Netherlands-Maassluis: Street-lighting maintenance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003513372720281
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 396069-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Maassluis: Street-lighting maintenance services

2017/S 193-396069

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Maassluis
521567930
Koningshoek 93050
Maassluis
3140 BA
Netherlands
Contact person: J.A. Poot
Telephone: +31 102484015
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.maassluis.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/eccfec8a57517e5e2b3709cf2ab7d96e
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/eccfec8a57517e5e2b3709cf2ab7d96e
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting.

Reference number: BI.2017.470
II.1.2) Main CPV code
50232100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Het Werk betreft het onderhoud van de openbare straatverlichting binnen de gemeentegrenzen van de Gemeente Maassluis.

De gemeente Maassluis wil een Raamovereenkomst afsluiten met 1 Inschrijver. In het RAW raambestek, toegevoegd als bijlage 2, zijn de eisen die gelden voor de opdracht omschreven. De Inschrijver gaat door Inschrijving akkoord met de regels in dit Aanbestedingsdocument en de bijbehorende bijlagen.

In de inschrijfstaat zijn fictieve hoeveelheden opgenomen voor 3 jaar. Deze zijn gebaseerd op de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in de gemeente Maassluis. Dit betreft een richtinggevende indicatie van de omvang van het werk hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL33C
Main site or place of performance:

Maassluis.

II.2.4) Description of the procurement:

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare

verlichtingsinstallatie bestaan in hoofdzaak uit:

? het opzetten en instandhouden van een storingswachtdienst

? het verrichten van correctief onderhoud (scheefstand/storing/schade)

? het verrichten van preventief onderhoud (groepsremplace/reinigen/schilderen)

? het verrichten van groot onderhoud (renovatie/uitbreiding)

? het coordineren van de werkzaamheden met de netwerkbeheerder

? het verrichten van grond- en kabelwerkzaamheden

? het treffen van verkeersmaatregelen

? het leveren van lichtmasten

? het leveren van verlichtingsarmaturen

? het verwerken van mutaties in de beheergegevens

? het ter beschikking stellen van personeel en materieel op afroep

? het leveren van lampen voor groepsremplace.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Storing en afhandeling / Weighting: 150000
Quality criterion - Name: Communicatie en rapportages / Weighting: 100000
Quality criterion - Name: Verkeersveiligheid / Weighting: 50000
Price - Weighting: 0
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Indien de Aanbestedende dienst de Raamovereenkomst niet wil verlengen, wordt dit uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk kenbaar gemaakt aan Opdrachtnemer. Indien de Aanbestedende dienst wel wil verlengen, gebeurt dit stilzwijgend.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Doel van de aanbesteding is om voor de planvorming en de uitvoering inzake het onderhoud van de openbare verlichting 1 partij te contracteren voor de duur van maximaal vier (4) jaar. De Raamovereenkomst zal worden afgesloten voor een periode van drie (3) jaar met de optie om 1 maal te verlengen voor een periode van een (1) jaar.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Geen crimineel verleden,

? Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

? Inschrijving Kamer van Koophandel.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Veiligheid,

? Kwaliteitsbewaking,

? Kerncompetenties.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Let erop dat de vragen uiterlijk maandag, 23.10.2017 om 10:00 uur via de vraag en antwoordmodule van TenderNed zijn gesteld. Vragen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet beantwoord. Alle vragen, inclusief de bijbehorende antwoorden, worden uiterlijk woensdag, 1.11.2017 gepubliceerd op TenderNed middels een Nota van inlichtingen. De Nota van inlichtingen maakt hierna integraal onderdeel uit van dit Aanbestedingsdocument.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100-125
Rotterdam
3072 AK
Netherlands
Telephone: +31 883626000
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Fax: +31 883610568

Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Contact/Paginas/default.aspx#941638f4-a720-48be-a836-93c6d7734e652

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Klachtenafhandeling bij aanbesteden
Den Haag
1234 AB
Netherlands
Telephone: +31 703797480
E-mail: info@commissievanaanbestedingsexperts.nl
Fax: +31 123456

Internet address: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Er zal na de bekendmaking van het besluit Voorlopige Gunning een stand-still periode van twintig (20) kalenderdagen in acht worden genomen om afgewezen Inschrijvers de gelegenheid te geven nadere informatie te verkrijgen dan wel om kenbaar te maken dat zij rechtsmiddelen willen inzetten tegen het besluit Voorlopige Gunning.

Iedere Inschrijver die het niet met het besluit Voorlopige Gunning eens is, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de mededeling van het besluit Voorlopige Gunning, een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de voorzieningenrechter van het arrondissement Rotterdam.

De Aanbesteder dient hiervan gelijktijdig in kennis te worden gesteld door toezending van een kopie van de dagvaarding. Indien niet binnen twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de mededeling een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. De Aanbesteder is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Inlichtingen over beroepsprocedures
Wilheminaplein 100
Rotterdam
3072 AK
Netherlands
Telephone: +31 883626000
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Fax: +31 883610568

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Maassluis: Street-lighting maintenance services

2017/S 193-396069

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gemeente Maassluis
521567930
Koningshoek 93050
Maassluis
3140 BA
Netherlands
Contact person: J.A. Poot
Telephone: +31 102484015
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.maassluis.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst Onderhoud Openbare Verlichting.

Reference number: BI.2017.470
II.1.2) Main CPV code
50232100
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL33C
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Indien de Aanbestedende dienst de Raamovereenkomst niet wil verlengen, wordt dit uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk kenbaar gemaakt aan Opdrachtnemer. Indien de Aanbestedende dienst wel wil verlengen, gebeurt dit stilzwijgend.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Netherlands-Maassluis: Street-lighting maintenance services
ND Document number 396069-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place MAASSLUIS
AU Authority name Gemeente Maassluis (521567930)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 50232100 - Street-lighting maintenance services
OC Original CPV code 50232100 - Street-lighting maintenance services
RC NUTS code NL
NL33C
IA Internet address (URL) http://www.maassluis.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >