Romania-Ramnicu Valcea: UHT milk

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003359276370437
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387929-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Ramnicu Valcea: UHT milk

2017/S 189-387929

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Judetul Valcea
Str. General Praporgescu nr. 1
Contact point(s): Compartiment Achizitii Publice
For the attention of: Laurentia Constantin
240182 Ramnicu Valcea
Romania
Telephone: +40 0250732901/103
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Fax: +40 0250735617

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cjvalcea.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

15511210 , 15551300 , 15811300 , 15821200 , 60000000

Description
UHT milk.
Yoghurt.
Croissants.
Sweet biscuits.
Transport services (excl. Waste transport).
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 6 490 421 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 12952/1870
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Simultan SRL
Str. Stadionului nr. 1
305300 Faget
Romania
E-mail: office@simultan.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 6 490 421 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 6 490 421 RON
Excluding VAT
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Ramnicu Valcea: UHT milk

2017/S 189-387929

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Judetul Valcea
Str. General Praporgescu nr. 1
Contact point(s): Compartiment Achizitii Publice
For the attention of: Laurentia Constantin
240182 Ramnicu Valcea
Romania
Telephone: +40 0250732901/103
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Fax: +40 0250735617

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.cjvalcea.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Achizitia produselor lactate si de panificatie pentru elevii si prescolarii din judetul Valcea, in anul scolar 2017-2018.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Scolile cu clasele I-VIII din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, inclusiv clasa 0 si gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judetului Valcea.

NUTS code RO415

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Necesitatea achizitiei, deriva din punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
? Furnizarea produselor se va face intr-un pachet complet: produs lactat si produs de panificatie, avand ca zona de distributie gradinitele de stat si private (cu program normal de 4 ore) si scolile din invatamantul de stat si privat cu clasele I-VIII din judetul Valcea, pe perioada anului scolar 2017-2018.
Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar (scoli si gradinite).
Produsele care se vor furniza sunt urmatoarele:
a) lapte tratat termic, UHT si pasteurizat, precum si produse derivate, din lapte fermentat, care contin cel putin 90 % din greutate lapte tratat termic, in ambalaje de 200 ml/unitate in cazul laptelui si in ambalaje cu greutati exprimate in grame pentru produsele din lapte fermentat.
Produsele lactate derivate sunt urmatoarele: iaurt simplu, lapte batut, sana sau chefir, care indeplinesc cerintele specificate in Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013 de instituire a unei organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu amendamentele ulterioare, precum si cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.4.2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, si in Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.4.2004 privind normele specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, cu amendamentele ulterioare."
Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de baza lapte nu va depasi limita maxima de 50 %.
b) produse de panificatie: cornuri sau batoane si produse derivate: covrigi simpli sau biscuiti uscati, in ambalaje de 80 g/unitate.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

15511210 , 15551300 , 15811300 , 15821200 , 60000000

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 6 490 421 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: yes
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 141-290959 of 26.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 12952/1870 Lot title: ,,Achizitionarea si distributia produselor lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul
V.1) Date of contract award decision:
28.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Simultan SRL
Str. Stadionului nr. 1
305300 Faget
Romania
E-mail: office@simultan.ro

V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 6 490 421 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 6 490 421 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre ofertantii care se afla in situatia mentionata, de documente care contin noi preturi. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la clarificarile solicitate de catre agentii economici interesati vor fi postate in SEAP, in documente atasate la Anuntul de participare. In ceea ce priveste procesul de evaluare a ofertelor, in cazul in care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In situatia in care in urma demersurilor realizate de autoritatea contractanta in baza art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare. In aceasta situatie, autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare prevazute in anuntul de participare si in fisa de date a achizitiei.Sub sanctiunea excluderii din procedura, ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. In conformitate cu Notificarea ANAP NR. 256/8.12.2016:
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

2. Dupa caz, se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. In vederea completarii DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP 240 / 2016, de catre operatorii economici interesati, acestia pot accesa urmatoarea adresa de internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Consiliul Judetean Valcea ? Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare
Str. General Praporgescu nr. 1
240495 Ramnicu valcea
Romania
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telephone: +4 0250732901/170
Internet address: www.cjvalcea.ro
Fax: +4 0250735617

VI.4) Date of dispatch of this notice:
29.9.2017
TI Title Romania-Ramnicu Valcea: UHT milk
ND Document number 387929-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place RAMNICU VALCEA
AU Authority name Judetul Valcea
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 15511210 - UHT milk
15551300 - Yoghurt
15811300 - Croissants
15821200 - Sweet biscuits
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
OC Original CPV code 15511210 - UHT milk
15551300 - Yoghurt
15811300 - Croissants
15821200 - Sweet biscuits
60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
RC NUTS code RO415
IA Internet address (URL) www.cjvalcea.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >