-232193

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Hofor ? M4A ? Udbud vedrrende rr- og stalentreprise til ombygningen af tunnel-, pumpe- og vekslerstation

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurocon Rr & Svejs ApS
Rasmus Frchs Vej 22
Holstebro
7500
Denmark
Telephone: +45 70221102
E-mail: rs@eurocon.dk
NUTS code: DK04

Internet address: www.eurocon.dk

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Plumbing and sanitary works
ND Document number 381513-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Hofor A/S ? Hovedstadsomradets Forsyningsselskab (10073022)
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45330000 - Plumbing and sanitary works
OC Original CPV code 45330000 - Plumbing and sanitary works
RC NUTS code DK011
IA Internet address (URL) www.hofor.dk
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >