Poland-Warsaw: Catheters

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003032828360194
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380674-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Catheters

2017/S 186-380674

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
Warszawa
04-628
Poland
Contact person: Urszula Pietruszy?ska
Telephone: +48 228120440
E-mail: u.pietruszynska@ikard.pl
Fax: +48 228126732
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.ikard.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprz?t do zabiegow kardiochirurgicznych i hemodynamicznych.

Reference number: ZP 035/2017
II.1.2) Main CPV code
33141200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Sprz?t do zabiegow kardiochirurgicznych i hemodynamicznych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 519 496.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Balony do kontrpulsacji wewn?trzaortalnej ? 160 szt.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Balony do kontrpulsacji wewn?trzaortalnej ? 160 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

L?czniki (dwojniki) proste do drenow do oxygenatorow ? 2000 szt. oraz L?czniki (trojniki)rozwidlone do drenow do oxygenatorow ? 5500 szt.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33186000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

L?czniki (dwojniki) proste do drenow do oxygenatorow ? 2000 szt. oraz L?czniki (trojniki)rozwidlone do drenow do oxygenatorow ? 5500 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 50 x 60 cm powierzchni klej?cej? 1200 szt.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141111
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Bakteriobojcza folia operacyjna 50 x 60 cm powierzchni klej?cej? 1200 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 44 x 35 cm powierzchni klej?cej- 1400 szt.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141111
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Bakteriobojcza folia operacyjna 44 x 35 cm powierzchni klej?cej- 1400 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kaniule do kardioplegii do opuszki aorty z wentem? 1000 szt.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33186000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Kaniule do kardioplegii do opuszki aorty z wentem? 1000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Szwy do plastyki nici ?ci?gnistych zastawki mitralnej wykonane z ePTFE; niewchlanialne, monofilamentowe, igly o zwi?kszonej odporno?ci na odksztalcanie, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnyc

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Szwy do plastyki nici ?ci?gnistych zastawki mitralnej wykonane z ePTFE; niewchlanialne, monofilamentowe, igly o zwi?kszonej odporno?ci na odksztalcanie, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnych z opisem, szwy dwuiglowe, 1/2 kola ? 504 nitki.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? potrojne? 2000 szt.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? potrojne? 2000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? 4-?wiatlowe? 2000 szt.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? 4-?wiatlowe? 2000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? do dlugookresowego stosowania podwojne? 150 szt, potrojne ? 500szt.,4-?wiatlowe ? 200 szt.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? do dlugookresowego stosowania podwojne? 150 szt, potrojne ? 500szt.,4-?wiatlowe ? 200 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Worki do godzinowej diurezy? 1100 szt.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141615
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Worki do godzinowej diurezy? 1100 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki intubacyjne do znieczule?? 5000 szt.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Rurki intubacyjne do znieczule?? 5000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metod? Seldingera ? 15 szt.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metod? Seldingera

? 15 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym? 200 szt.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym? 200 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki tracheostomijne zbrojone z regulowanym polo?eniem kolnierza? 5 szt., Opaski do rurek tracheostomijnych -2000szt, Maski tracheostomijne winylowe-135 szt., Uchwyty do rurek intubacyjnych dla do

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Rurki tracheostomijne zbrojone z regulowanym polo?eniem kolnierza?

5 szt., Opaski do rurek tracheostomijnych -2000szt, Maski tracheostomijne winylowe-135 szt., Uchwyty do rurek intubacyjnych dla doroslych-300 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym z regulowanym polo?eniem kolnierza? 30 szt.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym z regulowanym polo?eniem kolnierza? 30 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do przezskornej tracheostomii z regulowanym polo?eniem kolnierza? 6 szt.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Zestaw do przezskornej tracheostomii z regulowanym polo?eniem kolnierza? 6 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa? 10 szt., Zestaw uzupelniaj?cy do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa ? 35 szt

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa? 10 szt., Zestaw uzupelniaj?cy do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa ? 35 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Seldingera? 40 szt.

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Seldingera? 40 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie? 50 szt.

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie? 50 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do punkcji jamy oplucnej metod? Seldingera? 25 szt.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Zestawy do punkcji jamy oplucnej metod? Seldingera? 25 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Strzykawki do gazometrii pokryte heparyn? litow? kompatybilne z aparatami COBAS B221? 110000 szt.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Strzykawki do gazometrii pokryte heparyn? litow? kompatybilne z aparatami COBAS B221? 110000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektrody do ekg do bada? holterowskich? 45000 szt.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33124130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Elektrody do ekg do bada? holterowskich? 45000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do toalety jamy ustnej? 6000 szt., G?bki do toalety jamy ustnej ? 10000 szt.

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Zestawy do toalety jamy ustnej? 6000 szt., G?bki do toalety jamy ustnej ? 10000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

R?kawiczki diagnostyczne z przedlu?onym mankietem ? 450 szt., Uchwyty na?cienne do zamocowania opakowa? r?kawic diagnostycznych ? 20 szt.

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

R?kawiczki diagnostyczne z przedlu?onym mankietem ? 450 szt., Uchwyty na?cienne do zamocowania opakowa? r?kawic diagnostycznych ? 20 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stenty samorozpr??alne do tt. szyjnych kobaltowo-stalowe plecione? 20 szt.

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Stenty samorozpr??alne do tt. szyjnych kobaltowo-stalowe plecione? 20 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Systemy do neuroprotekcji dystalnej z filtrem otwieranym bocznie zamontowanym trwale na prowadniku ? 35 szt.

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Systemy do neuroprotekcji dystalnej z filtrem otwieranym bocznie zamontowanym trwale na prowadniku ? 35 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stenty samorozpr??alne nitinolowe do tt. szyjnych? 30 szt.

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Stenty samorozpr??alne nitinolowe do tt. szyjnych? 30 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Stenty do tt. nerkowych na cewniku balonowym typu monorail? 25 szt.

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Stenty do tt. nerkowych na cewniku balonowym typu monorail? 25 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do pomiaru ci?nienia zaklinowania? 100 szt.

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Cewniki do pomiaru ci?nienia zaklinowania? 100 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Systemy do neuroprotekcji proksymalnej bez zastosowania dost?pu ?ylnego? 15 szt.

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Systemy do neuroprotekcji proksymalnej bez zastosowania dost?pu ?ylnego? 15 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

System do ucisku t?tnicy promieniowej ? 50 szt., Ucisk jednorazowy -1000 szt.

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

System do ucisku t?tnicy promieniowej ? 50 szt., Ucisk jednorazowy -1000 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki balonowe typu ?balon w balonie- 30 szt., Cewniki z balonem wysokoci?nieniowym -20szt., Balony pomiarowe typu ?sizing -30 szt., Cewniki angiograficzne 6 i 8F- 30 szt., Rozszerzacze naczyniow

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Cewniki balonowe typu ?balon w balonie- 30 szt., Cewniki z balonem wysokoci?nieniowym -20szt., Balony pomiarowe typu ?sizing -30 szt., Cewniki angiograficzne 6 i 8F- 30 szt., Rozszerzacze naczyniowe ? 40 szt., Introducery naczyniowe dlugie typu Mullins ? 30 szt., Introducery naczyniowe 12 i 14F ?15szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Prowadniki typu Amplatz extra stiff? 120 szt., Prowadniki typu Lunderquist extra stiff -120 szt., Prowadniki typu Amplatz ultra stiff ? 120szt.

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Prowadniki typu Amplatz extra stiff? 120 szt., Prowadniki typu Lunderquist extra stiff -120 szt., Prowadniki typu Amplatz ultra stiff ? 120szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wklucia do tt. udowej 18G-20G? 800 szt.

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Wklucia do tt. udowej 18G-20G? 800 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny ?rodoperacyjne Torax do klatki piersiowej, mi?kkie, proste? 1100 szt.

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Dreny ?rodoperacyjne Torax do klatki piersiowej, mi?kkie, proste? 1100 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do wprowadzania elektrod z koszulk? rozrywaln?? 75 szt.

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2.4) Description of the procurement:

Zestawy do wprowadzania elektrod z koszulk? rozrywaln?? 75 szt.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 95
Cost criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria udzielenia zamowienia (kryteria wraz z wag?)

Cena ? 95

termin dostawy ? 5.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 084-162867
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Balony do kontrpulsacji wewn?trzaortalnej ? 160 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Maquet Polska Sp. z o.o.
ul. Osma?ska 14
Warszwa
02-823
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 224 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

L?czniki (dwojniki) proste do drenow do oxygenatorow ? 2000 szt. oraz L?czniki (trojniki)rozwidlone do drenow do oxygenatorow ? 5500 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MD Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/132
Warszawa
02-022
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 28 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 50 x 60 cm powierzchni klej?cej? 1200 szt.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 44 x 35 cm powierzchni klej?cej- 1400 szt.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Kaniule do kardioplegii do opuszki aorty z wentem? 1000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 31 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Szwy do plastyki nici ?ci?gnistych zastawki mitralnej wykonane z ePTFE; niewchlanialne, monofilamentowe, igly o zwi?kszonej odporno?ci na odksztalcanie, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnyc

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Arteriae Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa
ul. Jaracza 19
Lod?
90-261
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 27 504.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? potrojne? 2000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy?wiat 7/14
Warszawa
00-496
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 58 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? 4-?wiatlowe? 2000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy ?wiat 7/14
Warszawa
00-496
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 90 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? do dlugookresowego stosowania podwojne? 150 szt, potrojne ? 500szt.,4-?wiatlowe ? 200 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Vygon Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 39/6
Warszawa
03-905
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 71 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Worki do godzinowej diurezy? 1100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 19 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Rurki intubacyjne do znieczule?? 5000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metod? Seldingera ? 15 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 470.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym? 200 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczona odpowiedzialno?cia Sp.K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-829
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Rurki tracheostomijne zbrojone z regulowanym polo?eniem kolnierza? 5 szt., Opaski do rurek tracheostomijnych -2000szt, Maski tracheostomijne winylowe-135 szt., Uchwyty do rurek intubacyjnych dla do

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Toszecka 6
Gliwice
44-100
Poland
NUTS code: PL229
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 17 842.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym z regulowanym polo?eniem kolnierza? 30 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 310.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Zestaw do przezskornej tracheostomii z regulowanym polo?eniem kolnierza? 6 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa? 10 szt., Zestaw uzupelniaj?cy do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa ? 35 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 21 650.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Seldingera? 40 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hammermed Medical Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Kopci?skiego 69/71
Lod?
90-032
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 22 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie? 50 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Zestawy do punkcji jamy oplucnej metod? Seldingera? 25 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 125.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Strzykawki do gazometrii pokryte heparyn? litow? kompatybilne z aparatami COBAS B221? 110000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 86 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

Elektrody do ekg do bada? holterowskich? 45000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Spo. z o.o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 050.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

Zestawy do toalety jamy ustnej? 6000 szt., G?bki do toalety jamy ustnej ? 10000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Toszecka 6
Gliwice
44-100
Poland
NUTS code: PL229
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 50 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 24
Title:

R?kawiczki diagnostyczne z przedlu?onym mankietem ? 450 szt., Uchwyty na?cienne do zamocowania opakowa? r?kawic diagnostycznych ? 20 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30
Krakow
31-327
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 995.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 25
Title:

Stenty samorozpr??alne do tt. szyjnych kobaltowo-stalowe plecione? 20 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawla II 22
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 44 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 26
Title:

Systemy do neuroprotekcji dystalnej z filtrem otwieranym bocznie zamontowanym trwale na prowadniku ? 35 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Boston Scientific Polska Sp.z o.o.
Aleja Jana Pawla II 22
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 73 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 27
Title:

Stenty samorozpr??alne nitinolowe do tt. szyjnych? 30 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 21B
Warszawa
02-767
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 70 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 28
Title:

Stenty do tt. nerkowych na cewniku balonowym typu monorail? 25 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 31 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 29
Title:

Cewniki do pomiaru ci?nienia zaklinowania? 100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Promed S.A.
ul. Dzialkowa 56
Warszawa
02-234
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 35 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 30
Title:

Systemy do neuroprotekcji proksymalnej bez zastosowania dost?pu ?ylnego? 15 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 46 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 31
Title:

System do ucisku t?tnicy promieniowej ? 50 szt., Ucisk jednorazowy -1000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Procardia Medical Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63
Warszawa
02-781
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 15 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 32
Title:

Cewniki balonowe typu ?balon w balonie- 30 szt., Cewniki z balonem wysokoci?nieniowym -20szt., Balony pomiarowe typu ?sizing -30 szt., Cewniki angiograficzne 6 i 8F- 30 szt., Rozszerzacze naczyniow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hammermed Medical Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Kopci?skiego 69/71
Lod?
90-032
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 269 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 33
Title:

Prowadniki typu Amplatz extra stiff? 120 szt., Prowadniki typu Lunderquist extra stiff -120 szt., Prowadniki typu Amplatz ultra stiff ? 120szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hammermed Medical Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Kopci?skiego 69/71
Lod?
90-032
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 63 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 34
Title:

Wklucia do tt. udowej 18G-20G? 800 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed Sp. z o.o.
ul. krypska 24/1
Warszawa
04-082
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 22 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 35
Title:

Dreny ?rodoperacyjne Torax do klatki piersiowej, mi?kkie, proste? 1100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 36
Title:

Zestawy do wprowadzania elektrod z koszulk? rozrywaln?? 75 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy?wiat 7/14
Warszawa
00-496
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 150.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Warto?ci brutto dla ka?dej wybranej cz??ci:

Cz??? 1 ? 241 920,00

Cz??? 2 ? 30 780,00

Cz??? 3- brak ofert

Cz??? 4 -brak ofert

Cz??? 5 ? 33 480,00

Cz??? 6 ? 29 704,32

Cz??? 7 ? 62 640,00

Cz??? 8 ? 97 200,00

Cz??? 9 ? 76 950,00

Cz??? 10 ? 20 790,00

Cz??? 11- 13 986,00

Cz??? 12 ? 1 587,60

Cz??? 13 ? 7 560,00

Cz??? 14 ? 19 269,90

Cz??? 15 ? 2 494,80

Cz??? 16- 6 804,00

Cz??? 17 ? 23 382,00

Cz??? 18 ? 23 760,00

Cz??? 19 ? 9 720,00

Cz??? 20 ? 3 375,00

Cz??? 21 ? 93 852,00

Cz??? 22 ? 43 254,00

Cz??? 23 ? 54 540,00

Cz??? 24- 8 679,60

Cz??? 25 ? 47 520,00

Cz??? 26 ? 79 380,00

Cz??? 27 ? 76 140,00

Cz??? 28 ? 33 750,00

Cz??? 29 ? 37 800,00

Cz??? 30 ? 50 220,00

Cz??? 31 ? 16 740,00

Cz??? 32 ? 291 492,00

Cz??? 33 ? 68 040,00

Cz??? 34 ? 23 760,00

Cz??? 35 ? 7 128,00

Cz??? 36 ? 3 402,00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Catheters

2017/S 186-380674

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
Warszawa
04-628
Poland
Contact person: Urszula Pietruszy?ska
Telephone: +48 228120440
E-mail: u.pietruszynska@ikard.pl
Fax: +48 228126732
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.ikard.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sprz?t do zabiegow kardiochirurgicznych i hemodynamicznych.

Reference number: ZP 035/2017
II.1.2) Main CPV code
33141200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 519 496.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Balony do kontrpulsacji wewn?trzaortalnej ? 160 szt.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33182000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

L?czniki (dwojniki) proste do drenow do oxygenatorow ? 2000 szt. oraz L?czniki (trojniki)rozwidlone do drenow do oxygenatorow ? 5500 szt.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33186000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 50 x 60 cm powierzchni klej?cej? 1200 szt.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141111
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 44 x 35 cm powierzchni klej?cej- 1400 szt.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141111
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kaniule do kardioplegii do opuszki aorty z wentem? 1000 szt.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33186000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Szwy do plastyki nici ?ci?gnistych zastawki mitralnej wykonane z ePTFE; niewchlanialne, monofilamentowe, igly o zwi?kszonej odporno?ci na odksztalcanie, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnyc

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141121
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? potrojne? 2000 szt.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? 4-?wiatlowe? 2000 szt.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? do dlugookresowego stosowania podwojne? 150 szt, potrojne ? 500szt.,4-?wiatlowe ? 200 szt.

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Worki do godzinowej diurezy? 1100 szt.

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141615
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki intubacyjne do znieczule?? 5000 szt.

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metod? Seldingera ? 15 szt.

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym? 200 szt.

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki tracheostomijne zbrojone z regulowanym polo?eniem kolnierza? 5 szt., Opaski do rurek tracheostomijnych -2000szt, Maski tracheostomijne winylowe-135 szt., Uchwyty do rurek intubacyjnych dla do

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym z regulowanym polo?eniem kolnierza? 30 szt.

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do przezskornej tracheostomii z regulowanym polo?eniem kolnierza? 6 szt.

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa? 10 szt., Zestaw uzupelniaj?cy do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa ? 35 szt

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Seldingera? 40 szt.

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie? 50 szt.

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do punkcji jamy oplucnej metod? Seldingera? 25 szt.

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33171100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Strzykawki do gazometrii pokryte heparyn? litow? kompatybilne z aparatami COBAS B221? 110000 szt.

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elektrody do ekg do bada? holterowskich? 45000 szt.

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33124130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do toalety jamy ustnej? 6000 szt., G?bki do toalety jamy ustnej ? 10000 szt.

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

R?kawiczki diagnostyczne z przedlu?onym mankietem ? 450 szt., Uchwyty na?cienne do zamocowania opakowa? r?kawic diagnostycznych ? 20 szt.

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stenty samorozpr??alne do tt. szyjnych kobaltowo-stalowe plecione? 20 szt.

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33196000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Systemy do neuroprotekcji dystalnej z filtrem otwieranym bocznie zamontowanym trwale na prowadniku ? 35 szt.

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stenty samorozpr??alne nitinolowe do tt. szyjnych? 30 szt.

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Stenty do tt. nerkowych na cewniku balonowym typu monorail? 25 szt.

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33184500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki do pomiaru ci?nienia zaklinowania? 100 szt.

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Systemy do neuroprotekcji proksymalnej bez zastosowania dost?pu ?ylnego? 15 szt.

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

System do ucisku t?tnicy promieniowej ? 50 szt., Ucisk jednorazowy -1000 szt.

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cewniki balonowe typu ?balon w balonie- 30 szt., Cewniki z balonem wysokoci?nieniowym -20szt., Balony pomiarowe typu ?sizing -30 szt., Cewniki angiograficzne 6 i 8F- 30 szt., Rozszerzacze naczyniow

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Prowadniki typu Amplatz extra stiff? 120 szt., Prowadniki typu Lunderquist extra stiff -120 szt., Prowadniki typu Amplatz ultra stiff ? 120szt.

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wklucia do tt. udowej 18G-20G? 800 szt.

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dreny ?rodoperacyjne Torax do klatki piersiowej, mi?kkie, proste? 1100 szt.

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestawy do wprowadzania elektrod z koszulk? rozrywaln?? 75 szt.

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141240
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL91

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 084-162867

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Balony do kontrpulsacji wewn?trzaortalnej ? 160 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maquet Polska Sp. z o.o.
ul. Osma?ska 14
Warszwa
02-823
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 224 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

L?czniki (dwojniki) proste do drenow do oxygenatorow ? 2000 szt. oraz L?czniki (trojniki)rozwidlone do drenow do oxygenatorow ? 5500 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MD Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26/132
Warszawa
02-022
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 28 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 50 x 60 cm powierzchni klej?cej? 1200 szt.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Bakteriobojcza folia operacyjna 44 x 35 cm powierzchni klej?cej- 1400 szt.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Kaniule do kardioplegii do opuszki aorty z wentem? 1000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 31 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Szwy do plastyki nici ?ci?gnistych zastawki mitralnej wykonane z ePTFE; niewchlanialne, monofilamentowe, igly o zwi?kszonej odporno?ci na odksztalcanie, o cechach konstrukcyjnych i rozmiarach zgodnyc

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Arteriae Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa
ul. Jaracza 19
Lod?
90-261
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 27 504.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? potrojne? 2000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy?wiat 7/14
Warszawa
00-496
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 58 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? 4-?wiatlowe? 2000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy ?wiat 7/14
Warszawa
00-496
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 90 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

Cewniki do kaniulacji du?ych naczy? do dlugookresowego stosowania podwojne? 150 szt, potrojne ? 500szt.,4-?wiatlowe ? 200 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Vygon Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 39/6
Warszawa
03-905
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 71 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

Worki do godzinowej diurezy? 1100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 19 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Rurki intubacyjne do znieczule?? 5000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 950.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Zestaw do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii metod? Seldingera ? 15 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 470.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym? 200 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczona odpowiedzialno?cia Sp.K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-829
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Rurki tracheostomijne zbrojone z regulowanym polo?eniem kolnierza? 5 szt., Opaski do rurek tracheostomijnych -2000szt, Maski tracheostomijne winylowe-135 szt., Uchwyty do rurek intubacyjnych dla do

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Toszecka 6
Gliwice
44-100
Poland
NUTS code: PL229
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 17 842.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

Rurki tracheostomijne z mankietem niskoci?nieniowym z regulowanym polo?eniem kolnierza? 30 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 310.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Zestaw do przezskornej tracheostomii z regulowanym polo?eniem kolnierza? 6 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa? 10 szt., Zestaw uzupelniaj?cy do przezskornej tracheotomii metod? Griegsa ? 35 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 21 650.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Zestaw do przezskornej tracheotomii metod? Seldingera? 40 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hammermed Medical Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Kopci?skiego 69/71
Lod?
90-032
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 22 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie? 50 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Zestawy do punkcji jamy oplucnej metod? Seldingera? 25 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 125.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Strzykawki do gazometrii pokryte heparyn? litow? kompatybilne z aparatami COBAS B221? 110000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Akme Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp. K.
ul. Poloneza 89B
Warszawa
02-826
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 86 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

Elektrody do ekg do bada? holterowskich? 45000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Spo. z o.o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 40 050.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

Zestawy do toalety jamy ustnej? 6000 szt., G?bki do toalety jamy ustnej ? 10000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sinmed Sp. z o.o.
ul. Toszecka 6
Gliwice
44-100
Poland
NUTS code: PL229
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 50 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 24
Title:

R?kawiczki diagnostyczne z przedlu?onym mankietem ? 450 szt., Uchwyty na?cienne do zamocowania opakowa? r?kawic diagnostycznych ? 20 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mercator Medical S.A.
ul. Heleny Modrzejewskiej 30
Krakow
31-327
Poland
NUTS code: PL213
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 7 995.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 25
Title:

Stenty samorozpr??alne do tt. szyjnych kobaltowo-stalowe plecione? 20 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Boston Scientific Polska Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawla II 22
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 44 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 26
Title:

Systemy do neuroprotekcji dystalnej z filtrem otwieranym bocznie zamontowanym trwale na prowadniku ? 35 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Boston Scientific Polska Sp.z o.o.
Aleja Jana Pawla II 22
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 73 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 27
Title:

Stenty samorozpr??alne nitinolowe do tt. szyjnych? 30 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
ul. Post?pu 21B
Warszawa
02-767
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 70 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 28
Title:

Stenty do tt. nerkowych na cewniku balonowym typu monorail? 25 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 31 250.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 29
Title:

Cewniki do pomiaru ci?nienia zaklinowania? 100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
28/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Promed S.A.
ul. Dzialkowa 56
Warszawa
02-234
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 35 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 30
Title:

Systemy do neuroprotekcji proksymalnej bez zastosowania dost?pu ?ylnego? 15 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 46 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 31
Title:

System do ucisku t?tnicy promieniowej ? 50 szt., Ucisk jednorazowy -1000 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Procardia Medical Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63
Warszawa
02-781
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 15 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 32
Title:

Cewniki balonowe typu ?balon w balonie- 30 szt., Cewniki z balonem wysokoci?nieniowym -20szt., Balony pomiarowe typu ?sizing -30 szt., Cewniki angiograficzne 6 i 8F- 30 szt., Rozszerzacze naczyniow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hammermed Medical Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Kopci?skiego 69/71
Lod?
90-032
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 269 900.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 33
Title:

Prowadniki typu Amplatz extra stiff? 120 szt., Prowadniki typu Lunderquist extra stiff -120 szt., Prowadniki typu Amplatz ultra stiff ? 120szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hammermed Medical Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Sp.K.
ul. Kopci?skiego 69/71
Lod?
90-032
Poland
NUTS code: PL711
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 63 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 34
Title:

Wklucia do tt. udowej 18G-20G? 800 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Billmed Sp. z o.o.
ul. krypska 24/1
Warszawa
04-082
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 22 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 35
Title:

Dreny ?rodoperacyjne Torax do klatki piersiowej, mi?kkie, proste? 1100 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 36
Title:

Zestawy do wprowadzania elektrod z koszulk? rozrywaln?? 75 szt.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
01/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Balton Sp. z o.o.
ul. Nowy?wiat 7/14
Warszawa
00-496
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 150.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Catheters
ND Document number 380674-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place WARSAW
AU Authority name Instytut Kardiologii
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33124130 - Diagnostic supplies
33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141111 - Adhesive dressings
33141121 - Surgical sutures
33141200 - Catheters
33141240 - Catheter accessories
33141615 - Bags for urine
33171000 - Instruments for anaesthesia and resuscitation
33171100 - Instruments for anaesthesia
33182000 - Cardiac support devices
33184500 - Coronary endoprostheses
33186000 - Extracorporeal circulatory unit
33196000 - Medical aids
OC Original CPV code 33124130 - Diagnostic supplies
33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141111 - Adhesive dressings
33141121 - Surgical sutures
33141200 - Catheters
33141240 - Catheter accessories
33141615 - Bags for urine
33171000 - Instruments for anaesthesia and resuscitation
33171100 - Instruments for anaesthesia
33182000 - Cardiac support devices
33184500 - Coronary endoprostheses
33186000 - Extracorporeal circulatory unit
33196000 - Medical aids
RC NUTS code PL91
IA Internet address (URL) http://www.ikard.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >