Belgium-Ghent: School furniture

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003514964386875
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 21, 2017
Solicitation No: 395454-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ghent: School furniture

2017/S 193-395454

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Gent
207.451.227
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.gent.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be
Additional information can be obtained from another address:
Contactpunt Overheidsopdrachten
STJUROVOP
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE

Internet address(es):

Main address: www.stad.gent

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst voor het leveren van klasmeubilair.

Reference number: ECO/2017/004 - ID4110
II.1.2) Main CPV code
39160000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Raamovereenkomst voor het leveren van klasmeubilair.

Deze opdracht omvat 5 percelen:

? perceel 1: lessenaars en stoelen,

? perceel 2: kleuterstoelen en kleutertafels,

? perceel 3: divers houten meubilair,

? perceel 4: vouwtafels,

? perceel 5: statafel.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
Main site or place of performance:

Diverse locaties binnen het grondgebied van de stad Gent.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Milieu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Esthetische beoordeling / Weighting: 10
Price - Weighting: 35
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
Main site or place of performance:

Diverse locaties binnen het grondgebied van de stad Gent.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Milieu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Esthetische beoordeling / Weighting: 10
Price - Weighting: 35
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39150000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
Main site or place of performance:

Diverse locaties binnen het grondgebied van de stad Gent.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Milieu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Esthetische beoordeling / Weighting: 10
Price - Weighting: 35
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39121200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
Main site or place of performance:

Diverse locaties binnen het grondgebied van de stad Gent.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Milieu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Esthetische beoordeling / Weighting: 10
Price - Weighting: 35
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39121200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
Main site or place of performance:

Diverse locaties binnen het grondgebied van de stad Gent.

II.2.4) Description of the procurement:

Zie II.2.1.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Milieu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Esthetische beoordeling / Weighting: 10
Price - Weighting: 35
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, 1 KB Plaatsing;

* een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing);

* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

De aanbestedende overheid zal zelf via elektronische weg nagaan of de kandidaat/inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid de vereiste bijdragen heeft betaald in de zin van art. 62, 1 KB Plaatsing.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2017
Local time: 09:00
Place:

AC Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.

Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Opgelet:

Indien u geinteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification.

Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ?toevoegen aan favorieten en de functie ?messaging te activeren.

U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Ghent: School furniture

2017/S 193-395454

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Stad Gent
207.451.227
Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.gent.be

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Raamovereenkomst voor het leveren van klasmeubilair.

Reference number: ECO/2017/004 - ID4110
II.1.2) Main CPV code
39160000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39150000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39121200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
39160000
39121200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE234
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Belgium-Ghent: School furniture
ND Document number 395454-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place GHENT
AU Authority name Stad Gent (207.451.227)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 21/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 39121200 - Tables
39150000 - Miscellaneous furniture and equipment
39160000 - School furniture
39161000 - Kindergarten furniture
OC Original CPV code 39121200 - Tables
39150000 - Miscellaneous furniture and equipment
39160000 - School furniture
39161000 - Kindergarten furniture
RC NUTS code BE234
IA Internet address (URL) www.gent.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >