Romania-Gangiova: Road-maintenance vehicles

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 23 - Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles
Opps ID: NBD00003038367813645
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 381759-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Gangiova: Road-maintenance vehicles

2017/S 186-381759

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Comuna Gangiova
For the attention of: Preda Cristache
207275 Gangiova
Romania
Telephone: +40 0251351505
E-mail: gangiova@cjdolj.ro
Fax: +40 0251351505

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

34144400 , 34144210 , 34144511 , 39224340

Description
Road-maintenance vehicles.
Firefighting vehicles.
Refuse-collection vehicles.
Bins.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 538 200 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 4243
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 610 000 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 538 200 RON
Excluding VAT
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Gangiova: Road-maintenance vehicles

2017/S 186-381759

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Comuna Gangiova
For the attention of: Preda Cristache
207275 Gangiova
Romania
Telephone: +40 0251351505
E-mail: gangiova@cjdolj.ro
Fax: +40 0251351505

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Contract de furnizare dotari serviciul de utilitati publice al comunei Gangiova in cadrul " Proiect integrat: Alimentare cu apa potabila; Canalizare si statie de epurare in sistem centralizat,
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Comuna Gangoiva.

NUTS code RO411

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Contractul de furnizare cuprinde urmatoarele produse, conform bugetul proiectului,
Lot I
Autogreder 1 buc.
Cilindru vibrocompactor 1 buc.
Lot II
Masina pompieri 2 buc.
Lot III
Autogunoiera 2 buc.
LOT IV ? Publele gunoi 200 buc.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

34144400 , 34144210 , 34144511 , 39224340

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 538 200 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
1
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 102-204556 of 30.5.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 4243 Lot title: Achizitie autovehicule cu utilizare speciala-intretinere rutiera pentru dotare SUP Comuna Gangiova
V.1) Date of contract award decision:
22.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 610 000 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 538 200 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s):
VI.2) Additional information:

Pentru completarea DUAE operatori economici trebuie sa acceseze urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP ( www.e-licitatie.ro ) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ?Intrebari). Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare produse.
Nota:
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:
?Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici
?In vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea in SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice).
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Primaria Comunei Gangiova
judetul Dolj
207275 Gangiova
Romania
E-mail: gangiova@cjdolj.ro
Telephone: +40 251351505
Fax: +40 251351505

VI.4) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Romania-Gangiova: Road-maintenance vehicles
ND Document number 381759-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place GANGIOVA
AU Authority name Comuna Gangiova
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34144210 - Firefighting vehicles
34144400 - Road-maintenance vehicles
34144511 - Refuse-collection vehicles
39224340 - Bins
OC Original CPV code 34144210 - Firefighting vehicles
34144400 - Road-maintenance vehicles
34144511 - Refuse-collection vehicles
39224340 - Bins
RC NUTS code RO411
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >