Belgium-Antwerp: Road-repair works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • J - Maintenance, Repair, and Rebuilding of Equipment
Opps ID: NBD00003515039316989
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 395214-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Belgium-Antwerp: Road-repair works

2017/S 193-395214

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Antwerpen
2018
Belgium
Telephone: +32 32246835
E-mail: danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
NUTS code: BE21

Internet address(es):

Main address: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287173

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287173

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287173
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: beheer wegen

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

E34: structureel onderhoud vak Turnhout ? Oud-Turnhout.

Reference number: AWV A'pen-X10-A21-98_1M3D8E-17-59-F02_0
II.1.2) Main CPV code
45233142
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Van Turnhout tot Oud-Turnhout bestaat de wegverharding van de E34 uit doorlopend gewapend beton. Deze verharding heeft zijn tijd gehad. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil met onderhavig contract de bestaande verharding van Turnhout t.e.m. oud-Turnhout volledig opbreken. Na de opbraak zal dit vak voorzien worden van asfaltverharding. Werken zijn gelegen tussen 36k400 en 45k200.

De rijbaan richting Antwerpen wordt eerst aangepakt. Over deze zone wordt tijdens de tweede fase over de tussenlaag gereden. De rijbaan richting Nederland wordt aansluitend aangepakt. Hier wordt een definitieve toplaag voorzien.

Aansluitend hieraan wordt tijdens een weekend de rijbaan richting Antwerpen voorzien van een definitieve toplaag en bijhorende markeringen.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233141
45233140
45233221
45233120
45233210
45233130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE21
II.2.4) Description of the procurement:

Van Turnhout tot oud-Turnhout bestaat de wegverharding van de E34 uit doorlopend gewapend beton. Deze verharding heeft zijn tijd gehad. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil met onderhavig contract de bestaande verharding van Turnhout t.e.m. oud-Turnhout volledig opbreken. Na de opbraak zal dit vak voorzien worden van asfaltverharding.

Werken zijn gelegen tussen 36k400 en 45k200.

De rijbaan richting Antwerpen wordt eerst aangepakt. Over deze zone wordt tijdens de tweede fase over de tussenlaag gereden. De rijbaan richting Nederland wordt aansluitend aangepakt. Hier wordt een definitieve toplaag voorzien.

Aansluitend hieraan wordt tijdens een weekend de rijbaan richting Antwerpen voorzien van een definitieve toplaag en bijhorende markeringen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: N/A, categorie: N/A.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 14:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 14:15
Place:

Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41, 2018 Antwerpen.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1) De opmetingsstaat van het bestek primeert.

? Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.

? De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar pdf-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80 MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het aangevulde invulformulier dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan (?Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico's) dewelke als aparte documenten dienen geupload te worden.

De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, ) en [nr.] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.

Bestandsnaam inhoud van het bestand:

01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier,

02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van art. 80,

03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van art. 81,

04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van art. 69.

? De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ?Eenheidsprijs/bedrag (EUR), ?Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven (enkel indien zichtbaar), ?Vermindering/vermeerdering (enkel indien zichtbaar) en ?Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-Tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc

? Het bestek en eventuele bijlagen kunnen gratis gedownload worden van het internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/

2) Termijn kan ingekort worden met 5 kld bij indiening via elektronisch platform conform art. 364, wet 17.6.2016.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be

Internet address: www.raadvanstate.be

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract notice - Open procedure

Belgium-Antwerp: Road-repair works

2017/S 193-395214

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Antwerpen
2018
Belgium
Telephone: +32 32246835
E-mail: danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
NUTS code: BE21

Internet address(es):

Main address: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287173

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287173

I.5) Main activity
Other activity: beheer wegen

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

E34: structureel onderhoud vak Turnhout ? Oud-Turnhout.

Reference number: AWV A'pen-X10-A21-98_1M3D8E-17-59-F02_0
II.1.2) Main CPV code
45233142
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233141
45233140
45233221
45233120
45233210
45233130
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE21
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 14:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Belgium-Antwerp: Road-repair works
ND Document number 395214-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ANTWERP
AU Authority name Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
OL Original language NL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45233120 - Road construction works
45233130 - Construction work for highways
45233140 - Roadworks
45233141 - Road-maintenance works
45233142 - Road-repair works
45233210 - Surface work for highways
45233221 - Road-surface painting work
OC Original CPV code 45233120 - Road construction works
45233130 - Construction work for highways
45233140 - Roadworks
45233141 - Road-maintenance works
45233142 - Road-repair works
45233210 - Surface work for highways
45233221 - Road-surface painting work
RC NUTS code BE21
IA Internet address (URL) http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287173
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >