Poland-Rzeszow: Coffee

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003040718324377
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382672-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Coffee

2017/S 187-382672

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Bud?etowej Carpatia w Rzeszowie
ul. hr. W. Tarnowskiej 4
Rzeszow
35-322
Poland
Telephone: +48 178580821
E-mail: zp@igbcarpatia.pl
Fax: +48 178507864
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.igbcarpatia.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytucja gospodarki bud?etowej
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy kaw do punktow handlowych PIGB Carpatii.

Reference number: 18/06/2017
II.1.2) Main CPV code
15861000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy kaw do punktow handlowych PIGB Carpatii, powszechnie dost?pnych o ustalonych standardach jako?ciowych, dopuszczonych do obrotu handlowego. Ze wzgl?du na ro?ne miejsca realizacji dostaw Zamawiaj?cy podzielil przedmiot zamowienia na 2 cz??ci.

Szczegolowo przedmiot zamowienia okre?la zal?czniki nr 1 ? formularz cenowy:

Cz??? nr 1 ? Kantyny ? 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska; 48 ? 300 Nysa, ul. Ko?ciuszki 4 A, 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 i 49 ? 200 Grodkow, ul. Sienkiewicza 23; 28-400 Pi?czow, ul. 3-go Maja 34

Cz??? nr 2 ? Kantyny ? 33-100 Tarnow, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspolna 15; 35-322 Rzeszow, ul. Zal?ska 76; 38-543 Koma?cza, Lupkow 45, Moszczaniec 14; 38-623 Kantyna Uherce Mineralne 153; 38-500 Sanok, ul. Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 4.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska; 48 ? 300 Nysa, ul. Ko?ciuszki 4 A, 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 i 49 ? 200 Grodkow, ul. Sienkiewicza 23; 28-400 Pi?czow, ul. 3-go Maja 34

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15861000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL5
Main site or place of performance:

Cz??? nr 1 ? Kantyny ? 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska; 48 ? 300 Nysa, ul. Ko?ciuszki 4 A, 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 i 49 ? 200 Grodkow, ul. Sienkiewicza 23; 28-400 Pi?czow, ul. 3-go Maja 34.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy kaw do punktow handlowych PIGB Carpatii, powszechnie dost?pnych o ustalonych standardach jako?ciowych, dopuszczonych do obrotu handlowego.

Cz??? nr 1 ? Kantyny ? 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska; 48 ? 300 Nysa, ul. Ko?ciuszki 4 A, 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 i 49 ? 200 Grodkow, ul. Sienkiewicza 23; 28-400 Pi?czow, ul. 3-go Maja 34

Ilo?ci podane w Zal?czniku nr 1, stanowi? szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiaj?cy w odniesieniu do wszystkich cz??ci zamowienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu cz??ci produktow wynikaj?cym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje si? sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego. Terminy dostaw mog? ulec zmianie w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego,

3) zamiany ilo?ci zamawianych produktow w ramach warto?ci i asortymentu okre?lonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiaj?cego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktow, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wy?szej jako?ci i parametrach, w cenie nie wy?szej ni? zaoferowana w ofercie przetargowej,

5) zmiany asortymentu do 5 % warto?ci umowy, pod warunkiem, ?e nie spowoduje to zwi?kszenia warto?ci calego zamowienia okre?lonej w umowie. Cena takich produktow nie mo?e by? wy?sza ni? cena producenta maksymalnie z 2 % mar??. Zamowienie nast?pi po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy i po akceptacji ceny przez Zamawiaj?cego,

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 33-100 Tarnow, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspolna 15; 35-322 Rzeszow, ul. Zal?ska 76; 38-543 Koma?cza, Lupkow 45, Moszczaniec 14; 38-623 Kantyna Uherce Min. 153; 38-500 Sanok

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15861000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL8
NUTS code: PL2
Main site or place of performance:

Cz??? nr 2 ? Kantyny ? 33-100 Tarnow, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspolna 15; 35-322 Rzeszow, ul. Zal?ska 76; 38-543 Koma?cza, Lupkow 45, Moszczaniec 14; 38-623 Kantyna Uherce Min. 153; 38-500 Sanok.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy kaw do punktow handlowych PIGB Carpatii, powszechnie dost?pnych o ustalonych standardach jako?ciowych, dopuszczonych do obrotu handlowego.

Cz??? nr 2 ? Kantyny ? 33-100 Tarnow, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspolna 15; 35-322 Rzeszow, ul. Zal?ska 76; 38-543 Koma?cza, Lupkow 45, Moszczaniec 14; 38-623 Kantyna Uherce Mineralne 153; 38-500 Sanok, ul. Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 4

Ilo?ci podane w Zal?czniku nr 1, stanowi? szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiaj?cy w odniesieniu do wszystkich cz??ci zamowienia zastrzega sobie prawo:

1) rezygnacji z zakupu cz??ci produktow wynikaj?cym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania,

2) realizacji dostaw sukcesywnie ok. 2-3 x w tygodniu w godz. 8-13. Przewiduje si? sporadyczne dostawy w dodatkowe dni tygodnia w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego. Terminy dostaw mog? ulec zmianie w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego,

3) zamiany ilo?ci zamawianych produktow w ramach warto?ci i asortymentu okre?lonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiaj?cego,

4) zmiany asortymentu w przypadku wycofania starego i wprowadzenia nowego produktu/ produktow, w ramach zaoferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wy?szej jako?ci i parametrach, w cenie nie wy?szej ni? zaoferowana w ofercie przetargowej,

5) zmiany asortymentu do 5 % warto?ci umowy, pod warunkiem, ?e nie spowoduje to zwi?kszenia warto?ci calego zamowienia okre?lonej w umowie. Cena takich produktow nie mo?e by? wy?sza ni? cena producenta maksymalnie z 2 % mar??. Zamowienie nast?pi po otrzymaniu wyceny od Wykonawcy i po akceptacji ceny przez Zamawiaj?cego,

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256190
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska; 48 ? 300 Nysa, ul. Ko?ciuszki 4 A, 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 i 49 ? 200 Grodkow, ul. Sienkiewicza 23; 28-400 Pi?czow, ul. 3-go Maja 34

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 33-100 Tarnow, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspolna 15; 35-322 Rzeszow, ul. Zal?ska 76; 38-543 Koma?cza, Lupkow 45, Moszczaniec 14; 38-623 Kantyna Uherce Min. 153; 38-500 Sanok

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Coffee

2017/S 187-382672

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Bud?etowej Carpatia w Rzeszowie
ul. hr. W. Tarnowskiej 4
Rzeszow
35-322
Poland
Telephone: +48 178580821
E-mail: zp@igbcarpatia.pl
Fax: +48 178507864
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.igbcarpatia.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Przedmiotem zamowienia s? sukcesywne dostawy kaw do punktow handlowych PIGB Carpatii.

Reference number: 18/06/2017
II.1.2) Main CPV code
15861000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska; 48 ? 300 Nysa, ul. Ko?ciuszki 4 A, 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 i 49 ? 200 Grodkow, ul. Sienkiewicza 23; 28-400 Pi?czow, ul. 3-go Maja 34

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
15861000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL5
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 33-100 Tarnow, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspolna 15; 35-322 Rzeszow, ul. Zal?ska 76; 38-543 Koma?cza, Lupkow 45, Moszczaniec 14; 38-623 Kantyna Uherce Min. 153; 38-500 Sanok

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
15861000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL8
NUTS code: PL2

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256190

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska; 48 ? 300 Nysa, ul. Ko?ciuszki 4 A, 39-300 Brzeg, ul. B. Chrobrego 29 i 49 ? 200 Grodkow, ul. Sienkiewicza 23; 28-400 Pi?czow, ul. 3-go Maja 34

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa kawy: Kantyny ? 33-100 Tarnow, ul. Konarskiego 2b, ul. Wspolna 15; 35-322 Rzeszow, ul. Zal?ska 76; 38-543 Koma?cza, Lupkow 45, Moszczaniec 14; 38-623 Kantyna Uherce Min. 153; 38-500 Sanok

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Coffee
ND Document number 382672-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RZESZOW
AU Authority name Podkarpacka Instytucja Gospodarki Bud?etowej Carpatia w Rzeszowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15861000 - Coffee
OC Original CPV code 15861000 - Coffee
RC NUTS code PL
PL2
PL5
PL8
IA Internet address (URL) http://www.igbcarpatia.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >