Poland-Bielsko-Biala: Engineering design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003034853163413
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381398-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Engineering design services

2017/S 186-381398

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bielsko-Biala ? Miejski Zarz?d Drog w Bielsku-Bialej
ul. Michala Gra?y?skiego 10
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Jerzy Orczyk ? sprawy zwi?zane z opisem przedmiotu zamowienia oraz Adrian Starzyk ? sprawy zwi?zane z procedur? post?powania
Telephone: +48 334979636/37/38/39
E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Fax: +48 334979635
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.mzd.bielsko.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami publicznymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-bialej, z podzialem na dwie cz??ci zamowienia (zwane rownie? zadaniami).

Reference number: 109-17/IZ/12/U/PN
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Zamowienie zostalo podzielone na dwie cz??ci (ZADANIA):

Zadanie 1: wykonanie pelnozakresowej, pelnobran?owej i kompletnej dokumentacji projektowo ?

kosztorysowej:

a) przebudowy drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej na odcinku od

ul. Piastowskiej do w?zla Komorowice drogi ekspresowej S-52;

b) przebudowy obiektow in?ynierskich wraz z przebudow? mostu na Potoku Starobielskim w ci?gu drogi

powiatowej ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej na odcinku od z skrzy?owania z ul. Piastowsk? do w?zla

Komorowice drogi ekspresowej S-52.

Zadanie 2: wykonanie pelnozakresowej, pelnobran?owej i kompletnej dokumentacji projektowo ?

kosztorysowej:

a) budowy w?zla drogowego na skrzy?owaniu drogi krajowej ul. Warszawskiej

z ul. Maza?cowick? w Bielsku-Bialej;

b) remontu ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej na odcinku od projektowanego w?zla na skrzy?owaniu z ul.

Maza?cowick? do granicy miasta.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 200 325.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Bielsko-Biala.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 1: wykonanie pelnozakresowej, pelnobran?owej i kompletnej dokumentacji

projektowo ? kosztorysowej: a) przebudowy drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej na odcinku od

ul. Piastowskiej do w?zla Komorowice drogi ekspresowej S-52; b) przebudowy obiektow in?ynierskich wraz

z przebudow? mostu na Potoku Starobielskim w ci?gu drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej na

odcinku od z skrzy?owania z ul. Piastowsk? do w?zla Komorowice drogi ekspresowej S-52.

Zamowienie obejmuje w szczegolno?ci wykonanie:

? dokumentacji geodezyjnej;

? dokumentacji geodezyjno ? prawnej;

? projektu budowlanego i wykonawczego;

? projektu tymczasowej organizacji ruchu;

? dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Organizacja i metodyka wykonania dokumentacji projektowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Bielsko-Biala.

II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie 2: wykonanie pelnozakresowej, pelnobran?owej i kompletnej dokumentacji projektowo ?

kosztorysowej: a) budowy w?zla drogowego na skrzy?owaniu drogi krajowej ul. Warszawskiej z

ul. Maza?cowick? w Bielsku-Bialej; b) remontu ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej na odcinku od projektowanego

w?zla na skrzy?owaniu z ul. Maza?cowick? do granicy miasta.

Zamowienie obejmuje w szczegolno?ci wykonanie:

? dokumentacji geodezyjnej;

? dokumentacji geodezyjno ? prawnej;

? projektu budowlanego i wykonawczego;

? projektu tymczasowej organizacji ruchu;

? dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Organizacja i metodyka wykonania dokumentacji projektowej / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 056-103914
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 109-17/IZ/12/U/PN
Lot No: 1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
Katowice
40-555
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 266 601.63 PLN
Total value of the contract/lot: 600 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 109-17/IZ/12/U/PN
Lot No: 2
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ivia S.A.
ul. Kolista 25
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 807 398.37 PLN
Total value of the contract/lot: 600 325.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bielsko-Biala: Engineering design services

2017/S 186-381398

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bielsko-Biala ? Miejski Zarz?d Drog w Bielsku-Bialej
ul. Michala Gra?y?skiego 10
Bielsko-Biala
43-300
Poland
Contact person: Jerzy Orczyk ? sprawy zwi?zane z opisem przedmiotu zamowienia oraz Adrian Starzyk ? sprawy zwi?zane z procedur? post?powania
Telephone: +48 334979636/37/38/39
E-mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Fax: +48 334979635
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: http://www.mzd.bielsko.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami publicznymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-bialej, z podzialem na dwie cz??ci zamowienia (zwane rownie? zadaniami).

Reference number: 109-17/IZ/12/U/PN
II.1.2) Main CPV code
71320000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 200 325.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 056-103914

Section V: Award of contract

Contract No: 109-17/IZ/12/U/PN
Lot No: 1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
Katowice
40-555
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 266 601.63 PLN
Total value of the contract/lot: 600 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 109-17/IZ/12/U/PN
Lot No: 2
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Warszawskiej w Bielsku-Bialej ? Zadanie 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ivia S.A.
ul. Kolista 25
Katowice
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 807 398.37 PLN
Total value of the contract/lot: 600 325.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Bielsko-Biala: Engineering design services
ND Document number 381398-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BIELSKO-BIALA
AU Authority name Miasto Bielsko-Biala ? Miejski Zarz?d Drog w Bielsku-Bialej
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71320000 - Engineering design services
RC NUTS code PL225
IA Internet address (URL) http://www.mzd.bielsko.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >