Romania-Craiova: Dairy products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003259567879601
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 390181-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Craiova: Dairy products

2017/S 190-390181

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Consiliul Judetean Dolj
Str. Unirii nr. 19
For the attention of: Cristian Ungureanu
200585 Craiova
Romania
Telephone: +40 251408200
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Fax: +40 251408230

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cjdolj.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

15500000 , 15511210 , 60000000

Description
Dairy products.
UHT milk.
Transport services (excl. Waste transport).
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 6 618 375 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 64
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 7 468 031,25 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 6 618 375 RON
Excluding VAT
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Craiova: Dairy products

2017/S 190-390181

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Consiliul Judetean Dolj
Str. Unirii nr. 19
For the attention of: Cristian Ungureanu
200585 Craiova
Romania
Telephone: +40 251408200
E-mail: achizitiicjd@cjdolj.ro
Fax: +40 251408230

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cjdolj.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
? Furnizarea si distribuirea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017 ? 2018 din judetul Dolj.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Scolile si gradinitele din judetul Dolj, conform Situatia privind efectivele de elevi si prescolari ce vor beneficia de prevederile OUG nr. 96/2002, HG nr. 714/2008, in anul scolar 2017-2018.

NUTS code RO411

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Obiectul contractului este furnizarea si distribuirea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anul scolar 2017 ? 2018 din judetul Dolj.
Se vor furniza:
? Lapte tratat termic UHT in ambalaje de 200 ml/unitate precum si produse din lapte fermentat care contin cel putin 90 % din greutate lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte batut, sana sau chefir care indeplinesc cerintele specificate in Regulamentul (UE) nr. 1,308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu amendamentele ulterioare, precum si cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.4.2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare si in Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.4.2004 privind normele specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu amendamentele ulterioare.
? Furnizarea/distributia se va face in ambalaje de 200 ml/unitate in cazul laptelui si in ambalaje cu greutati exprimate in grame pentru produsele din lapte fermentat.
? Produsele derivate din produsul de baza lapte sunt urmatoarele: iaurt simplu, lapte batut, sana sau chefir. Acestea nu vor depasi limita maxima de 50 % din cantitatea iurnizata aferenta contractului, repartizata pe fiecare unitate scolara (beneficiar). Limita maxima de 50 % nu trebuie depasita pe total perioada de furnizare. Produsul derivat ?iaurt simplu trebuie sa contina cel putin 90 % din greutatea produsului de baza ?lapte tratat termic UHT.
Cantitatea produsului derivat va fi exprimata in kilograme conform formulei de conversie in kg., respectiv litru lapte tratat termic UHT x 1,03 = kg. produs derivat.
Lapte tratat termic UHT si produse derivate ? iaurt simplu, lapte batut, sana sau chefir (in limita valorica de 50 % din contract) vor fi ambalate in doze unice, pastrate in conditiile indicate de producator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare, laptele si produsele lactate trebuie insotite de accesorii sigilate, care permit consumul acestor produse in conditii optime de igiena.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

15500000 , 15511210 , 60000000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 6 618 375 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: yes
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
-
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2016/S 128-230557 of 6.7.2016

Section V: Award of contract

Contract No: 64 Lot title: ? Furnizarea si distribuirea produselor lactate pentru anul scolar 2017 ? 2018 din judetul Dolj
V.1) Date of contract award decision:
28.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 7 468 031,25 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 6 618 375 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale:
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

Ofertantii au obligatia de informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete tehnice sau comerciale. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se acceseaza prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

Nota: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ,,sau echivalent".
Nota: operator economic-ofertant ? orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre 2 ori mai multe dintre aceste entitati;
Formularul DUAE, depus separat pentru fiecare entitate in cauza, va cuprinde informatiile solicitate in sectiunile A si B din aceasta parte si din partea III pentru fiecare dintre entitatile in cauza, completat si semnat in mod corespunzator pentru entitatea in cauza, completat si semnat in mod corespunzator de entitatile in cauza.
Va atragem atentia asupra faptului ca trebuie inclusi, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent daca fac sau nu parte din intreprinderea operatorului economic, in special cei care raspund de controlul calitatii si, in cazul contractelor de achizitie publica de lucrari/ servicii, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic in vederea executarii lucrarilor/prestarii serviciilor.
In masura in care este relevant pentru capacitatea (capacitatile) specifica (specifice) utilizata (utilizate) de operatorul economic, va rugam sa includeti informatiile prevazute in partile IV si V din DUAE pentru fiecare dintre entitatile in cauza.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Directia Juridica
Calea Unirii nr.19
200585 Craiova
Romania
Telephone: +40 0251408213
Fax: +40 0251408213

VI.4) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Romania-Craiova: Dairy products
ND Document number 390181-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place CRAIOVA
AU Authority name Consiliul Judetean Dolj
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 15500000 - Dairy products
15511210 - UHT milk
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
OC Original CPV code 15500000 - Dairy products
15511210 - UHT milk
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
RC NUTS code RO411
IA Internet address (URL) www.cjdolj.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >