Belgium-Hasselt: Instruments for checking physical characteristics

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003258677135154
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 20, 2017
Solicitation No: 388767-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Hasselt: Instruments for checking physical characteristics

2017/S 190-388767

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: Mevrouw dr. Marie-Paule Jacobs
Telephone: +32 11268062
E-mail: bestekaanvraag@uhasselt.be
NUTS code: BE221

Internet address(es):

Main address: www.uhasselt.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/334/FG/2017
Additional information can be obtained from another address:
Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
Agoralaan gebouw C
Diepenbeek
3590
Belgium
Contact person: De heer Luc Michiels
Telephone: +32 11269231
E-mail: luc.michiels@uhasselt.be
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: www.uhasselt.be

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: onderwijs
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Next generation sequention infrastructure (NGS).

Reference number: 2017-043
II.1.2) Main CPV code
38400000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zie II.1.1.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38970000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 07/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
Main site or place of performance:

Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, Agoralaan gebouw C te 3590 Diepenbeek.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De nodige documentatie en/of beschrijvingen waaruit blijkt dat het aangebodene voldoet aan de vooropgestelde technische eisen en waarmee de technische waarde van het aangeboden concept kan bepaald worden.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Universiteit Hasselt, Martelarenlaan 42 te 3500 Hasselt.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address: http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Hasselt: Instruments for checking physical characteristics

2017/S 190-388767

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Universiteit Hasselt
Martelarenlaan 42
Hasselt
3500
Belgium
Contact person: Mevrouw dr. Marie-Paule Jacobs
Telephone: +32 11268062
E-mail: bestekaanvraag@uhasselt.be
NUTS code: BE221

Internet address(es):

Main address: www.uhasselt.be

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Next generation sequention infrastructure (NGS).

Reference number: 2017-043
II.1.2) Main CPV code
38400000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38970000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 07/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38400000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE221
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/11/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Belgium-Hasselt: Instruments for checking physical characteristics
ND Document number 388767-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place HASSELT
AU Authority name Universiteit Hasselt
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 20/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38400000 - Instruments for checking physical characteristics
38970000 - Research, testing and scientific technical simulator
OC Original CPV code 38400000 - Instruments for checking physical characteristics
38970000 - Research, testing and scientific technical simulator
RC NUTS code BE221
IA Internet address (URL) www.uhasselt.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >