Poland-Warsaw: Data supply services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003359688361536
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387738-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Data supply services

2017/S 189-387738

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://www.psgaz.pl/

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Inwentaryzacja geodezyjna sieci gazowej w/c relacji Kolo-Konin na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

Reference number: 2017/W300/WP-000064
II.1.2) Main CPV code
72319000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci dystrybucyjnej wysokiego ci?nienia relacji Kolo-Konino o l?cznej dlugo?ci ok. 42,11 km, na obszarze dzialania Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

? wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej/aktualizacji przebiegu sieci dystrybucyjnej wysokiego ci?nienia,

? wykonanie profili w miejscach wskazanych przez Wykonawc?,

? okre?lenie i zestawienie odcinkow sieci w/c pod wzgl?dem klas lokalizacji gazoci?gow,

? wykonanie inwentaryzacji oznakowania gazoci?gu, a w razie jej braku wytyczenie brakuj?cych elementow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 70 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL5
Main site or place of performance:

Obszar Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem Zamowienia jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci dystrybucyjnej wysokiego ci?nienia relacji Kolo-Konino o l?cznej dlugo?ci ok. 42,11 km, na obszarze dzialania Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:

2.1.wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej / aktualizacji przebiegu sieci dystrybucyjnej wysokiego ci?nienia,

2.2.wykonanie profili w miejscach wskazanych przez Wykonawc?,

2.3.okre?lenie i zestawienie odcinkow sieci w/c pod wzgl?dem klas lokalizacji gazoci?gow,

2.4.wykonanie inwentaryzacji oznakowania gazoci?gu, a w razie jej braku wytyczenie brakuj?cych elementow.

3.Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia zawiera Zal?cznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? Przedmiotu zamowienia zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa w tym:

4.1. prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2016.1629 j.t. ze zm.),

4.2. Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.4.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013.640 ze zm.),

4.3. Rozporz?dzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pa?stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 5.9.2013 ( Dz.U. 2013 poz. 1183),

4.4. zgodnie z Pa?stwowym Ukladem Wspolrz?dnych Geograficznych 2000.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zastosowanie maj? przepisy dotycz?ce post?powa? o udzielenie zamowie? publicznych, dla ktorych z uwagi na warto?? zamowienia istnieje obowi?zek przekazywania oglosze? Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. Powy?sze wynika z agregacji post?powa? na uslugi geodezyjne w skali calej Spolki. Warto?? zam. > kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 085-166556
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Studio Map Marcin Spisak
ul. Unii Europejskiej 10
O?wi?cim
32-600
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 35 793.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Data supply services

2017/S 189-387738

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://www.psgaz.pl/

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Inwentaryzacja geodezyjna sieci gazowej w/c relacji Kolo-Konin na terenie PSG Sp. z o.o., Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Poznaniu.

Reference number: 2017/W300/WP-000064
II.1.2) Main CPV code
72319000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 70 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL5

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 085-166556

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
27/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Studio Map Marcin Spisak
ul. Unii Europejskiej 10
O?wi?cim
32-600
Poland
NUTS code: PL21
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 35 793.50 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Data supply services
ND Document number 387738-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72319000 - Data supply services
OC Original CPV code 72319000 - Data supply services
RC NUTS code PL5
IA Internet address (URL) https://www.psgaz.pl/
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >