Poland-Busko-Zdroj: Orthopaedic implants

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003041382723934
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382480-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Busko-Zdroj: Orthopaedic implants

2017/S 187-382480

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?Uzdrowisko Busko ? Zdroj Spolka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
Busko-Zdroj
28-100
Poland
Contact person: Karolina Karcz-Wasilewska
Telephone: +49 413703203
E-mail: zamowienia@ubz.pl
Fax: +49 413784154
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: spolka akcyjna
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA IMPLANTOW, ENDOPROTEZ I MATERIALOW DO PROCEDUR ORTOPEDYCZNYCH.

Reference number: PZ/23/2017
II.1.2) Main CPV code
33183100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz. Przedmiot zamowienia podzielony jest na trzydzie?ci pi?? cz??ci. Przedstawione ilo?ci s? ilo?ciami szacunkowymi.Zamawiaj?cy uzale?nia rzeczywist? wielko?? zamowienia od faktycznych potrzeb operowanych pacjentow.Zatem wskazane w Zal?czniku nr 1 siwz wielko?ci nale?y traktowa? jako szacunkowe, nie s? to wielko?ci maksymalne, Zamawiaj?cy nie gwarantuje te? wykonania na poziomie minimalnym. Wraz z przedmiotemdostawy Wykonawca u?yczy Zamawiaj?cemu na czas trwania umowy zawartej w wyniku rozstrzygni?cia niniejszego post?powania instrumentarium niezb?dne implantacji oferowanego przedmiotu zamowienia.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 718 507.95 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Kolanowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Biodrowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zabiegow artroskopowych w obr?bie stawu kolanowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zastosowania w obr?bie barku

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal na polietylen, ceramika na ceramika

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie barku

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do rekonstrukcji chrz?stki

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Osocze bogatoplytkowe

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do koncentracji komorek multipotencjalnych ze szpiku

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do operacji stopy ? I

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do operacji stopy ? II

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawa uszkodze? l?kotki

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kotwica barkowa

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Regeneracja powierzchni chrz?stki i tkanki podchrz?stnej

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

System do separacji autologicznych czynnikow wzrostu i koncentratu szpiku

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do korekcji skolioz z dost?pu tylnego

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do transplantacji chrz?stki

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implant do zablokowania zatoki st?pu stopy

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implant neurochirurgiczny do stabilizacji kr?goslupa

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pr?ty, ?ruby, luki

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grotowkr?ty

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Druty Kirschnera

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

System plytkowy, z gwintowan? ?rub? doszyjkow?, do zlama? w obr?bie bli?szego ko?ca ko?ci udowej

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tytanowe ?ruby

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie stopy

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Materialy do procedur ortopedycznych

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do stabilizacji kr?goslupa do korekcji skolioz wczesnodzieci?cych typu ?growing spine

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tytanowe ?ruby i gwo?dzie

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uniwersalny system stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-l?d?wiowym z mo?liwo?ci?trojplaszczyznowej korekcji deformacji kr?goslupa

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza barku

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do osteotomii podkolanowej

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
Main site or place of performance:

Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno ? Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa do Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno ?Rehabilitacyjnego ?Gorka w Busku ? Zdroju, ul. Starkiewicza 1, 28-100 Busko ? Zdroj implantow, endoprotez i materialow do procedur ortopedycznych na potrzeby Zamawiaj?cego. Zamowienie obejmuje dostaw? wg asortymentu i w ilo?ci wskazanej na formularzu ofertowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do siwz.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin platno?ci / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-221004
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Kolanowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
01-822
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 306 450.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 020 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Biodrowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 291 988.80 PLN
Total value of the contract/lot: 2 185 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Implanty do zabiegow artroskopowych w obr?bie stawu kolanowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 529 736.34 PLN
Total value of the contract/lot: 515 613.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Implanty do zastosowania w obr?bie barku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 340 049.85 PLN
Total value of the contract/lot: 323 737.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal na polietylen, ceramika na ceramika

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.
ul. Il?ecka 24
Warszawa
02-135
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 543 726.75 PLN
Total value of the contract/lot: 520 625.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie barku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 117 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 112 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Zestaw do rekonstrukcji chrz?stki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Arthrex Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 136
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 64 166.76 PLN
Total value of the contract/lot: 34 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Osocze bogatoplytkowe

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 9
Title:

Zestaw do koncentracji komorek multipotencjalnych ze szpiku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
CZM Biologia Sp. z o. o.
ul. Marcina z Wrocimowic 12G/20
Warszawa
03-145
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 777.77 PLN
Total value of the contract/lot: 9 935.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 10
Title:

Zestaw do operacji stopy ? I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 86 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 11
Title:

Zestaw do operacji stopy ? II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 77 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 736 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Naprawa uszkodze? l?kotki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Kotwica barkowa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 14
Title:

Regeneracja powierzchni chrz?stki i tkanki podchrz?stnej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MED & CARE Tomasz Witkowski
ul. Chwaszczy?ska 170
Gdynia
81-571
Poland
NUTS code: PL633
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 910.00 PLN
Total value of the contract/lot: 27 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 15
Title:

System do separacji autologicznych czynnikow wzrostu i koncentratu szpiku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
CZM Biologia Sp. z o. o.
ul. Marcina z Wrocimowic 12G/20
Warszawa
03-145
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 160.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 140.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Zestaw do korekcji skolioz z dost?pu tylnego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

Zestaw do transplantacji chrz?stki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 18
Title:

Implant do zablokowania zatoki st?pu stopy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 650.00 PLN
Total value of the contract/lot: 36 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 19
Title:

Implant neurochirurgiczny do stabilizacji kr?goslupa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Alteris S.A.
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 312 973.50 PLN
Total value of the contract/lot: 298 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Pr?ty, ?ruby, luki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Grotowkr?ty

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 22
Title:

Druty Kirschnera

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Medok Olaf Korgel
ul. Reymonta 7
Glogowek
48-250
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 512.50 PLN
Total value of the contract/lot: 3 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

System plytkowy, z gwintowan? ?rub? doszyjkow?, do zlama? w obr?bie bli?szego ko?ca ko?ci udowej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 24
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 88 372.20 PLN
Total value of the contract/lot: 72 184.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 25
Title:

Tytanowe ?ruby

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LIT Sp. z o. o.
ul. Jelenia 34
Szczecin
70-791
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 960.00 PLN
Total value of the contract/lot: 76 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 26
Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie stopy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
LIT Sp. z o. o.
ul. Jelenia 34
Szczecin
70-791
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 473.60 PLN
Total value of the contract/lot: 53 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 27
Title:

Materialy do procedur ortopedycznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
CONMED LINVATEC POLSKA Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 118
Warszawa
02-230
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 426 069.00 PLN
Total value of the contract/lot: 405 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 28
Title:

Implanty do stabilizacji kr?goslupa do korekcji skolioz wczesnodzieci?cych typu ?growing spine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NOVASPINE Sp. z o. o.
ul. Piaskowa 31
Tyniec Maly
55-040
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 317 746.80 PLN
Total value of the contract/lot: 302 616.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 29
Title:

Tytanowe ?ruby i gwo?dzie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 605.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 100.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 30
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 31
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
MED & CARE Tomasz Witkowski
ul. Chwaszczy?ska 170
Gdynia
81-571
Poland
NUTS code: PL633
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 68 040.00 PLN
Total value of the contract/lot: 62 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 32
Title:

Uniwersalny system stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-l?d?wiowym z mo?liwo?ci?trojplaszczyznowej korekcji deformacji kr?goslupa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 749 952.00 PLN
Total value of the contract/lot: 690 984.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 33
Title:

Proteza barku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 140 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 133 824.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 34
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 35
Title:

Implanty do osteotomii podkolanowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
ChM Sp. z o. o.
Lewickie 3B
Juchnowiec Ko?cielny
16-061
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 711.00 PLN
Total value of the contract/lot: 37 820.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Procedury skladania odwola? okre?laj? przepisy ustawy prawo zamowie? publicznych art. 180-198.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Busko-Zdroj: Orthopaedic implants

2017/S 187-382480

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?Uzdrowisko Busko ? Zdroj Spolka Akcyjna
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
Busko-Zdroj
28-100
Poland
Contact person: Karolina Karcz-Wasilewska
Telephone: +49 413703203
E-mail: zamowienia@ubz.pl
Fax: +49 413784154
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA IMPLANTOW, ENDOPROTEZ I MATERIALOW DO PROCEDUR ORTOPEDYCZNYCH.

Reference number: PZ/23/2017
II.1.2) Main CPV code
33183100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 718 507.95 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Kolanowego

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Biodrowego

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zabiegow artroskopowych w obr?bie stawu kolanowego

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zastosowania w obr?bie barku

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal na polietylen, ceramika na ceramika

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie barku

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do rekonstrukcji chrz?stki

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Osocze bogatoplytkowe

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do koncentracji komorek multipotencjalnych ze szpiku

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do operacji stopy ? I

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do operacji stopy ? II

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Naprawa uszkodze? l?kotki

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kotwica barkowa

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Regeneracja powierzchni chrz?stki i tkanki podchrz?stnej

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

System do separacji autologicznych czynnikow wzrostu i koncentratu szpiku

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do korekcji skolioz z dost?pu tylnego

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zestaw do transplantacji chrz?stki

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implant do zablokowania zatoki st?pu stopy

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implant neurochirurgiczny do stabilizacji kr?goslupa

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pr?ty, ?ruby, luki

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grotowkr?ty

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Druty Kirschnera

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

System plytkowy, z gwintowan? ?rub? doszyjkow?, do zlama? w obr?bie bli?szego ko?ca ko?ci udowej

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tytanowe ?ruby

Lot No: 25
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie stopy

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Materialy do procedur ortopedycznych

Lot No: 27
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do stabilizacji kr?goslupa do korekcji skolioz wczesnodzieci?cych typu ?growing spine

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Tytanowe ?ruby i gwo?dzie

Lot No: 29
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Uniwersalny system stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-l?d?wiowym z mo?liwo?ci?trojplaszczyznowej korekcji deformacji kr?goslupa

Lot No: 32
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Proteza barku

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty

Lot No: 34
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721
II.2) Description
II.2.1) Title:

Implanty do osteotomii podkolanowej

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33183100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL721

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 110-221004

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Kolanowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
01-822
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 306 450.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 020 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Biodrowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 291 988.80 PLN
Total value of the contract/lot: 2 185 660.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Implanty do zabiegow artroskopowych w obr?bie stawu kolanowego

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 529 736.34 PLN
Total value of the contract/lot: 515 613.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Implanty do zastosowania w obr?bie barku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 340 049.85 PLN
Total value of the contract/lot: 323 737.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal na polietylen, ceramika na ceramika

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.
ul. Il?ecka 24
Warszawa
02-135
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 543 726.75 PLN
Total value of the contract/lot: 520 625.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie barku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 117 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 112 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Zestaw do rekonstrukcji chrz?stki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Arthrex Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 136
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 64 166.76 PLN
Total value of the contract/lot: 34 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Osocze bogatoplytkowe

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 9
Title:

Zestaw do koncentracji komorek multipotencjalnych ze szpiku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
CZM Biologia Sp. z o. o.
ul. Marcina z Wrocimowic 12G/20
Warszawa
03-145
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 777.77 PLN
Total value of the contract/lot: 9 935.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 10
Title:

Zestaw do operacji stopy ? I

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 90 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 86 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 11
Title:

Zestaw do operacji stopy ? II

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
02-822 Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 77 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 736 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Naprawa uszkodze? l?kotki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Kotwica barkowa

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 14
Title:

Regeneracja powierzchni chrz?stki i tkanki podchrz?stnej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MED & CARE Tomasz Witkowski
ul. Chwaszczy?ska 170
Gdynia
81-571
Poland
NUTS code: PL633
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 910.00 PLN
Total value of the contract/lot: 27 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 15
Title:

System do separacji autologicznych czynnikow wzrostu i koncentratu szpiku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
CZM Biologia Sp. z o. o.
ul. Marcina z Wrocimowic 12G/20
Warszawa
03-145
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 160.00 PLN
Total value of the contract/lot: 14 140.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Zestaw do korekcji skolioz z dost?pu tylnego

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

Zestaw do transplantacji chrz?stki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 18
Title:

Implant do zablokowania zatoki st?pu stopy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 34 650.00 PLN
Total value of the contract/lot: 36 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 19
Title:

Implant neurochirurgiczny do stabilizacji kr?goslupa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Alteris S.A.
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Poland
NUTS code: PL22A
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 312 973.50 PLN
Total value of the contract/lot: 298 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Pr?ty, ?ruby, luki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Grotowkr?ty

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 22
Title:

Druty Kirschnera

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Medok Olaf Korgel
ul. Reymonta 7
Glogowek
48-250
Poland
NUTS code: PL524
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 512.50 PLN
Total value of the contract/lot: 3 070.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

System plytkowy, z gwintowan? ?rub? doszyjkow?, do zlama? w obr?bie bli?szego ko?ca ko?ci udowej

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 24
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 88 372.20 PLN
Total value of the contract/lot: 72 184.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 25
Title:

Tytanowe ?ruby

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LIT Sp. z o. o.
ul. Jelenia 34
Szczecin
70-791
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 78 960.00 PLN
Total value of the contract/lot: 76 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 26
Title:

Implanty do zabiegow w obr?bie stopy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
LIT Sp. z o. o.
ul. Jelenia 34
Szczecin
70-791
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 55 473.60 PLN
Total value of the contract/lot: 53 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 27
Title:

Materialy do procedur ortopedycznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
CONMED LINVATEC POLSKA Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 118
Warszawa
02-230
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 426 069.00 PLN
Total value of the contract/lot: 405 780.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 28
Title:

Implanty do stabilizacji kr?goslupa do korekcji skolioz wczesnodzieci?cych typu ?growing spine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NOVASPINE Sp. z o. o.
ul. Piaskowa 31
Tyniec Maly
55-040
Poland
NUTS code: PL518
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 317 746.80 PLN
Total value of the contract/lot: 302 616.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 29
Title:

Tytanowe ?ruby i gwo?dzie

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o. o.
ul. Poleczki 35
Warszawa
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 605.00 PLN
Total value of the contract/lot: 30 100.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 30
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 31
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
MED & CARE Tomasz Witkowski
ul. Chwaszczy?ska 170
Gdynia
81-571
Poland
NUTS code: PL633
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 68 040.00 PLN
Total value of the contract/lot: 62 800.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 32
Title:

Uniwersalny system stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-l?d?wiowym z mo?liwo?ci?trojplaszczyznowej korekcji deformacji kr?goslupa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 749 952.00 PLN
Total value of the contract/lot: 690 984.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 33
Title:

Proteza barku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o. o.
ul. Plowiecka 75
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 140 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 133 824.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 34
Title:

Implanty

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 35
Title:

Implanty do osteotomii podkolanowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
ChM Sp. z o. o.
Lewickie 3B
Juchnowiec Ko?cielny
16-061
Poland
NUTS code: PL841
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 711.00 PLN
Total value of the contract/lot: 37 820.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Busko-Zdroj: Orthopaedic implants
ND Document number 382480-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BUSKO-ZDROJ
AU Authority name ?Uzdrowisko Busko ? Zdroj Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33183100 - Orthopaedic implants
OC Original CPV code 33183100 - Orthopaedic implants
RC NUTS code PL721
IA Internet address (URL) www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >