Netherlands-Oosterhout: Stairlifts

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 58 - Communications, Detection and Coherent Radiation Equipment
Opps ID: NBD00003319215395601
Posted Date: Sep 30, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 384635-2017
Source: Members Only
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Oosterhout: Stairlifts

2017/S 188-384635

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Oosterhout
20164965
Slotjesveld 1
Oosterhout
4902 ZP
Netherlands
Contact person: Audrey Dankers
Telephone: +31 162489544
E-mail: a.dankers@oosterhout.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.oosterhout.nl/

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=44032

I.1) Name and addresses
Gemeente Waalwijk
261873054
Taxandriaweg 6
Waalwijk
5141 PA
Netherlands
Contact person: Nicole Kleijsen
Telephone: +31 416683456
E-mail: nkleijsen@waalwijk.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: https://www.waalwijk.nl/

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=44032

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=44032
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Trapliften.

Reference number: CI-16006
II.1.2) Main CPV code
44115600
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Opdracht:

Het betreft de levering/plaatsing, het onderhoud en de demontage/verwijdering van trapliften voor de gemeente Oosterhout en de gemeente Waalwijk. Er zal met een (1) onderneming per gemeente een afzonderlijke raamovereenkomst afgesloten worden.

Aanbestedingswet 2012:

De aanbesteder heeft gekozen voor een Europese openbare procedure op grond van de Aanbestedingswet 2012.

De inschrijver dient de inschrijving te doen in overeenstemming met de bepalingen in deze wet en met inachtneming van de bepalingen en gegevens uit deze tender (inclusief bijlagen) en de gepubliceerde vraag en antwoorden.

Negometrix:

Deze aanbesteding zal volledig digitaal via Negometrix geschieden. Voor instructies over het digitaal aanbieden in Negometrix wordt verwezen naar de volgende instructies:

Instructie Registreren op Negometrix.

Instructie Digitaal Aanbieden.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Oosterhout en Waalwijk.

II.2.4) Description of the procurement:

Gemeente is in het kader van de Wmo onder andere verantwoordelijk dat een burger zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen in hun eigen woning. Indien hier ondersteuning bij nodig is kan de gemeente deze leveren in de vorm van een hulpmiddel. Als het verplaatsen in en om de woning een belemmering is kan dit worden opgelost met een traplift. Trapliften bieden een oplossing voor verticale verplaatsingsproblemen in een meertreden-woning.

Daar waar gesproken wordt over trapliften wordt uitsluitend bedoeld de trapliften geleverd in het kader van onderhavige opdracht (plaatsingen op basis van een gemeentelijke opdracht binnen de contractperiode). De verplichtingen hebben geen betrekking op het thans uitstaande bestand trapliften.

Het onderwerp van de aanbesteding betreft:

? het plaatsen en gebruiksklaar leveren,

? het verlenen van service en onderhoud, en

? het demonteren en verwijderen*

van trapliften voor de inwoners van de aan deze aanbestedingsprocedure deelnemende gemeenten. Plateauliften en schachtliften vallen niet binnen onderhavige aanbestedingsprocedure en opdracht.

* Onder 'verwijderen' wordt verstaan: het wegnemen van de trapliften en de acties om de traplift opnieuw in te zetten waar mogelijk als geheel/in delen en/of om het gewicht van de traplift (of delen) hoogwaardig als grondstof te behouden.

Omvang van de opdracht:

De aan deze aanbesteding deelnemende gemeenten hebben, in 2016, onderstaande trapliften gehuurd/aangekocht. Genoemde aantallen zijn slechts indicatief. Aan onderstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere afzonderlijke gemeente kan geen garantie geven over het aantal af te nemen trapliften.

Gemeente: aantal:

? Oosterhout: 35,

? Waalwijk: 3 (dit aantal zal naar verwachting vanaf 2018 toenemen tot 30 aanvragen per jaar).

Binnen deze aanbesteding geldt de PRP definitie van circulaire economie en de terminologie als vermeld op de website van Rendemint.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie vragenlijsten in Negometrix.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200502
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 16:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 16:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Gemeente Oosterhout
Oosterhout
Netherlands
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Gemeente Oosterhout
Oosterhout
Netherlands
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Gemeente Oosterhout
Oosterhout
Netherlands
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
30/09/2017 S188 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Oosterhout: Stairlifts

2017/S 188-384635

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Oosterhout
20164965
Slotjesveld 1
Oosterhout
4902 ZP
Netherlands
Contact person: Audrey Dankers
Telephone: +31 162489544
E-mail: a.dankers@oosterhout.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.oosterhout.nl/

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=44032

I.1) Name and addresses
Gemeente Waalwijk
261873054
Taxandriaweg 6
Waalwijk
5141 PA
Netherlands
Contact person: Nicole Kleijsen
Telephone: +31 416683456
E-mail: nkleijsen@waalwijk.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: https://www.waalwijk.nl/

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=44032

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Trapliften.

Reference number: CI-16006
II.1.2) Main CPV code
44115600
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 101-200502
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 16:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Netherlands-Oosterhout: Stairlifts
ND Document number 384635-2017
PD Publication date 30/09/2017
OJ OJ S 188
TW Place OOSTERHOUT
AU Authority name Gemeente Oosterhout (20164965)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 44115600 - Stairlifts
OC Original CPV code 44115600 - Stairlifts
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.oosterhout.nl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >