Netherlands-Hilversum: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003509929544686
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 393591-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Hilversum: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

2017/S 192-393591

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
32043579
Bart de Graaffweg 2
Hilversum
1217 ZL
Netherlands
Contact person: Coen Brandt
Telephone: +31 629263866
E-mail: coen.brandt@npo.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.npo.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=66658

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=66658
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Creatieve en productionele ondersteuning t.b.v. engagement met de radiozenders.

Reference number: 66658
II.1.2) Main CPV code
79000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is met deze aanbesteding voornemens 1 raamovereenkomst af te sluiten met 1 opdrachtnemer voor het leveren van creatieve en productionele ondersteuning ten behoeve van creatie en/ of verhoging van engagement voor de radiozenders van NPO en/ of door hen georganiseerde events.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Hilversum, Nederland.

II.2.4) Description of the procurement:

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is voornemens om met deze aanbestedingsprocedure 1 raamovereenkomst af te sluiten met 1 opdrachtnemer voor het leveren van creatieve en productionele ondersteuning ten behoeve van creatie en/ of verhoging van engagement voor de radiozenders van NPO en/ of door hen georganiseerde events.

De raamovereenkomst kent geen afnameplicht.

Binnen de NPO, Directie Radio, worden diverse grote en kleinere evenementen georganiseerd die op hun beurt voor een belangrijk deel bestaan uit ?engagement ten behoeve van het verbinden van kijkers en luisteraars aan de zenders en netten van de NPO. Voorbeelden hiervan zijn de NPO Radio 2 Top 2 000 en 3FM Serious Request.

De NPO heeft de komende jaren periodiek behoefte aan extra versterking bij deze activiteiten, waarbij het naast productie en redactie ook gaat om projectleiding en conceptontwikkeling.

Het gaat specifiek om de volgende functiegroepen: conceptontwikkelaar, projectleider, productionele ondersteuning.

De omvang en nadere invulling van de werkzaamheden wordt in onderling overleg vastgesteld waarbij de NPO tot uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de eigenlijke werkzaamheden van tevoren zal aangeven welke inzet gewenst is door de opdrachtnemer. Middels nadere opdrachtverstrekking onder de te sluiten raamovereenkomst zal de inzet vastgelegd en opgedragen worden.

Op basis van historische gegevens over voorgaande jaren schat de opdrachtgever voor de hierna genoemde functies ten behoeve van de omschreven werkzaamheden de volgende indicatieve inzet op jaarbasis in.

?Conceptontwikkelaar: 100 uur.

?Projectleider: 400 uur.

?Productionele ondersteuning: 1 000 uur.

Aan de afgegeven indicatieve inzet kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Opdrachtgever verplicht zich niet tot afname van de hier vermelde aantallen. Afwijkingen op de hier genoemde afname van aantallen gedurende de uitvoering van de overeenkomst geven geen aanleiding tot schadevergoeding en leiden niet tot aanpassing van de opgegeven tarieven.

Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de aanbestedingsdocumenten.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Deze raamovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen voor de duur van een (1) jaar met een verlengingsoptie, eenzijdig uit te oefenen door opdrachtgever, tot verlenging van deze raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden, met een periode van drie (3) maal een (1) jaar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op de wijze zoals vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie aanbestedingsstukken.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 14:01
Place:

Hilversum.

Information about authorised persons and opening procedure:

De inschrijvers kunnen niet bij de opening van de inschrijvingen aanwezig zijn.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Netherlands
Telephone: +31 883611740
Fax: +88 3610460
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Nederlands Publieke Omroep (NPO)
Hilversum
Netherlands
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Hilversum: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

2017/S 192-393591

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nederlandse Publieke Omroep (NPO)
32043579
Bart de Graaffweg 2
Hilversum
1217 ZL
Netherlands
Contact person: Coen Brandt
Telephone: +31 629263866
E-mail: coen.brandt@npo.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.npo.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=66658

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Creatieve en productionele ondersteuning t.b.v. engagement met de radiozenders.

Reference number: 66658
II.1.2) Main CPV code
79000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
79000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Deze raamovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen voor de duur van een (1) jaar met een verlengingsoptie, eenzijdig uit te oefenen door opdrachtgever, tot verlenging van deze raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden, met een periode van drie (3) maal een (1) jaar.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Netherlands-Hilversum: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
ND Document number 393591-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place HILVERSUM
AU Authority name Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (32043579)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79000000 - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
OC Original CPV code 79000000 - Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.npo.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >