Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003033762356284
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383359-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

2017/S 187-383359

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? RDW Mielec ? 17 zada?.

Reference number: PZDW/WZP/243/WD/28/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zakres uslug zostal okre?lony w Formularzach cenowych ? Rozdzial III SIWZ oraz w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej ? Rozdzial IV SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 009 316.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.1 ? RDW Mielec

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V.1

Podstawienie 1 szt. ci?gnika lekkiego o masie DMC do 2,0 ton z przednim nap?dem, z plugiem i rozsypywaczem ? dyspozycyjno?? wykonawcy do od?nie?ania i zwalczania ?lisko?ci na terenie miasta Mielec ? material zapewnia RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasdnionych przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.2 ? RDW Mielec

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V.2

R?czne utrzymanie chodnikow na mo?cie i wiadukcie w Mielcu ? material RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.3 ? RDW Mielec

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Podstawienie no?nika o ladowno?ci >10 T pod piaskark? typu ORION Baza Mielec. No?nik ? dyspozycja wykonawcy, piaskarka i plug ? wlasno?? RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.4 ? RDW Mielec

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 4

Podstawienie no?nika o ladowno?ci > 10T pod piaskark? EPOK? Baza Mielec. No?nik ? dyspozycja wykonawcy, piaskarka i plug ? wlasno?? RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.5 ? RDW Mielec

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 5

Podstawienie koparko ? ladowarki o poj. ly?ki > 1,5 m3 wysoko?? zaladunku min. 4,20 m? dyspozycja wykonawcy, do zaladunku materialow uszorstniaj?cych ? Baza Mielec ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.6 ? RDW Mielec

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 6

Podstawienie no?nika z piaskark? o ladowno?ci >10 T ? Baza Mielec. No?nik, piaskarka i plug jednostronny ? dyspozycja wykonawcy ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/20.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.7 ? RDW Mielec

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 7

Podstawienie no?nika z piaskark? o ladowno?ci >10T ? Baza Mielec. No?nik, piaskarka i plug jednostronny ? dyspozycja wykonawcy ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.8 ? RDW Mielec

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 8

Podstawienie no?nika z piaskark? o ladowno?ci >10 T ? Baza Mielec. No?nik i piaskarka dyspozycja wykonawcy, plug jednostronny ? wlasno?? RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.9 ? RDW Mielec

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 9

Podstawienie no?nika wraz z piaskark? o ladowno?ci >10 T ? Baza Mielec. No?nik i piaskarka dyspozycja wykonawcy, plug jednostronny ? wlasno?? RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.10 ? RDW Mielec

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 10

Podstawienie samochodu ci??arowego z nap?dem na dwie osie (dyspozycja Wykonawcy) jako no?niki pod piaskark? i plug lemieszowy typu ?redniego (plug i piaskarka o ladowno?ci >10 T dyspozycja Wykonawcy) do zimowego utrzymania drog wojewodzkich. Zaladunek piaskarki b?dzie wchodzil w zakres czynno?ci Wykonawcy utrzymuj?cego drogi wlasnym ?rodkiem zaladunku. Wykonawca powinien posiada? wlasny lub wynaj?ty utwardzony plac skladowy z wiat? na mieszank? piaskowo-soln? w bliskiej odleglo?ci utrzymywanych drog. Cena umowna zawiera rownie? koszt zaladunku materialu i wynaj?cie placu skladowego. No?nik, piaskarka, plug jednostronny oraz ladowarka dyspozycyjno?? wykonawcy ? sezon 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.11 ? RDW Mielec

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 11

Podstawienie samochodu ci??arowego z nap?dem na dwie osie (dyspozycja Wykonawcy) jako no?nik pod piaskark? i plug lemieszowy typu ?redniego (plug i piaskarka o ladowno?ci >10 T dyspozycja Wykonawcy) do zimowego utrzymania drog wojewodzkich. Zaladunek piaskarki b?dzie wchodzil w zakres czynno?ci Wykonawcy utrzymuj?cego drogi wlasnym ?rodkiem zaladunku. Wykonawca powinien posiada? wlasny lub wynaj?ty utwardzony plac skladowy z wiat? na mieszank? piaskowo-soln? w bliskiej odleglo?ci utrzymywanych drog. Cena umowna zawiera rownie? koszt zaladunku i wynaj?cie placu skladowego. No?nik piaskarka, plug jednostronny i ladowarka dyspozycja wykonawcy ? sezon 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.12 ? RDW Mielec

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 12

Podstawienie no?nika o ladowno?ci >15 T do przewozu mieszanki piaskowo-solnej z Bazy Mielec na odleglo?? okolo 35 km ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.13 ? RDW Mielec

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 13

Podstawienie no?nika o ladowno?ci > 10 T pod piaskark? PP-1 ? baza Zawada. No?nik dyspozycja wykonawcy, piaskarka i plug jednostronny ? wlasno?? RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.14 ? RDW Mielec

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 14

Podstawienie no?nika o ladowno?ci > 10 T pod piaskark? typu KROKUS ? Baza Zawada. No?nik dyspozycja wykonawcy, piaskarka i plug jednostronny ? wlasno?? RDW ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.15 ? RDW Mielec

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 15

Podstawienie no?nika o ladowno?ci >10 T wraz z piaskark? o ladowno?ci >10 T ? Baza Zawada No?nik, piaskarka i plug jednostronny dyspozycja wykonawcy ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.16 ? RDW Mielec

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V.16

Podstawienie no?nika o ladowno?ci >10 T wraz piaskark? o ladowno?ci >10 T ? Baza Zawada. No?nik, piaskarka i plug jednostronny dyspozycja wykonawcy ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.17 ? RDW Mielec

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
Main site or place of performance:

Drogi wojewodzkie na terenie administrowanym na terenie RDW Mielec.

II.2.4) Description of the procurement:

Zamowienie obejmuje:

Zadanie nr V. 17

Podstawienie koparko ? ladowarki o poj. ly?ki > 1,5 m3, wysoko?? zaladunku min. 4,20 m? dyspozycja wykonawcy, do zaladunku materialow uszorstniaj?cych ? Baza Zawada ? sezon zimowy 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji w uzasadnionyvh przypadkach / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierowcy ? operatora / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 058-108800
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.1 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlano-Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz
os. Matejki 12/9
D?bica
39-200
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 624.00 PLN
Total value of the contract/lot: 18 610.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.2 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe, Ziemne, Drogowe, Instalacyjne, Wod.-Kan. Eugeniusz Ujas
Rz?dzianowice 534
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 119.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 019.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.3 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 156 888.00 PLN
Total value of the contract/lot: 87 168.96 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.4 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Uslugi Handel Zdzislaw Babula
Chorzelow 721
Chorzelow
39-331
Norway
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 135 561.60 PLN
Total value of the contract/lot: 76 632.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.5 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 95 961.60 PLN
Total value of the contract/lot: 51 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.6 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.7 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Uslugi Handel Zdzislaw Babula
Chorzelow 721
Chorzelow
39-331
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 125 736.00 PLN
Total value of the contract/lot: 77 952.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.8 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Uslugi Handel Zdzislaw Babula
Chorzelow 721
Chorzelow
39-331
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 144 612.00 PLN
Total value of the contract/lot: 79 986.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.9 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.10 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 175 593.00 PLN
Total value of the contract/lot: 111 040.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.11 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 154 935.00 PLN
Total value of the contract/lot: 111 040.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.12 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 322.50 PLN
Total value of the contract/lot: 10 507.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.13 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Drogowy Adam Marciniec
L?czki Kucharskie 88
L?czki Kucharskie
39-106
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 152 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 90 104.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.14 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe Mieczyslaw Bieszczad
Glinik 48
L?czki Kucharskie
39-106
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 141 312.00 PLN
Total value of the contract/lot: 84 144.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.15 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma Handlowo-Uslugowa GABI Pawel J?drzejczyk
ul. Spoldzielcza 9
Pilzno
39-220
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 160 056.00 PLN
Total value of the contract/lot: 82 674.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.16 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlano-Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz
os. Matejki 12/19
D?bica
39-200
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 252.80 PLN
Total value of the contract/lot: 78 980.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.17 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlano-Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz
os. Matejki 12/19
D?bica
39-200
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 71 248.00 PLN
Total value of the contract/lot: 42 616.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powanie na ?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? RDW Mielec ? Zadanie nr V. 9 zostalo uniewa?nione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamowie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ? cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktor? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Snow-clearing services

2017/S 187-383359

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. T. Boya ?ele?skiego 19a
Rzeszow
35-105
Poland
Contact person: Mariusz Gorak
Telephone: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Fax: +48 0178609480
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.pzdw.pl

I.5) Main activity
Other activity: drogi i mosty

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? RDW Mielec ? 17 zada?.

Reference number: PZDW/WZP/243/WD/28/2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 009 316.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.1 ? RDW Mielec

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.2 ? RDW Mielec

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.3 ? RDW Mielec

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.4 ? RDW Mielec

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.5 ? RDW Mielec

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.6 ? RDW Mielec

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.7 ? RDW Mielec

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.8 ? RDW Mielec

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.9 ? RDW Mielec

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.10 ? RDW Mielec

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.11 ? RDW Mielec

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.12 ? RDW Mielec

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.13 ? RDW Mielec

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.14 ? RDW Mielec

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.15 ? RDW Mielec

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.16 ? RDW Mielec

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.17 ? RDW Mielec

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 058-108800

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.1 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlano-Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz
os. Matejki 12/9
D?bica
39-200
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 624.00 PLN
Total value of the contract/lot: 18 610.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.2 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe, Ziemne, Drogowe, Instalacyjne, Wod.-Kan. Eugeniusz Ujas
Rz?dzianowice 534
Mielec
39-300
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 119.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 019.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.3 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 156 888.00 PLN
Total value of the contract/lot: 87 168.96 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.4 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Uslugi Handel Zdzislaw Babula
Chorzelow 721
Chorzelow
39-331
Norway
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 135 561.60 PLN
Total value of the contract/lot: 76 632.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.5 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 95 961.60 PLN
Total value of the contract/lot: 51 300.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.6 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.7 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Uslugi Handel Zdzislaw Babula
Chorzelow 721
Chorzelow
39-331
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 125 736.00 PLN
Total value of the contract/lot: 77 952.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.8 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Uslugi Handel Zdzislaw Babula
Chorzelow 721
Chorzelow
39-331
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 144 612.00 PLN
Total value of the contract/lot: 79 986.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.9 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.10 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 175 593.00 PLN
Total value of the contract/lot: 111 040.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.11 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof Gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 154 935.00 PLN
Total value of the contract/lot: 111 040.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.12 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslugowo-Handlowe DROGPOL Krzysztof gaj
Slupiec 325
Szczucin
33-230
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 322.50 PLN
Total value of the contract/lot: 10 507.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.13 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Transport Drogowy Adam Marciniec
L?czki Kucharskie 88
L?czki Kucharskie
39-106
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 152 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 90 104.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.14 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Uslugi Transportowe Mieczyslaw Bieszczad
Glinik 48
L?czki Kucharskie
39-106
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 141 312.00 PLN
Total value of the contract/lot: 84 144.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.15 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Firma Handlowo-Uslugowa GABI Pawel J?drzejczyk
ul. Spoldzielcza 9
Pilzno
39-220
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 160 056.00 PLN
Total value of the contract/lot: 82 674.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.16 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlano-Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz
os. Matejki 12/19
D?bica
39-200
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 130 252.80 PLN
Total value of the contract/lot: 78 980.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

?wiadczenie uslug przy zimowym utrzymaniu drog wojewodzkich w sezonie: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 na terenie wojewodztwa podkarpackiego ? zadanie Nr V.17 ? RDW Mielec

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
21/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowlano-Drogowe FACHMAN Tadeusz Zjadewicz
os. Matejki 12/19
D?bica
39-200
Poland
NUTS code: PL82
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 71 248.00 PLN
Total value of the contract/lot: 42 616.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Snow-clearing services
ND Document number 383359-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RZESZOW
AU Authority name Podkarpacki Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.pzdw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >