Poland-Le?niowice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 45 - Plumbing, Heating, and Sanitation Equipment
Opps ID: NBD00003032896408438
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 382353-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Le?niowice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 187-382353

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Le?niowice
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Le?niowskie Stowarzyszenie O?wiatowo-Samorz?dowe
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Bialopole
ul. Chelmska 1
Bialopole
22-135
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Bialopolu
ul. Armii Wojska Polskiego 35
Bialopole
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Strzelcach
Strzelce 43a
Bialopole
22-135
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Chelm
ul. Gminna 18
Pokrowka
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chelm
ul. Chelmska 35
Okszow
22-105
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Ks. Jozefa D?browskiego w ?olta?cach
ul. Metalowa 89
?olta?ce-Kolonia
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Okszowie
ul. Chelmska 14
Okszow-Kolonia
22-105
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Stawie
Staw 72
Staw
22-151
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Marii Curie Sklodowskiej w Stolpiu
Stolpie 11
Stolpie
22-151
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Wladyslawa Broniewskiego w Strupinie Du?ym
Strupin Du?y 71
Strupin Du?y
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze
Uher 32
Uher
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Kamie?
ul. Diamentowa 15
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. T. Ko?ciuszki w Kamieniu
Kamie? 55
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachoslawiu
Strachoslaw 76B
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Czerniejowie
Czerniejow 8
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Sawin
ul. Chutecka 12
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Czulczycach
Czulczyce 71
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
?rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Rynek 18A
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol w Sawinie
ul. Brzeska 14
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gminny O?rodek Kultury
ul. Rynek 14A
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Bukowie Wielkiej
Bukowa Wielka
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Wolce Petrylowskiej
Petrylow 15
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina ?mud?
ul. Kasztanowa 22
?mud?
22-114
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Samorz?dowy O?rodek Kultury w Le?niowicach
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uglesniowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81
Additional information can be obtained from another address:
Urz?d Gminy Le?niowice
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Gminy Le?niowice
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Le?niowice.

II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa energii elektrycznej o l?cznym szacowanym wolumenie w ilo?ci 4 477 070 kWh.

2. Szczegolowy zakres zamowienia zostal okre?lony w zal?czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWZ). Pozostale warunki dotycz?ce realizacji zamowienia zostaly okre?lone we wzorze umowy sprzeda?y energii elektrycznej ? zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 052 111.45 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Teren Gminy Le?niowice, Gminy Bialopole, Gminy Chelm, Gminy Kamie?, Gminy Sawin i Gminy ?mud?.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 220) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczegolno?ci ze standardami jako?ci obslugi odbiorcow okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1200).

2. Uslugi dystrybucyjne b?d? ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z wla?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiaj?cy udzieli wylonionemu w post?powaniu Wykonawcy pelnomocnictwa do:

a) zgloszenia w imieniu Zamawiaj?cego umowy sprzeda?y do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzeda?y energii elektrycznej,

b) reprezentowania Zamawiaj?cego w procesie zmiany sprzedawcy.

4. W Zal?czniku nr 2 do SIWZ wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), ktore mog? podlega? zmianie w trakcie trwania umowy na sprzeda? energii elektrycznej w obr?bie grup taryfowych uj?tych w SIWZ oraz wycenionych w formularzu oferty.

5. Podana wielko?? wolumenu energii elektrycznej okre?lona w sekcji II.1.4 jest warto?ci? szacowan? na podstawie dotychczasowego zu?ycia. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi?kszenia l?cznej ilo?ci zakupionej energii elektrycznej wzgl?dem ilo?ci okre?lonej w II.1.4, spowodowanej zmniejszonym lub zwi?kszonym zu?yciem energii elektrycznej w ilo?ci odpowiadaj?cej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiaj?cego niezale?nie od szacunkowej prognozy jej zu?ycia. Wykonawcy nie b?dzie przyslugiwalo jakiekolwiek roszczenie z tytulu nie pobrania przez Zamawiaj?cego przewidywanej ilo?ci energii elektrycznej. Ewentualna zmiana szacowanego zu?ycia okre?lonego w II.1.4 nie b?dzie skutkowala dodatkowymi kosztami dla Zamawiaj?cego, poza rozliczeniem za faktycznie zu?yt? ilo?? energii elektrycznej wg cen okre?lonych w umowie. Zaistnienie okoliczno?ci, o ktorych mowa spowoduje odpowiednie zmniejszenie lub zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytulu Umowy.

6. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamowienia opisane s? w:

a) ustawie z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 220),

b) rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., Nr 93, poz.623, z po?n. zm.),

c) rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.8.2011 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1200 z po?n. zm.).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) oraz 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) ustawy Pzp

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu i SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu,dotycz?ce:

1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e:

a) posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn?,wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220)

2. W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow, Zamawiaj?cy za??da:

a) wa?nej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn?, wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. ? Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 220).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu,dotycz?ce:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e ?e:

a) w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 (jeden) miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert, posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? na kwot? nie mniejsz? ni? 900 000 PLN (dziewi??set tysi?cy zlotych),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? ubezpieczenia nie mniejsz? ni? 900 000 PLN (dziewi??set tysi?cy zlotych).

W przypadku wykazania przez Wykonawcow, warto?ci niezb?dnych do oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu w innych walutach ni? PLN, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu. Je?eli w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje ?redniego kursu danej waluty,za podstaw? przeliczenia, przyjmuje si? ?redni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu, w ktorym zostanie on opublikowany.

2. W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiaj?cy za??da dokumentow:

a) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 (jeden) miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert;

b) potwierdzaj?cych, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu,dotycz?ce:

1) zdolno?ci technicznej lub zawodowej

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e:

a) w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, nale?ycie wykonal lub wykonuje co najmniej 2 zamowienia (umowy), z ktorych ka?de zamowienie (umowa) odpowiada swoim rodzajem niniejszemu zamowieniu, co oznacza, ?e ka?de z nich obejmowalo lub obejmuje dostaw? energii elektrycznej a warto?? roczna ka?dego zamowienia(umowy) w wy?ej wymienionym zakresie wynosila co najmniej 2000 MWh albo w przypadku zamowie? (umow) nadal wykonywanych ? do dnia przed uplywem terminu skladania ofert ? Wykonawca wykonal dostawy w wy?ej wymienionym zakresie o warto?ci co najmniej 2000 MWh.

2. W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy za??da dokumentow:

a) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli wykaz,o?wiadczenia lub inne zlo?one przez Wykonawc? dokumenty b?d? budzi? w?tpliwo?ci Zamawiaj?cego,Zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? bezpo?rednio do wla?ciwego podmiotu, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania w okoliczno?ciach o ktorych mowa w art.24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w Ogloszeniu o zamowieniu oraz SIWZ, Zamawiaj?cy za??da zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci,

6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne,

7) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

8) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

9) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

10) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej Wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. Przyklad wzoru o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi zal?cznik nr 4 do SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zamawiaj?cy wymaga od wybranego Wykonawcy zamowienia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych we wzorze umowy ? zal?cznik nr 3 do SIWZ.

2. Umowy zostan? zawarte odr?bnie przez ka?dego z odbiorcow wymienionych w zal?czniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

3. Wszelk? korespondencj? zwi?zan? z realizacj? umowy, faktury, Wykonawca kierowa? b?dzie na adres danego odbiorcy, z ktorym zawrze umow? sprzeda?y energii elektrycznej.

4. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do tre?ci oferty opisane s? w 12 zal?cznika nr 3 do SIWZ ? wzor umowy.

5. Wzor umowy przed zawarciem zostanie uzupelniony o niezb?dne informacje dotycz?ce w szczegolno?ci Wykonawcy oraz warto?ci umowy.

Zal?cznik nr 3 do SIWZ publikowany jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego https://uglesniowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Urz?d Gminy Le?niowice, Le?niowice 21A, 22-122 Le?niowice, sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy ??da zlo?enia wraz z ofert?, aktualnego na dzie? skladania ofert o?wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w Ogloszeniu o zamowieniu oraz w SIWZ, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. O?wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca sklada w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, zwanego dalej ?Jednolitym Dokumentem. Wzor Jednolitego Dokumentu okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 ustanawiaj?ce standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016). Rozporz?dzenie zawiera tak?e zal?cznik I ?Instrukcje, w ktorym opisano sposob wypelnienia Jednolitego Dokumentu. Pozostale szczegolowe informacje odno?nie jednolitego dokumentu znajduj? si? w Rozdziale XIII SIWZ.

2. Sposob skladania dokumentow w przypadku wspolnego ubiegania si? o udzielenie zamowienia przez dwoch lub wi?cej Wykonawcow oraz sposob skladania dokumentow przez Wykonawcow, ktorzy maj? siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP dokladnie opisano w Rozdziale XIII SIWZ.

3. Wymagania dotycz?ce wadium:

1) Wykonawcy przyst?puj?cy do przetargu s? zobowi?zani wnie?? wadium w wysoko?ci 25 000 PLN (dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych) w nast?puj?cych formach: w pieni?dzu, por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ?kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie por?cze? udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

2) Zlo?one por?czenie lub gwarancja musz? zawiera? w swojej tre?ci zobowi?zanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por?czenia winien zawiera? bezwarunkowe i nieodwolalne zobowi?zanie gwaranta lub por?czyciela zaplaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne ??danie Zamawiaj?cego wzywaj?ce do zaplaty kwoty wadium, powstale na skutek okoliczno?ci okre?lonych w ustawie Pzp. W dokumencie tym, gwarant/por?czyciel nie mo?e uzale?nia? dokonania zaplaty od spelnienia przez beneficjenta (Gmin? Le?niowice) dodatkowych warunkow (np. ??danie przeslania wezwania zaplaty za po?rednictwem banku prowadz?cego rachunek Gminy Le?niowice), albo ??dania potwierdzenia przez notariusza, ?e podpisy zlo?one na ??daniu zaplaty nale?? do osob umocowanych do wyst?powania w imieniu Gminy Le?niowice, albo ??danie zlo?enia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedlo?enia dodatkowych dokumentow (oprocz dokumentu potwierdzaj?cego umocowanie osob do wyst?powania w imieniu Gminy Le?niowice z ??daniem zaplaty).

3) W przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu nale?y dokona? wplaty na konto Zamawiaj?cego Gminy Le?niowice w Banku Spoldzielczym w Le?niowicach, nr konta 87 8195 0009 2001 0000 1948 0028.

4) Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieni?dzu Zamawiaj?cy uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku Zamawiaj?cego.

5) Do oferty nale?y dol?czy? dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium (nie dotyczy formy w pieni?dzu).

6) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie ni? w pieni?dzu zaleca si? oryginal dokumentu dol?czy? do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopi? dokumentu, po?wiadczon? z oryginalem przez Wykonawc? spi?? trwale z ofert?. Zamawiaj?cy zwracaj?c wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwroci Wykonawcy oryginal dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie po?wiadczona za zgodno?? z oryginalem kserokopia zwroconego dokumentu wadium.

7) Wadium winno by? zal?cznikiem do oferty.

8) Zamawiaj?cy zwroci wadium na zasadach okre?lonych w ustawie.

9) Zamawiaj?cy zatrzyma wadium w przypadkach okre?lonych w ustawie.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. W toku post?powania o udzielenie zamowienia przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp ? odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposob i w terminach okre?lonych w Ustawie. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. Dziale VI przysluguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia,

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

9. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob,aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Le?niowice: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2017/S 187-382353

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Le?niowice
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Le?niowskie Stowarzyszenie O?wiatowo-Samorz?dowe
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Bialopole
ul. Chelmska 1
Bialopole
22-135
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Bialopolu
ul. Armii Wojska Polskiego 35
Bialopole
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Publiczna Szkola Podstawowa w Strzelcach
Strzelce 43a
Bialopole
22-135
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Chelm
ul. Gminna 18
Pokrowka
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chelm
ul. Chelmska 35
Okszow
22-105
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Ks. Jozefa D?browskiego w ?olta?cach
ul. Metalowa 89
?olta?ce-Kolonia
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Okszowie
ul. Chelmska 14
Okszow-Kolonia
22-105
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Stawie
Staw 72
Staw
22-151
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Marii Curie Sklodowskiej w Stolpiu
Stolpie 11
Stolpie
22-151
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Wladyslawa Broniewskiego w Strupinie Du?ym
Strupin Du?y 71
Strupin Du?y
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze
Uher 32
Uher
22-100
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Kamie?
ul. Diamentowa 15
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. T. Ko?ciuszki w Kamieniu
Kamie? 55
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachoslawiu
Strachoslaw 76B
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Czerniejowie
Czerniejow 8
Kamie?
22-113
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina Sawin
ul. Chutecka 12
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Czulczycach
Czulczyce 71
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
?rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Rynek 18A
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol w Sawinie
ul. Brzeska 14
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gminny O?rodek Kultury
ul. Rynek 14A
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Bukowie Wielkiej
Bukowa Wielka
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa w Wolce Petrylowskiej
Petrylow 15
Sawin
22-107
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Gmina ?mud?
ul. Kasztanowa 22
?mud?
22-114
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.1) Name and addresses
Samorz?dowy O?rodek Kultury w Le?niowicach
Le?niowice 21A
Le?niowice
22-122
Poland
Telephone: +48 825675494
E-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
Fax: +48 825675494
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Gminy Le?niowice.

II.1.2) Main CPV code
09300000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 052 111.45 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
09000000
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Le?niowice: Electricity, heating, solar and nuclear energy
ND Document number 382353-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LE?NIOWICE
AU Authority name Gmina Le?niowice
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09000000 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
09300000 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
09310000 - Electricity
RC NUTS code PL81
IA Internet address (URL) http://www.lesniowice.lubelskie.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >