Denmark-Copenhagen: Civil engineering consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003509645327439
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 394062-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Civil engineering consultancy services

2017/S 192-394062

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Danmarks Nationalbank
61092919
Havnegade 5
Kbenhavn K
1093
Denmark
Contact person: Morten Weiss
Telephone: +45 33636363
E-mail: mow@nationalbanken.dk
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: https://www.nationalbanken.dk

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Totalradgivning ifm. facaderestaurering.

II.1.2) Main CPV code
71311000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevsen her i landet samt at lette og regulere pengeomstning og kreditgivning.

Opgaven omfatter teknisk radgivning og bistand om totalradgivning i forbindelse med, at Danmarks Nationalbank vil restaurere marmorfacaden pa Nationalbankens bygning, beliggende Havnegade 5, 1093 Kbenhavn K.

De eksisterende marmorplader skal nedtages og nye marmorplader opsttes med respekt for de oprindelige arkitektoniske ideer.

Bygningen omfattet af projektet er fredet.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 630 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71300000
71320000
71240000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
II.2.4) Description of the procurement:

Totalradgiveren skal bista Nationalbanken med fastlggelse af det endelige tekniske materiale, der skal danne baggrund for den hovedentreprise, der skal gennemfre restaureringen. Totalradgiveren skal samtidig bista Nationalbanken med den kommende udbudsproces og efterflgende restaurering.

Den konomiske ramme for projektet er fastlagt til 39 000 000 DKK ekskl. moms.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Projekteringstidsplan / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Risikohandtering og projektoptimering / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Organisation / Weighting: 30
Price - Weighting: 30
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Der er option pa Byggeledelse, 5-ars eftersyn samt adgang til at kbe ekstraydelser pa timebasis, herunder udvidet fagtilsyn.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256949
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Totalradgivning ifm. facaderestaurering

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Rambll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Alle 53
Kbenhavn S
2300
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 400 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 3 630 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via RIB/Byggeweb, jf. adressen i punkt I.3). Her tilgas udbuddet under nr. TN050207. For at fa adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver vre registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder sprgsmal og svar, skal ske via RIB/Byggeweb. Sprgsmal skal stilles senest den 1.8.2017. Sprgsmal stillet efter denne dato vil blive besvaret, safremt de er modtaget sa betids, at ordregiver kan na at fremskaffe de ndvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansgningsfristens udlb. Sprgsmal, der modtages senere end 6 dage fr fristens udlb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via RIB/Byggeweb. Safremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes pa mail, support@rib-software.dk , eller telefon, (+45) 35 245 250 ? tryk 2.

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et forelbigt bevis for de i udbudslovens 148, stk. 1, nr. 1-3, nvnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et srskilt ESPD for hver af de deltagende konomiske aktrer. Safremt tilbudsgiveren baserer sig pa andre enheders formaen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig pa. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens guide til ESPD.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens 135 og 136 nvnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anfrt i udbudslovens 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrkkelig dokumentation for, at denne er palidelig i overensstemmelse med udbudslovens 138. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlgge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens 151-152, jf. 153.

I relation til punkt II.2.6) bemrkes, at belbet udgr et skn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde lbetid, inklusive prisen for alle optioner.

Det fremgar af Totalradgiveraftalens punkt 8, at radgiveren skal patage sig det samlede projekteringsansvar over for Bygherren for det i aftalens bilag 8 indeholdte dispositionsforslag, herunder ogsa ansvaret for den projektering og de undersgelser, der allerede er udfrt af Rambll og dennes eventuelle underradgivere og eventuelle fejl og forsmmelser begaet i forbindelse hermed. Hvis Rambll afgiver tilbud i dette udbud, forbeholder sig Nationalbanken sig ret til at korrigere for en eventuel konkurrencefordel, som Rambll matte have ift. prisstning af granskning og ansvar for dispositionsforslaget, jf. aftalens pkt. 8

Der vil vre mulighed for at besigtige Nationalbankens bygning. Besigtigelsen finder sted den 14.7.2017, kl. 10-12, pa Havnegade 5, 1093 Kbenhavn K. Tilbudsgivere, der nsker at deltage i besigtigelsen, bedes senest 3 dage inden besigtigelsen tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem.

Ordregiver kan anvende fremgangsmaden i udbudslovens 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Nationalbanken paregner at igangstte udbud af byggeledelse til Projektet. Idet totalradgiveren skal bidrage til tilbudsevalueringen i byggeledelsesudbuddet, er det Nationalbankens vurdering, at totalradgiveren vil blive ramt af det udbudsretlige inhabilitetsprincip og at Nationalbanken derfor ikke kan acceptere tilbud fra vinder af totalradgiverudbuddet i byggeledelsesudbuddet.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 3231000
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenvnet for Udbud m.v. (loven kan hentes pa www.retsinformation.dk ), glder flgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at vre blevet udvalgt skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet udvalgt, nar underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens 7, stk. 2, vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk indkbssystem er indgaet, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. lovens 2, stk. 2, og udbudslovens 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

Klagenvnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenvnet for Udbuds klagevejledning kan findes pa www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Alle 17
Kbenhavn
2100
Denmark
Telephone: +45 72200030

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Civil engineering consultancy services

2017/S 192-394062

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Danmarks Nationalbank
61092919
Havnegade 5
Kbenhavn K
1093
Denmark
Contact person: Morten Weiss
Telephone: +45 33636363
E-mail: mow@nationalbanken.dk
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: https://www.nationalbanken.dk

I.5) Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Totalradgivning ifm. facaderestaurering.

II.1.2) Main CPV code
71311000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 630 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71300000
71320000
71240000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256949

Section V: Award of contract

Title:

Totalradgivning ifm. facaderestaurering

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Rambll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Alle 53
Kbenhavn S
2300
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 400 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 3 630 000.00 DKK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Civil engineering consultancy services
ND Document number 394062-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Danmarks Nationalbank (61092919)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
71300000 - Engineering services
71311000 - Civil engineering consultancy services
71320000 - Engineering design services
OC Original CPV code 71240000 - Architectural, engineering and planning services
71300000 - Engineering services
71311000 - Civil engineering consultancy services
71320000 - Engineering design services
RC NUTS code DK011
IA Internet address (URL) https://www.nationalbanken.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >