Poland-Zdu?ska Wola: Security services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003358841781522
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387399-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zdu?ska Wola: Security services

2017/S 189-387399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Ubezpiecze? Spolecznych II Oddzial w Lodzi
ul. Kili?skiego 7/11
Zdu?ska Wola
98-220
Poland
Contact person: Dominik Borkowski
Telephone: +48 438245656/+48 438234041-324
E-mail: Dominik.Borkowski@zus.pl
Fax: +48 438234184
NUTS code: PL714

Internet address(es):

Main address: www.zus.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia spoleczne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ochron? osob i mienia w budynkach I Oddzialu ZUS w Lodzi.

Reference number: 530000/271/5/2017/CZP-L2
II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest realizacja uslugi: ?Ochrona osob i mienia w budynkach I Oddzialu ZUS w Lodzi.

Post?powanie jest prowadzone z mo?liwo?ci? skladania ofert cz??ciowych ? 7 (siedem) Cz??ci:

Cz??? 1 ? Ochrona osob i mienia w budynku I i II Oddzialu w Lodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11,

Cz??? 2 ? Ochrona osob i mienia w budynkach I Oddzialu w Lodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18,

Cz??? 3 ? Ochrona osob i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Dluga 43 i ul. Chopina 5,

Cz??? 4 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagielly 12,

Cz??? 5 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Lowiczu, ul. Kaliska 8,

Cz??? 6 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Glowackiego 43,

Cz??? 7 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w L?czycy, ul. Zachodnia 8.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 832 119.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 ? Ochrona osob i mienia w budynku I i II Oddzialu w Lodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Realizacja uslugi ? ochrony osob i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa lodzkiego (Lod?).

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie uslugi w zakresie calodobowej ochrony osob i mienia w obiektach I i II Oddzialu ZUS w Lodzi:

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, w tym: zakres, charakterystyk? obiektow; informacje dotycz?ce koordynacji i nadzoru oraz protokoly odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamowienia zawarty w Warunkach Zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.zus.pl/zampub .

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykonawcy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Posiadanie wa?nego certyfikatu ISO 9001 lub rownowa?nego / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2 ? Ochrona osob i mienia w budynkach I Oddzialu w Lodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

Realizacja uslugi ? ochrony osob i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa lodzkiego (Lod?).

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie uslugi w zakresie calodobowej ochrony osob i mienia w obiektach I Oddzialu ZUS w Lodzi:

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, w tym: zakres, charakterystyk? obiektow; informacje dotycz?ce koordynacji i nadzoru oraz protokoly odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamowienia zawarty w Warunkach Zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.zus.pl/zampub .

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykonawcy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Posiadanie wa?nego certyfikatu ISO 9001 lub rownowa?nego / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3 ? Ochrona osob i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Dluga 43 i ul. Chopina 5

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Realizacja uslugi ? ochrony osob i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa lodzkiego (Zgierz).

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie uslugi w zakresie calodobowej ochrony osob i mienia w obiektach I Oddzialu ZUS w Lodzi:

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, w tym: zakres, charakterystyk? obiektow; informacje dotycz?ce koordynacji i nadzoru oraz protokoly odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamowienia zawarty w Warunkach Zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.zus.pl/zampub .

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykonawcy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Posiadanie wa?nego certyfikatu ISO 9001 lub rownowa?nego / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagielly 12

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Realizacja uslugi ? ochrony osob i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa lodzkiego (Kutno).

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie uslugi w zakresie calodobowej ochrony osob i mienia w obiektach I Oddzialu ZUS w Lodzi:

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, w tym: zakres, charakterystyk? obiektow; informacje dotycz?ce koordynacji i nadzoru oraz protokoly odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamowienia zawarty w Warunkach Zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.zus.pl/zampub .

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykonawcy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Posiadanie wa?nego certyfikatu ISO 9001 lub rownowa?nego / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Lowiczu, ul. Kaliska 8

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Realizacja uslugi ? ochrony osob i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa lodzkiego (Lowicz).

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie uslugi w zakresie calodobowej ochrony osob i mienia w obiektach I Oddzialu ZUS w Lodzi:

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, w tym: zakres, charakterystyk? obiektow; informacje dotycz?ce koordynacji i nadzoru oraz protokoly odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamowienia zawarty w Warunkach Zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.zus.pl/zampub .

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykonawcy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Posiadanie wa?nego certyfikatu ISO 9001 lub rownowa?nego / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 6 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Glowackiego 43

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Realizacja uslugi ? ochrony osob i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa lodzkiego (Brzezinach).

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie uslugi w zakresie calodobowej ochrony osob i mienia w obiektach I Oddzialu ZUS w Lodzi:

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, w tym: zakres, charakterystyk? obiektow; informacje dotycz?ce koordynacji i nadzoru oraz protokoly odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamowienia zawarty w Warunkach Zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.zus.pl/zampub .

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykonawcy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Posiadanie wa?nego certyfikatu ISO 9001 lub rownowa?nego / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 7 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w L?czycy, ul. Zachodnia 8

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Realizacja uslugi ? ochrony osob i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie wojewodztwa lodzkiego (L?czyca).

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonanie uslugi w zakresie calodobowej ochrony osob i mienia w obiektach I Oddzialu ZUS w Lodzi:

Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia, w tym: zakres, charakterystyk? obiektow; informacje dotycz?ce koordynacji i nadzoru oraz protokoly odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamowienia zawarty w Warunkach Zamowienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiaj?cego: www.zus.pl/zampub .

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie wykonawcy / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Posiadanie wa?nego certyfikatu ISO 9001 lub rownowa?nego / Weighting: 5
Price - Weighting: 80
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 155-322528
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Cz??? 1 ? Ochrona osob i mienia w budynku I i II Oddzialu w Lodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 860 831.91 PLN
Total value of the contract/lot: 667 614.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Grupa interwencyjna.

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Cz??? 2 ? Ochrona osob i mienia w budynkach I Oddzialu w Lodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 072 137.56 PLN
Total value of the contract/lot: 896 964.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Grupa interwencyjna.

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Cz??? 3 ? Ochrona osob i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Dluga 43 i ul. Chopina 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 638.33 PLN
Total value of the contract/lot: 437 198.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Grupa interwencyjna.

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Cz??? 4 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagielly 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Multiservice Spolka z o.o.
6791021905
ul. Artyleryjska 3H
Olsztyn
10-165
Poland
Telephone: +48 243648808
E-mail: m.porwat@multis.pl
Fax: +48 243648807
NUTS code: PL622

Internet address: www.multis.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 981.53 PLN
Total value of the contract/lot: 203 288.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Dzialanie grupy interwencyjnej.

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Cz??? 5 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Lowiczu, ul. Kaliska 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received from SMEs: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 981.53 PLN
Total value of the contract/lot: 210 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Grupa interwencyjna.

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Cz??? 6 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Glowackiego 43

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Maxus Spolka z o.o.
7292701893
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MM Service Security Spolka z o.o.
7282599269
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 293 590.95 PLN
Total value of the contract/lot: 208 199.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wsparcie grup interwencyjnych, monitoring sygnalow alarmowych.

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Cz??? 7 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w L?czycy, ul. Zachodnia 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Maxus Spolka z o.o.
7292701893
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MM Service Security Spolka z o.o.
7282599269
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 981.53 PLN
Total value of the contract/lot: 208 375.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Wsparcie grup interwencyjnych, monitoring sygnalow alarmowych.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Post?powania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzono na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ? uslugi spoleczne.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, uczestnikowi w przedmiotowym post?powaniu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, o ktorych mowa w Dziale VI ??rodki ochrony prawnej ? ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/224587803

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Zdu?ska Wola: Security services

2017/S 189-387399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Zaklad Ubezpiecze? Spolecznych II Oddzial w Lodzi
ul. Kili?skiego 7/11
Zdu?ska Wola
98-220
Poland
Contact person: Dominik Borkowski
Telephone: +48 438245656/+48 438234041-324
E-mail: Dominik.Borkowski@zus.pl
Fax: +48 438234184
NUTS code: PL714

Internet address(es):

Main address: www.zus.pl

I.5) Main activity
Other activity: ubezpieczenia spoleczne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ochron? osob i mienia w budynkach I Oddzialu ZUS w Lodzi.

Reference number: 530000/271/5/2017/CZP-L2
II.1.2) Main CPV code
79710000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 832 119.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 1 ? Ochrona osob i mienia w budynku I i II Oddzialu w Lodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 2 ? Ochrona osob i mienia w budynkach I Oddzialu w Lodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 3 ? Ochrona osob i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Dluga 43 i ul. Chopina 5

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 4 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagielly 12

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 5 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Lowiczu, ul. Kaliska 8

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 6 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Glowackiego 43

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cz??? 7 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w L?czycy, ul. Zachodnia 8

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
79710000
79711000
79715000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL712

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 155-322528

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Cz??? 1 ? Ochrona osob i mienia w budynku I i II Oddzialu w Lodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 860 831.91 PLN
Total value of the contract/lot: 667 614.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Cz??? 2 ? Ochrona osob i mienia w budynkach I Oddzialu w Lodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 072 137.56 PLN
Total value of the contract/lot: 896 964.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Cz??? 3 ? Ochrona osob i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Dluga 43 i ul. Chopina 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 569 638.33 PLN
Total value of the contract/lot: 437 198.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Cz??? 4 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagielly 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Multiservice Spolka z o.o.
6791021905
ul. Artyleryjska 3H
Olsztyn
10-165
Poland
Telephone: +48 243648808
E-mail: m.porwat@multis.pl
Fax: +48 243648807
NUTS code: PL622

Internet address: www.multis.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 981.53 PLN
Total value of the contract/lot: 203 288.60 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Cz??? 5 ? Ochrona osob i mienia w budynku Inspektoratu w Lowiczu, ul. Kaliska 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Agencja Ochrony Argus Spolka z o.o.
8371635895
ul. Pilsudskiego 16b/5
Sochaczew
96-500
Poland
Telephone: +48 468627755
E-mail: dzialhandlowy@argus-ochrona.com.pl
Fax: +48 468621029
NUTS code: PL923

Internet address: www.argus-ochrona.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 981.53 PLN
Total value of the contract/lot: 210 480.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Cz??? 6 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Glowackiego 43

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maxus Spolka z o.o.
7292701893
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MM Service Security Spolka z o.o.
7282599269
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 293 590.95 PLN
Total value of the contract/lot: 208 199.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Cz??? 7 ? Ochrona osob i mienia w budynku Biura Terenowego w L?czycy, ul. Zachodnia 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Maxus Spolka z o.o.
7292701893
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
MM Service Security Spolka z o.o.
7282599269
ul. 3-go Maja 64/66
Lod?
93-408
Poland
Telephone: +48 426824332
E-mail: zp@mmservice.com.pl
Fax: +48 426824332
NUTS code: PL711

Internet address: www.mmservice.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 284 981.53 PLN
Total value of the contract/lot: 208 375.20 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Zdu?ska Wola: Security services
ND Document number 387399-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place ZDU?SKA WOLA
AU Authority name Zaklad Ubezpiecze? Spolecznych II Oddzial w Lodzi (8371635895)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 79710000 - Security services
79711000 - Alarm-monitoring services
79715000 - Patrol services
OC Original CPV code 79710000 - Security services
79711000 - Alarm-monitoring services
79715000 - Patrol services
RC NUTS code PL711
PL712
IA Internet address (URL) www.zus.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >