Denmark-Nykøbing Falster: Laboratory service

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
Opps ID: NBD00003037497752735
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 383149-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Nykbing Falster: Laboratory services

2017/S 187-383149

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miljstyrelsen, Storstrm
25798376
Fejgade 1
Nykbing Falster
4800
Denmark
Contact person: Vibeke Norby
Telephone: +45 40610789
E-mail: vinor@mst.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://mst.dk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kemiske laboratorieanalyser i det ferske milj for Miljstyrelsen.

II.1.2) Main CPV code
71900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Rammeaftale om udfrelse af kemiske laboratorieanalyser af nringsstoffer o.a. i grundvand, fersk overfladevand, fersk sediment, plantelv og jord i prver udtaget af Miljstyrelsen.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
II.2.4) Description of the procurement:

Udfrelse af kemiske laboratorieanalyser af nringsstoffer o.a. i grundvand, fersk overfladevand, fersk sediment, plantelv og jord i prver udtaget af Miljstyrelsen.

Prverne skal afhentes pa flere lokaliteter, angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kontrakten kan forlnges i op til 2 gange 12 maneder.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Der er stillet kontraktmssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulre nr. 9471 af 30.6.2014.

Safremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen patage sig solidarisk hftelse og udpege en flles befuldmgtiget.

Der henvises i vrigt til udbudsmaterialet.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 12:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvre abning af tilbud.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

Der vil blive optaget en leverandr pa rammeaftalen. Rekvisition af opgaver under rammeaftalen sker ved direkte tildeling. For en nrmere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenvnet for Udbud m.v. (loven kan hentes pa www.retsinformation.dk ), glder flgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at vre blevet udvalgt skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet udvalgt, nar underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens 7, stk. 2, vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystemer indgaet, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. lovens 2, stk. 2, og udbudslovens 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

Klagenvnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenvnet for Udbuds klagevejledning kan findes pa www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
3500
Denmark
Telephone: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Nykbing Falster: Laboratory services

2017/S 187-383149

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miljstyrelsen, Storstrm
25798376
Fejgade 1
Nykbing Falster
4800
Denmark
Contact person: Vibeke Norby
Telephone: +45 40610789
E-mail: vinor@mst.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: http://mst.dk

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kemiske laboratorieanalyser i det ferske milj for Miljstyrelsen.

II.1.2) Main CPV code
71900000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90700000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kontrakten kan forlnges i op til 2 gange 12 maneder.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Denmark-Nykbing Falster: Laboratory services
ND Document number 383149-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place NYKBING FALSTER
AU Authority name Miljstyrelsen, Storstrm (25798376)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71900000 - Laboratory services
90700000 - Environmental services
OC Original CPV code 71900000 - Laboratory services
90700000 - Environmental services
RC NUTS code DK
IA Internet address (URL) http://mst.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >