Romania-Targu Mure?: Guard services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003513181533356
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 395039-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Targu Mure?: Guard services

2017/S 192-395039

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA
Str. Barajului nr. 6
For the attention of: Sorin-Ioan Stan
540191 Targu Mures
Romania
Telephone: +40 265404110
E-mail: sorin.stan@romgaz.ro
Fax: +40 265306098

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.romgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

Description
Guard services.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Servicii paza in Targu Mures, Sancraiul de Mures, Medias
1) Short description:
Servicii paza in Targu Mures, Sancraiul de Mures, Medias.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

3) Quantity or scope:
Maxim 183 960 ore / minim 168 ore.
Estimated value excluding VAT: 2 759 400 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 9 198 RON.
Lot No: 2 Lot title: Servicii paza in Roman, Ploiesti, Craiova
1) Short description:
Servicii paza in Roman, Ploiesti, Craiova.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

3) Quantity or scope:
Maxim 192 720 ore/minim 176 ore.
Estimated value excluding VAT: 2 890 800 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 9 636 RON.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 13:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Targu Mure?: Guard services

2017/S 192-395039

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA
Str. Barajului nr. 6
For the attention of: Sorin-Ioan Stan
540191 Targu Mures
Romania
Telephone: +40 265404110
E-mail: sorin.stan@romgaz.ro
Fax: +40 265306098

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.romgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Main activity
Exploration and extraction of gas and oil
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Servicii de paza si protectie.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediile entitatii contractante din
Targu Mures, Sancraiul de Mures, Medias, Roman, Ploiesti, Craiova.

NUTS code RO125

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 3

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 5 650 200 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc):
Anual sau ori de cate ori apare o nevoie noua
Lotul 1 ? 2 759 400 RON, Lotul 2 ? 2 820 800 RON
Valoarea contractului subsecvent cel mai mare defalcat pe loturi este urmatoarea
Lotul 1 ? 919 800 RON, Lotul 2 ? 963 600 RON, valoare care determina criteriile de selectie.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Servicii de paza si protectie.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Formularul 2 din cadrul Capitolului III cuprinde informatiile privind obiectul contractului si cantitatea solicitata:
Cantitatea acordului-cadru este defalcate astfel:
Lotul 1 ? max. 183 960 ore / min. 168 ore, Lotul 2 ? max. ore 192 720 / min. 176 ore.
Cantitatea celui mai mare contract subsecvent este defalcata astfel
Lotul 1 ? max. 61 320 ore / min. 168 ore, Lotul 2 ? max. 64 240 ore / min. 176 ore.
Estimated value excluding VAT: 5 650 200 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Servicii paza in Targu Mures, Sancraiul de Mures, Medias
1) Short description:
Servicii paza in Targu Mures, Sancraiul de Mures, Medias.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

3) Quantity or scope:
Maxim 183 960 ore / minim 168 ore.
Estimated value excluding VAT: 2 759 400 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 9 198 RON.
Lot No: 2 Lot title: Servicii paza in Roman, Ploiesti, Craiova
1) Short description:
Servicii paza in Roman, Ploiesti, Craiova.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

3) Quantity or scope:
Maxim 192 720 ore/minim 176 ore.
Estimated value excluding VAT: 2 890 800 RON
5) Additional information about lots:
Valoarea garantiei de participare este: 9 636 RON.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este defalcata astfel:
Lotul 1 ? 9 198 RON, Lotul 2 ? 9 636 RON
Perioada de valab.: 90 de zile de la data stab. pentru depunerea ofertelor. Mod. de constituire a GP: cf. art. 42 din HG 394/2016. Ofertele care nu sunt insotite de GP vor fi respinse. GP trebuie sa fie irevocabila. GP . se va restitui de catre entitatea contractanta conform art. 44 din Hotararea 394/2016. Retinerea GP se va face conform art. 43 din HG 394/2016. GP poate fi constituita si in alta moneda decat RON, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii Anuntului de participare.
Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in condit. legii de catre o soc. bancara sau de catre o soc. de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 42.
Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul IBAN RO39 CARP 0273 P006 5998 RO02 deschis la Patria Bank Tg-Mures.
In orice situatie, dovada constit. GP trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor in copie impreuna cu oferta in SEAP.
In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie const. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie 5 % din pretul contractului, fara TVA
? Modul de constituire a GBE este conform art. 45 si art. 46 din HG 394/2016.
? Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din HG 394/2016.
? In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si se va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Finantare din surse proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr.1 ? Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art.177 din Legea 99/2016.
? Se va completa cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177 din Legea nr. 99/2016.
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor sa prezinte cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv
(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)
Cerinta nr. 2 ? Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 178 din Legea 99/2016.
? Se va completa cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016.
? Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor sa prezinte certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor (bugetul local) sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, etc.) valabile la momentul prezentarii.
(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)
? Cerinta nr. 3 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 180 din Legea 99/2016.
? Se va completa cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.
(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)
Cerinta nr. 4 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 73 din Legea 99/2016.
? Se va completa cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:
director general ing. Virgil Marius Metea; director Traian Pop; inlocuitor director economic ec. Gabriela Huidan; director exploatare-dezvoltare ing. Cristian Cioban; inginer sef mentenanta ing. Ioan Scridon; sef Serviciu Comercial Madalina Pirlea; sef Birou Contracte c. j. Paul Radut; inlocuitor sef birou contracte ec. Sorin-Ioan Stan; Birou Juridic cj. Andrea Cerghizan; inlocuitor birou juridic cj. Anda Cozma; Serv. Financiar ec. Ramona Florea; inlocuitor serv financiar ec. Florina Bruma; sef Sectia Transport Tehnologic ing. Marius Catana; inlocuitor sef Sectie Transport Tehnologic ing. Ovidiu Nasalean; inspector documente secrete ? Claudiu Suciu.
(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)
Cerinta nr.5 ? Cerinta privind situatile prevazute la art. 179 alin (2), 180 alin. (2), 184 alin. (2) din Legea 99/2016.
? Se va completa cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care beneficiaza de derogare si se regaseasc in situatiile prevazute la art. 179 alin (2), 180 alin. (2), 84 alin. (2) din Legea 99/2016 vor demonstrata indeplinirea cerintei prin documente edificatoare.
? Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor sa prezinte documentele edificatoare in acest sena.
(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului)
? Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
? In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016 Cerinta nr. 1-inregistrare persoane juridice/fizice (certificat constatator)
? Se va completa cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE
(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat cat si tertului sustinator)
? Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor sa prezinte
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba cod corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in document trebuie sa fie reale /actuale la momentul prezentarii-avand in vedere completarea DUAE.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016.

Pentru persoanele juridice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

Cerinta nr. 2 Licenta de functionare
? Se va completa cerinta corespunzatoare in Formularul DUAE
(cerinta se solicita atat ofertantului/ofertantului asociat cat si tertului sustinator)
? Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor sa prezinte Licenta de functionare pentru paza obiectivelor, bunurilor, si valorilor eliberate de Politie conform prevederilor Art. 19 Alin. 2 din Legea nr. 333/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorii straini vor demonstra indeplinirea cerintelor completand DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documentele echivalente, emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
? In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea de contract pe care o realizeaza. Entitatea contractanta poate solicita ofertantiilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, conform prevederilor art. 205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr.1
? Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2016, 2015, 2014)
Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric.
Modalitatea de indeplinire
? Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
? In cazul in care mai multi operatori economici depun o oferta comuna, pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare se vor lua in considerare resursele tuturor membrilor grupului.
? Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual EUR/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta nr. 1 Lista a principalelor prestarilor de servicii similare prezentei proceduri efectuate in ultimii 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertei, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicata initial.
Nu se solicita indeplinirea unui nivel valoric.
Prestarile se vor confirma prin prezentare de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar sau o declaratie a operatorului economic, in cazul in care, din motive obiective, acesta nu are posibilitatea de a obtine certificarea/confirmarea prestari serviciilor din partea beneficiarului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
Oricare dintre urmatoarele documente (in copie) si nu cumulativ: contracte, procese verbale de receptie, facturi, documente constatatoare sau orice alte documente prevazute de legea 99/2016.
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor sa prezinte documentel mentionate
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversia in RON, se va lua in considerare cursul mediu anual RON/ valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Daca se face referire la experienta pe anul 2016 conversia se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
Cerinta nr.2
Informatii privind sustinerea ferma
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand suportul unui tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. In situatia in care sustinerea tehnica vizeaza resurse netransferabile, cum ar fi experienta similara, prin prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, angajamentul ferm trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intimpina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se incadreze in motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza intr-unul din motivele de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180, entitatea contractanta va soliciata ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul / tertii sustinator / sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b), conform art. 197, alin. (2) din Legea 99/2016. In situatia in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si/sau capacitatea tehnica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
Angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), va fi prezentat odata cu depunerea DUAE.
Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri
Cerinta nr.3
Informatii privind asocierea
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant in comun cu alti operatori economici, in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere. Entitatea contractanta va solicita ofertantului sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica doar in masura in care o astfel de modificare va fi necesara pentru executarea in mod corespunzator a contractului sectorial, conform art. 67, alin. (2) din Legea 99/2016.
Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
Acordul de asociere va fi prezentat odata cu depunerea DUAE.
Entitatea contractanta va solicita doar ofertantului clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea documentelor justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri
Cerinta nr.1
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
Entitatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor sa prezinte orice documente care sa sustina cerinta, certificate emise de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent cerinta (proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata) similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari: SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Documentele vor fi prezentate in copie cu mentiunea ,,Conform cu originalul.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract care o realizeaza.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 90

2. Componenta tehnica. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.11.2017 - 13:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 6.12.2017 - 18:00

Place

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:
Acordul-cadru se va semna cu ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de evaluare a ofertelor
Departajarea ofertelor cu acelasi pret. In situatia in care 2 sau mai multi ofertanti declarati admisibili pentru semnarea acordului cadru au acelasi pret total, comisia de evaluare va solicita noi propuneri prin intermediul SEAP (la sectiunea intrebari). In solicitare se va indica locatia si data pana la care vor fi transmise noile propuneri financiare.
Documentele solicitate prin documenatatia de atribuire sunt obligatorii. Se vor solicita completari si clarificari doar la documentele depuse.
Se va prezenta Formularul 3 din capitolul III Formulare, in vederea insusirii clauzelor contractuale specifice. Neprezentarea Formularul 3 la deschiderea ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior.Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii(ce sunt parte a documentatiei de atribuire).
Daca un operator economic considera ca anumite clauze sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati pana la data limita de depunere a ofertelor. clauzele obligatorii pot fi modificate cu respectarea prev. art. 143, alin.(3) lit. b) din Hotararea 394/2016 si aduse la cunostiinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor.
Clauzele specifice ale contractului pot fi negociate/modificate cu acceptul autoritatii contractante daca propunerile sunt justificate sau in conformitate cu anumite obligatii prevazute de legislatia in vigoare si daca nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.
La luarea hotararii privind atribuirea contractului, se va considera faptul ca aceste clauze contractuale sunt studiate, analizate si acceptate de catre ambele parti contractuale.

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

SNGN Romgaz SA ? STTM Tg Mures Biroul Juridic
Str. Barajului nr. 6
540191 Tg Mures
Romania
Telephone: +40 265404000
Fax: +40 265306098

VI.5) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Targu Mure?: Guard services
ND Document number 395039-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place TARGU MURE?
AU Authority name Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DD Deadline for the request of documents 03/11/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 79713000 - Guard services
OC Original CPV code 79713000 - Guard services
RC NUTS code RO125
IA Internet address (URL) www.romgaz.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >