Denmark-Odense: Installation of pipe system

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 47 - Pipe, Tubing, Hose, Fittings
Opps ID: NBD00003507205310787
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395289-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Denmark-Odense: Installation of pipe system

2017/S 193-395289

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Odense Renovation A/S
17414070
Snapindvej 21
Odense
5200
Denmark
Contact person: Michael Dino Hansen
E-mail: MDH@odenserenovation.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://www.odenserenovation.dk/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udvidelse af centralt affaldssug.

II.1.2) Main CPV code
45231112
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Det udbudte arbejde omfatter udbygninger af et allerede etableret anlg til centralt affaldssug. Udbygningen udbydes i totalentreprise i byomrader inden for anlggets rkkevidde.

Udbygningerne omfatter projektomrader til Odense Havn, OPUS-omradet og sterbro mv. ? omraderne er benvnt Projektomrader og nummereret fra Projektomrade 4 til Projektomrade 8.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 730 257.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45231110
45231100
90512000
71322200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031
Main site or place of performance:

Odense by.

II.2.4) Description of the procurement:

Odense Renovation A/S nsker at udvide det eksisterende centrale affaldssugeanlg, som blev ibrugtaget i 2016. Pa adressen Enggade 13 B er der etableret en affaldsterminal, hvortil der pt. suges affald fra Thomas B. Thriges Gade. Aktuelt pagar lgning af sugeledninger i Thomas B. Thriges Gade, omrade ved havnen og pa stre Stationsvej med henblik pa successive tilslutninger.

Nrvrende udbud omfatter yderligere udvidelser, som blev besluttet af Odense Byrad den 9.12.2015. Det fremgar heraf bl.a., at de enkelte bygningsejere skal betale for etablering og vedligeholdelse af udstyr i bygninger samt eventuelt udstyr alene til eget brug, dvs. udstyr, som ikke kan anvendes af flere bygningsejere. Det fremgar ligeledes af byradsbeslutningen, at etablering og vedligeholdelse af udstyr til det centrale affaldssug i bygninger og pa privat grund vil forega i samarbejde med de enkelte bygningsejere.

Nrvrende udbud omfatter udbygninger, som er opdelt i projektomrader ved Odense Havn, pa og ved stre Stationsvej, ved Rugardsvej, ved Thomas B. Thriges Gade, ved Adamsgade samt ved sterbro. ? se pkt. 2 og 3.

Det centrale sugeanlg bortskaffer flgende affaldsfaktioner:

? Dagrenovation/restaffald

? Papir (iblandet smat pap)

? Plast.

Aktuelt er der overvejelser om ogsa at lade det centrale affaldssugeanlg bortskaffe organisk kkkenaffald; men dette er pt. ikke definitivt besluttet. I nrvrende udbud er der derfor taget indledende skridt til, at det senere ? uden uforholdsmssige store udgifter ? vil kunne lade sig gre at udvide anlgget i sa henseende.

Entreprisen omfatter projektering, levering, montering/etablering og idriftsttelse af udvidelser af det eksist. centrale affaldssugeanlg som totalentreprise. Entreprisen skal problemfrit kunne arbejde sammen med det eksisterende anlg.

Som bygherreleverance leverer Odense Renovation A/S standere til fritstaende affaldsindkast (affaldser) og lager til indkast fra det fri (facadeindkast). Al montage og sammenkobling med egen leverance skal vre indeholdt i entreprisen.

Som bygherreleverance leverer Odense Renovation A/S ligeledes internetforbindelse til alle affaldsrum.

Entreprisen skal sammenkobles med eksisterende styring i affaldsterminalen. Programmering for alle tilkoblinger til affaldsterminalen foretages af MariMatic, som har leveret styringen til det eksisterende anlg.

Entreprisen udbydes som totalentreprise pa funktionskrav.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Funktion ift. eksisterende anlg / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 35
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vsentlige dele af udbygningen er afhngig af de enkelte lodsejeres projekter og deres tidsmssig fremdrift, hvorfor store dele af kontraktens ydelser er medtaget som optioner. Dette fremgar af udbudsmaterialet.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kontraktvrdien er opgjort inklusive samtlige optioner.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 037-066429
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Udvidelse af centralt affaldssug

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Envac Danmark A/S
18205947
Bautavej 1A
Arhus V
8210
Denmark
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 57 730 257.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Frister for og procedurer for klager fremgar af Bekendtgrelse af lov om Klagenvnet for Udbud, lbk nr. 593 af 2.6.2016, med senere ndringer.

Klager skal indgives til Klagenvnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: http://www.kfst.dk/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation

Denmark-Odense: Installation of pipe system

2017/S 193-395289

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Odense Renovation A/S
17414070
Snapindvej 21
Odense
5200
Denmark
Contact person: Michael Dino Hansen
E-mail: MDH@odenserenovation.dk
NUTS code: DK031

Internet address(es):

Main address: http://www.odenserenovation.dk/

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udvidelse af centralt affaldssug.

II.1.2) Main CPV code
45231112
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 730 257.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45231110
45231100
90512000
71322200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK031

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 037-066429

Section V: Award of contract

Title:

Udvidelse af centralt affaldssug

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
03/10/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Envac Danmark A/S
18205947
Bautavej 1A
Arhus V
8210
Denmark
NUTS code: DK042
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 57 730 257.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Denmark-Odense: Installation of pipe system
ND Document number 395289-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ODENSE
AU Authority name Odense Renovation A/S (17414070)
OL Original language DA
HD Heading - - Works - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45231100 - General construction work for pipelines
45231110 - Pipelaying construction work
45231112 - Installation of pipe system
71322200 - Pipeline-design services
90512000 - Refuse transport services
OC Original CPV code 45231100 - General construction work for pipelines
45231110 - Pipelaying construction work
45231112 - Installation of pipe system
71322200 - Pipeline-design services
90512000 - Refuse transport services
RC NUTS code DK031
IA Internet address (URL) http://www.odenserenovation.dk/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >