Czech Republic-Prague: Construction work for highways, roads

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003512843628897
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392685-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Czech Republic-Prague: Construction work for highways, roads

2017/S 192-392685

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
03447286
?asnovka 770/8
Praha 1
110 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Kate?ina Honzatkova
Telephone: +420 257015225
E-mail: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.tskas.cz

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ramcova smlouva na b??nou a souvislou udr?bu pozemnich komunikaci na uzemi hl. m. Prahy-3.Q ? 2017 ? ?ast 1.

II.1.2) Main CPV code
45233100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Na zaklad? uzav?eni ramcove smlouvy je provad?na b??na a souvisla udr?ba a opravy pozemnich komunikaci na uzemi hl. m. Prahy dle aktualnich pot?eb zadavatele.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 900 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

2017 ? 3.Q., ?ast 1

Lot No: ?ast 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Praha.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem teto ve?ejne zakazky je uzav?eni ramcove smlouvy s vice uchaze?i na provad?ni b??ne a souvisle udr?by a oprav pozemnich komunikaci na uzemi hlavniho m?sta Prahy dle aktualnich pot?eb zadavatele. Poptavana b??na udr?ba a opravy pozemnich komunikaci budou zahrnovat p?edev?im: opravy asfaltovych konstrukci vozovek, dla?d?nych kryt? komunikaci, kaveren a odvodn?ni komunikaci, opravy a udr?by dopravn?-bezpe?nostniho za?izeni (nap?. svodidla, zabradli), dale te? technologie prodlu?ujici ?ivotnost a o?et?eni spar. Souvisla udr?ba pak bude zahrnovat prace v souvislych usecich, slou?ici k zachovani a obnov? pasivnich vlastnosti komunikaci. Podkladem pro rozhodnuti o provedeni souvisle udr?by jsou vysledky system? hospoda?eni s vozovkou, p?ip. vyhodnocene udaje z prohlidek komunikaci.

Na zaklad? ramcove smlouvy bude zadavatel zadavat u?astnik?m teto ramcove smlouvy jednotlive dil?i zakazky na stavebni prace, p?i?em? se v?dy bude jednat o ve?ejnou zakazku maleho rozsahu nebo o podlimitni ve?ejnou zakazku, jeji? p?edpokladana hodnota nep?esahne ?astku 10 000 000 CZK bez DPH.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 160-289832
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 21662/17/8300
Title:

Keplerova ? odvodn?ni, Praha 1, ?. akce 132

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?ermak a Hrachovec a.s.
26212005
Smichovska 31
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Hor?ovsky Tyn a.s.
45359164
Nad Rybni?kem 40
Hor?ovsky Tyn
34601
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 760 198.69 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29263/17/8300
Title:

Oprava vozovky a chodniku v ul. Narodni, Praha 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Porr a.s.
43005560
Dube?ska 3238/36
Praha 10
100 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 163 090.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19303/17/8300
Title:

Praha 2, Salmovska 1-5 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 219 097.03 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19306/17/8300
Title:

Praha 2, Bude?ska 25-31 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 132 124.85 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19314/17/8300
Title:

Praha 2, Var?avska 28-38 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 278 930.86 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19438/17/8300
Title:

Praha 2, Moravska (?umavska ? Kladska) ? oprava povrchu vozovky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 956 115.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20672/17/8300
Title:

Praha 3, Kon?vova ( Na Vapence ? Spojovaci ), sm?r ZC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Porr a.s.
43005560
Dube?ska 3238/36
Praha 10
100 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 172 202.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20673/17/8300
Title:

Praha 3, Na balkan? ( Za ?i?kovskou vozovnou ? Hrani?ni )

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 288 430.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20674/17/8300
Title:

Praha 3, V jezerach 15-25 a V Jezerach proti 15-25, oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?ermak a Hrachovec a.s.
26212005
Smichovska 31
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Hor?ovsky Tyn a.s.
45359164
Nad Rybni?kem 40
Hor?ovsky Tyn
346 01
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 277 750.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20675/17/8300
Title:

Praha 3, Kon?vova ( Spojovaci ? na Vapence ), sm?r DC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 128 801.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19718/17/8300
Title:

Oprava chodniku v ul. Na Zlatnici, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Inpros Praha a.s.
47114444
Ke Kr?i 735/28
Praha 4
147 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Group a.s.
62242105
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 819 813.40 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19719/17/8300
Title:

Oprava vozovky v ul. Michelska, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia CS a.s., OZ oblast ?echy st?ed
45274924
K Haj?m 946
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 500 220.86 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19720/17/8300
Title:

Oprava chodniku Na Podkovce, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Inpros Praha a.s.
47114444
Ke Kr?i 735/28
Praha 4
147 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Group a.s.
62242105
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 655 627.36 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21664/17/8300
Title:

Oprava vozovky U Plynarny, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia CS a.s., OZ oblast ?echy st?ed
45274924
K Haj?m 946
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 160 686.94 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21665/17/8300
Title:

Oprava vozovky v ul. Severovychodni I., Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia CS a.s., OZ oblast ?echy st?ed
45274924
K Haj?m 946
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 786 981.03 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29597/17/4010
Title:

Oprava chodniku, obrub a vozovky kolem UV v ul. Milevska, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Inpros Praha a.s.
47114444
Ke Kr?i 735/28
Praha 4
147 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Group a.s.
62242105
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 629 867.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29746/17/8300
Title:

Oprava p?ipojky UV na komunikaci Branicka, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
?ermak a Hrachovec a.s.
26212005
Smichovska 31
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Hor?ovsky Tyn a.s.
45359164
Nad Rybni?kem 40
Hor?ovsky Tyn
346 01
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 142 828.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20670/17/8300
Title:

Praha 5, Wassermanova- oprava krytu vozovky a chodniku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 401 067.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22340/17/8300
Title:

Praha 5, Strakonicka X Nadra?ni ? oprava krytu vozovky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska a.s., divize Silni?ni stavitelstvi, zavod ?echy zapad
26271303
K?i?ikova 682/34a
Praha 8
186 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 599 593.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22391/17/8300
Title:

Oprava p?ipojky UV na komunikaci Na B?lidle, Praha 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska a.s., divize Silni?ni stavitelstvi, zavod ?echy zapad
26271303
K?i?ikova 682/34a
Praha 8
186 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 666 733.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25007/17/8300
Title:

Plze?ska SU sm?r ZC, ?.akce 13438 a Plze?ska SU sm?r DC, ?.akce 13439, Praha 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 506 255.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26272/17/8300
Title:

Praha 5, Prelova 15-19 ? oprava konstruk?nich vrstev chodniku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 831 382.60 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26273/17/8300
Title:

Praha 5, Zborovska 12-16 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 002 297.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26274/17/8300
Title:

Praha 5, Zborovska 8-10 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 859 232.10 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26271/17/8300
Title:

Praha 5, Pavla ?vandy ze Sem?ic 1-5 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 879 390.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28979/17/8300
Title:

Praha 5, Novoveska ? oprava krytu cyklostezky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
CHIC s.r.o.
49551647
Pod Lesem 109
Tuchom??ice
252 67
Czech Republic
NUTS code: CZ02
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Pozemni komunikace Bohemia a.s.
27900096
Milady Horakove 2764
Kladno
272 01
Czech Republic
NUTS code: CZ02
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 739 499.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
06/10/2017 S192 - - Works - Contract award notice - Restricted procedure

Czech Republic-Prague: Construction work for highways, roads

2017/S 192-392685

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s.
03447286
?asnovka 770/8
Praha 1
110 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Kate?ina Honzatkova
Telephone: +420 257015225
E-mail: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.tskas.cz

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Ramcova smlouva na b??nou a souvislou udr?bu pozemnich komunikaci na uzemi hl. m. Prahy-3.Q ? 2017 ? ?ast 1.

II.1.2) Main CPV code
45233100
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 900 000 000.00 CZK
II.2) Description
II.2.1) Title:

2017 ? 3.Q., ?ast 1

Lot No: ?ast 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ010

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 160-289832

Section V: Award of contract

Contract No: 21662/17/8300
Title:

Keplerova ? odvodn?ni, Praha 1, ?. akce 132

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?ermak a Hrachovec a.s.
26212005
Smichovska 31
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Hor?ovsky Tyn a.s.
45359164
Nad Rybni?kem 40
Hor?ovsky Tyn
34601
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 9 760 198.69 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29263/17/8300
Title:

Oprava vozovky a chodniku v ul. Narodni, Praha 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Porr a.s.
43005560
Dube?ska 3238/36
Praha 10
100 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 163 090.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19303/17/8300
Title:

Praha 2, Salmovska 1-5 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 219 097.03 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19306/17/8300
Title:

Praha 2, Bude?ska 25-31 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 132 124.85 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19314/17/8300
Title:

Praha 2, Var?avska 28-38 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 278 930.86 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19438/17/8300
Title:

Praha 2, Moravska (?umavska ? Kladska) ? oprava povrchu vozovky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 956 115.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20672/17/8300
Title:

Praha 3, Kon?vova ( Na Vapence ? Spojovaci ), sm?r ZC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Porr a.s.
43005560
Dube?ska 3238/36
Praha 10
100 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 172 202.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20673/17/8300
Title:

Praha 3, Na balkan? ( Za ?i?kovskou vozovnou ? Hrani?ni )

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 288 430.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20674/17/8300
Title:

Praha 3, V jezerach 15-25 a V Jezerach proti 15-25, oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?ermak a Hrachovec a.s.
26212005
Smichovska 31
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Hor?ovsky Tyn a.s.
45359164
Nad Rybni?kem 40
Hor?ovsky Tyn
346 01
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 277 750.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20675/17/8300
Title:

Praha 3, Kon?vova ( Spojovaci ? na Vapence ), sm?r DC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 128 801.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19718/17/8300
Title:

Oprava chodniku v ul. Na Zlatnici, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Inpros Praha a.s.
47114444
Ke Kr?i 735/28
Praha 4
147 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Group a.s.
62242105
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 819 813.40 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19719/17/8300
Title:

Oprava vozovky v ul. Michelska, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia CS a.s., OZ oblast ?echy st?ed
45274924
K Haj?m 946
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 4 500 220.86 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 19720/17/8300
Title:

Oprava chodniku Na Podkovce, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Inpros Praha a.s.
47114444
Ke Kr?i 735/28
Praha 4
147 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Group a.s.
62242105
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 655 627.36 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21664/17/8300
Title:

Oprava vozovky U Plynarny, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia CS a.s., OZ oblast ?echy st?ed
45274924
K Haj?m 946
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 160 686.94 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21665/17/8300
Title:

Oprava vozovky v ul. Severovychodni I., Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Eurovia CS a.s., OZ oblast ?echy st?ed
45274924
K Haj?m 946
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 786 981.03 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29597/17/4010
Title:

Oprava chodniku, obrub a vozovky kolem UV v ul. Milevska, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
13/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Inpros Praha a.s.
47114444
Ke Kr?i 735/28
Praha 4
147 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Group a.s.
62242105
Na Florenci 2116/15
Praha 1
110 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 629 867.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 29746/17/8300
Title:

Oprava p?ipojky UV na komunikaci Branicka, Praha 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
?ermak a Hrachovec a.s.
26212005
Smichovska 31
Praha 5
155 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Silnice Hor?ovsky Tyn a.s.
45359164
Nad Rybni?kem 40
Hor?ovsky Tyn
346 01
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 142 828.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20670/17/8300
Title:

Praha 5, Wassermanova- oprava krytu vozovky a chodniku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
14/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 401 067.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22340/17/8300
Title:

Praha 5, Strakonicka X Nadra?ni ? oprava krytu vozovky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska a.s., divize Silni?ni stavitelstvi, zavod ?echy zapad
26271303
K?i?ikova 682/34a
Praha 8
186 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 599 593.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22391/17/8300
Title:

Oprava p?ipojky UV na komunikaci Na B?lidle, Praha 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
17/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska a.s., divize Silni?ni stavitelstvi, zavod ?echy zapad
26271303
K?i?ikova 682/34a
Praha 8
186 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 666 733.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25007/17/8300
Title:

Plze?ska SU sm?r ZC, ?.akce 13438 a Plze?ska SU sm?r DC, ?.akce 13439, Praha 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
08/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Strabag a.s.
60838744
Na B?lidle 198/21
Praha 5
150 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 506 255.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26272/17/8300
Title:

Praha 5, Prelova 15-19 ? oprava konstruk?nich vrstev chodniku

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 831 382.60 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26273/17/8300
Title:

Praha 5, Zborovska 12-16 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 002 297.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26274/17/8300
Title:

Praha 5, Zborovska 8-10 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 859 232.10 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26271/17/8300
Title:

Praha 5, Pavla ?vandy ze Sem?ic 1-5 ? oprava konstruk?nich vrstev chodnik?

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
DAP a.s.
26508583
Sarajevska 17
Praha 2
120 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Swietelsky stavebni s.r.o.
48035599
Pra?ska 495
?eske Bud?jovice
370 04
Czech Republic
NUTS code: CZ031
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 879 390.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28979/17/8300
Title:

Praha 5, Novoveska ? oprava krytu cyklostezky

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
CHIC s.r.o.
49551647
Pod Lesem 109
Tuchom??ice
252 67
Czech Republic
NUTS code: CZ02
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Pozemni komunikace Bohemia a.s.
27900096
Milady Horakove 2764
Kladno
272 01
Czech Republic
NUTS code: CZ02
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 739 499.00 CZK
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Czech Republic-Prague: Construction work for highways, roads
ND Document number 392685-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place PRAGUE
AU Authority name Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, a.s. (03447286)
OL Original language CS
HD Heading - - Works - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45233100 - Construction work for highways, roads
OC Original CPV code 45233100 - Construction work for highways, roads
RC NUTS code CZ010
IA Internet address (URL) http://www.tskas.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >