Poland-Bydgoszcz: Secondary school construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003512481172024
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392698-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Secondary school construction work

2017/S 192-392698

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Poland
Contact person: Joanna Wo?niewska, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Grudzi?dzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II pi?tro, pokoj nr 208
Telephone: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525858273
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewn?trznych instalacji budynkow Zespolu Szkol nr 19 przy ul. Grzymaly Siedleckiego 11 w Bydgoszczy.

Reference number: WZP.271.20.2017.E
II.1.2) Main CPV code
45214220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewn?trznych instalacji budynkow Zespolu Szkol nr 19 (Du?a i Mala Szkola) przy ul. Grzymaly Siedleckiego 11 w Bydgoszczy. Realizacja zamowienia odbywa? si? b?dzie w czynnym obiekcie, st?d organizacja robot b?dzie wymagala uzgodnie? z Zamawiaj?cym i U?ytkownikiem obiektu.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 800 813.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45400000
45332200
45331210
45331100
45311200
45332000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewn?trznych instalacji budynkow Zespolu Szkol nr 19 (Du?a i Mala Szkola) przy ul. Grzymaly Siedleckiego 11 w Bydgoszczy. Realizacja zamowienia odbywa? si? b?dzie w czynnym obiekcie, st?d organizacja robot b?dzie wymagala uzgodnie? z Zamawiaj?cym i U?ytkownikiem obiektu.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres odpowiedzialno?ci z tytulu r?kojmi za wady / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ?2020.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: do 31.08.2018 roku.

2. Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? terminu realizacji zamowienia w przypadkach okre?lonych w 2 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-236157
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewn?trznych instalacji budynkow Zespolu Szkol nr 19 przy ul. Grzymaly Siedleckiego 11 w Bydgoszczy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
BYDGOSTA Sp. z o.o.
ul. Fordo?ska 246
Bydgoszcz
85-766
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 804 775.28 PLN
Total value of the contract/lot: 4 800 813.05 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Bydgoszcz: Secondary school construction work

2017/S 192-392698

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Poland
Contact person: Joanna Wo?niewska, Wydzial Zamowie? Publicznych, ul. Grudzi?dzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II pi?tro, pokoj nr 208
Telephone: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525858273
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewn?trznych instalacji budynkow Zespolu Szkol nr 19 przy ul. Grzymaly Siedleckiego 11 w Bydgoszczy.

Reference number: WZP.271.20.2017.E
II.1.2) Main CPV code
45214220
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 800 813.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45400000
45332200
45331210
45331100
45311200
45332000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL613

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 118-236157

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie wewn?trznych instalacji budynkow Zespolu Szkol nr 19 przy ul. Grzymaly Siedleckiego 11 w Bydgoszczy

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
BYDGOSTA Sp. z o.o.
ul. Fordo?ska 246
Bydgoszcz
85-766
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 804 775.28 PLN
Total value of the contract/lot: 4 800 813.05 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Bydgoszcz: Secondary school construction work
ND Document number 392698-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BYDGOSZCZ
AU Authority name Miasto Bydgoszcz
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45214220 - Secondary school construction work
45311200 - Electrical fitting work
45331100 - Central-heating installation work
45331210 - Ventilation installation work
45332000 - Plumbing and drain-laying work
45332200 - Water plumbing work
45400000 - Building completion work
OC Original CPV code 45214220 - Secondary school construction work
45311200 - Electrical fitting work
45331100 - Central-heating installation work
45331210 - Ventilation installation work
45332000 - Plumbing and drain-laying work
45332200 - Water plumbing work
45400000 - Building completion work
RC NUTS code PL613
IA Internet address (URL) www.bip.um.bydgoszcz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >