Poland-Krakow: Chemical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003040607913994
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382679-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Chemical products

2017/S 187-382679

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Holding Komunalny Spolka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Bro?ka 3, pokoj 138, I pi?tro
Krakow
30-347
Poland
Contact person: Dawid Studencki
Telephone: +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl
Fax: +48 122691510
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.khk.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy reagentow do Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow.

Reference number: KHK/ZP/PN/9/2017
II.1.2) Main CPV code
24000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

3.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa reagentow oraz pozostalych substancji chemicznych do systemu oczyszczania spalin oraz innych instalacji Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow (ZTPO).

Cz??? 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 5 400 Mg,

Cz??? 2: W?giel aktywny, proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 237 Mg,

Cz??? 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany ? szacunkowa maksymalna ilo??: 552 Mg,

Cz??? 4: Inhibitor korozji, roztwor ? szacunkowa maksymalna ilo??: 7 014 kg,

Cz??? 5: ?rodek do likwidacji biofilmu i glonow do stosowania w chlodniach kominowych ? szacunkowa maksymalna ilo??: 8 520 kg, kod

Cz??? 6: Antyskalant ? szacunkowa maksymalna ilo??: 462 kg,

Cz??? 7: Sol pro?niowa w tabletkach do zmi?kczania wody ? szacunkowa maksymalna ilo??: 300 Mg,

Cz??? 8: Wodorotlenek sodu, roztwor 33 % ? szacunkowa maksymalna ilo??: 3 204 kg,

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 287 506.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 5 400 Mg, CPV:

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24311500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 5 400 Mg, CPV:

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2: W?giel aktywny, proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 237 Mg, CPV: 24954100-7;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24954100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

ZTPO, ul. Giedroycia 23, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 2: W?giel aktywny, proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 237 Mg, CPV: 24954100-7;

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany ? szacunkowa maksymalna ilo??: 552 Mg,

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

ZTPO, ul. Giedroycia 23, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany ? szacunkowa maksymalna ilo??: 552 Mg,

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4: Inhibitor korozji, roztwor ? szacunkowa maksymalna ilo??: 7 014 kg, CPV: 24962000-5;

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

ZTPO, ul. Giedroycia 23, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 4: Inhibitor korozji, roztwor ? szacunkowa maksymalna ilo??: 7 014 kg, CPV: 24962000-5;

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5: ?rodek do likwidacji biofilmu i glonow do stosowania w chlodniach kominowych ? szacunkowa maksymalna ilo??: 8 520 kg, kod CPV: 24962000-5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

ZTPO, ul. Giedroycia 23, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 5: ?rodek do likwidacji biofilmu i glonow do stosowania w chlodniach kominowych ? szacunkowa maksymalna ilo??: 8 520 kg, kod CPV: 24962000-5.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 6: Antyskalant ? szacunkowa maksymalna ilo??: 462 kg, CPV: 24962000-5;

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

ZTPO, ul. Giedroycia 23, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 6: Antyskalant ? szacunkowa maksymalna ilo??: 462 kg, CPV: 24962000-5;

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 7: Sol pro?niowa w tabletkach do zmi?kczania wody ? szacunkowa maksymalna ilo??: 300 Mg,

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

ZTPO, ul. Giedroycia 23, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 7: Sol pro?niowa w tabletkach do zmi?kczania wody ? szacunkowa maksymalna ilo??: 300 Mg,

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 8: Wodorotlenek sodu, roztwor 33 % ? szacunkowa maksymalna ilo??: 3 204 kg, CPV: 24311520-8;

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
24311520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

ZTPO, ul. Giedroycia 23, Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 8: Wodorotlenek sodu, roztwor 33 % ? szacunkowa maksymalna ilo??: 3 204 kg, CPV: 24311520-8;

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

3.3. Rzeczywista ilo?? zamawianych w poszczegolnych cz??ciach substancji wynika? b?dzie z faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego w okresie realizacji umowy. Minimalna wielko?? zamowienia wyniesie w ka?dym wypadku 75 % warto?ci szacunkowych maksymalnych ilo?ci podanych w punkcie 3.2. dla dane cz??ci.

4.2. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta minimalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, dostawy b?d? ?wiadczone po tym okresie do wyczerpania tych ilo?ci,jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy.

4.3. W przypadku gdy do uplywu okresu wskazanego w pkt 4.1 SIWZ nie zostanie osi?gni?ta szacowana maksymalna ilo?? dostaw wynikaj?ca z punktu 3.3 SIWZ, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ?wiadczenia dostaw po tym okresie do wyczerpania tych ilo??, jednak nie dlu?ej ni? do uplywu kolejnych 6 miesi?cy. Zamawiaj?cy poinformuje o swojej decyzji Wykonawc? nie po?niej ni? 7 dni przed uplywem okresu wskazanego w pkt 4.1. SIWZ.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203893
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Cz??? 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 5 400 Mg, CPV:

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 219 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 214 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Cz??? 2: W?giel aktywny, proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 237 Mg, CPV: 24954100-7;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21,
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 930 690.00 PLN
Total value of the contract/lot: 816 939.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Cz??? 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany ? szacunkowa maksymalna ilo??: 552 Mg,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 811 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 833 520.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Cz??? 4: Inhibitor korozji, roztwor ? szacunkowa maksymalna ilo??: 7 014 kg, CPV: 24962000-5;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 98 196.00 PLN
Total value of the contract/lot: 83 115.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Cz??? 5: ?rodek do likwidacji biofilmu i glonow do stosowania w chlodniach kominowych ? szacunkowamaksymalna ilo??: 8 520 kg,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 560.00 PLN
Total value of the contract/lot: 152 337.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Cz??? 6: Antyskalant ? szacunkowa maksymalna ilo??: 462 kg, CPV: 24962000-5;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Cz??? 7: Sol pro?niowa w tabletkach do zmi?kczania wody ? szacunkowa maksymalna ilo??: 300 Mg, CPV:

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mariusz Klejnowski
ul. Stanislawa Luczak 12
Inowroclaw
88-100
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 280 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 176 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Cz??? 8: Wodorotlenek sodu, roztwor 33 % ? szacunkowa maksymalna ilo??: 3 204 kg, CPV: 24311520-8;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 893.60 PLN
Total value of the contract/lot: 10 893.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Chemical products

2017/S 187-382679

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Krakowski Holding Komunalny Spolka Akcyjna w Krakowie
ul. Jana Bro?ka 3, pokoj 138, I pi?tro
Krakow
30-347
Poland
Contact person: Dawid Studencki
Telephone: +48 122691505
E-mail: przetargi@khk.krakow.pl
Fax: +48 122691510
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: http://www.khk.krakow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy reagentow do Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow.

Reference number: KHK/ZP/PN/9/2017
II.1.2) Main CPV code
24000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 287 506.11 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 5 400 Mg, CPV:

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
24311500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2: W?giel aktywny, proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 237 Mg, CPV: 24954100-7;

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
24954100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany ? szacunkowa maksymalna ilo??: 552 Mg,

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4: Inhibitor korozji, roztwor ? szacunkowa maksymalna ilo??: 7 014 kg, CPV: 24962000-5;

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5: ?rodek do likwidacji biofilmu i glonow do stosowania w chlodniach kominowych ? szacunkowa maksymalna ilo??: 8 520 kg, kod CPV: 24962000-5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 6: Antyskalant ? szacunkowa maksymalna ilo??: 462 kg, CPV: 24962000-5;

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 7: Sol pro?niowa w tabletkach do zmi?kczania wody ? szacunkowa maksymalna ilo??: 300 Mg,

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
24962000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 8: Wodorotlenek sodu, roztwor 33 % ? szacunkowa maksymalna ilo??: 3 204 kg, CPV: 24311520-8;

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
24311520
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203893

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Cz??? 1: Wodorotlenek wapnia [Ca(OH)2], proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 5 400 Mg, CPV:

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 219 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 214 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Cz??? 2: W?giel aktywny, proszek ? szacunkowa maksymalna ilo??: 237 Mg, CPV: 24954100-7;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21,
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 930 690.00 PLN
Total value of the contract/lot: 816 939.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Cz??? 3: Mocznik [(NH2)2CO], proszek, niepowlekany ? szacunkowa maksymalna ilo??: 552 Mg,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 811 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 833 520.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Cz??? 4: Inhibitor korozji, roztwor ? szacunkowa maksymalna ilo??: 7 014 kg, CPV: 24962000-5;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 98 196.00 PLN
Total value of the contract/lot: 83 115.90 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Cz??? 5: ?rodek do likwidacji biofilmu i glonow do stosowania w chlodniach kominowych ? szacunkowamaksymalna ilo??: 8 520 kg,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 25 560.00 PLN
Total value of the contract/lot: 152 337.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Cz??? 6: Antyskalant ? szacunkowa maksymalna ilo??: 462 kg, CPV: 24962000-5;

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Cz??? 7: Sol pro?niowa w tabletkach do zmi?kczania wody ? szacunkowa maksymalna ilo??: 300 Mg, CPV:

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mariusz Klejnowski
ul. Stanislawa Luczak 12
Inowroclaw
88-100
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 280 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 176 700.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Cz??? 8: Wodorotlenek sodu, roztwor 33 % ? szacunkowa maksymalna ilo??: 3 204 kg, CPV: 24311520-8;

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Brenntag Polska sp. z o.o.
ul. Bema 21
K?dzierzyn Ko?le
47-224
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 893.60 PLN
Total value of the contract/lot: 10 893.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Chemical products
ND Document number 382679-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name Krakowski Holding Komunalny Spolka Akcyjna w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 24000000 - Chemical products
24311500 - Hydroxides as basic inorganic chemicals
24311520 - Sodium hydroxide
24954100 - New activated carbon
24962000 - Water-treatment chemicals
OC Original CPV code 24000000 - Chemical products
24311500 - Hydroxides as basic inorganic chemicals
24311520 - Sodium hydroxide
24954100 - New activated carbon
24962000 - Water-treatment chemicals
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) http://www.khk.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >