Poland-Pozna?: Antineoplastic agents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 68 - Chemicals and Chemical Products
Opps ID: NBD00003515801600864
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393351-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Antineoplastic agents

2017/S 192-393351

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
Pozna?
61-866
Poland
Telephone: +48 618850643
E-mail: zaopatrzenie@wco.pl
Fax: +48 618850698
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.wco.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa lekow, produktow medycznych, kosmetykow.

Reference number: 39/2017
II.1.2) Main CPV code
33652100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup i dostawa lekow, produktow medycznych, kosmetykow.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 900 797.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wapno sodowane

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Wapno sodowane.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?el do ultrasonografii

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

?el do ultrasonografii.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wazelina kosmetyczna

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Wazelina kosmetyczna.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Krem z arniki

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Krem z arniki.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zirid

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Zirid.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hycamptin

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Hycamptin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Targin

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Targin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fludarabine

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Fludarabine.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aqua Pro

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Aqua pro.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mitomycin

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Mitomycin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Calcium Gluconate

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Leki.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ecalta

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Ecalta.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Klacid

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Klacid.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Klacid

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Klacid.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Leki.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Esmeron

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Esmeron.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Enema

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Enema.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nexium

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33661100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Nexium.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Clexane

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Clexane.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Piperacillin

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Piperacillin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kalium Chloratum

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Kalium Chloratum.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Targocid

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Targocid.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Helicobacter Pyroli

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Helicobacter Pyroli.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nitromint

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Nitromint.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Erbitux

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Erbitux.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sterofundin

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Sterofundin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cisplatin

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Cisplatin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gemcitabine

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Gemcitabine.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Garamycin

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Garamycin.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Leki.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

0,9%NaCl

Lot No: 46
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

0,9%NaCl.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 47
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Leki.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 51
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Leki.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aloxi

Lot No: 49
II.2.2) Additional CPV code(s)
33680000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Aloxi.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Etomidate

Lot No: 50
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Etomidate.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Szacowana ilo?? przedmiotu zamowienia ma charakter jedynie orientacyjny ? wynikaj?cy z planowanego zu?ycia w trakcie obowi?zywania umowy uzale?niona jest od bie??cych potrzeb, w ?adnym wypadku nie stanowi zobowi?zania Zamawiaj?cego do zakupu podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? niewykorzystania 30 % warto?ci przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilo?ci ?wiadcze? od ilo?ci szacowanej, co jest niezale?ne od Zamawiaj?cego.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227365
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 3
Title:

Wapno Sodowane

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Sp.z o.o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 407.40 PLN
Total value of the contract/lot: 6 780.67 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 4
Title:

?el do ultrasonografii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 5
Title:

Wazelina kosmetyczna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 6
Title:

Krem z arniki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 7
Title:

Zirid

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum farmacol S.A. Farmacol-Logistyka Sp. zo. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol-Logistyka Sp.z o.o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-451
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 638.88 PLN
Total value of the contract/lot: 373.25 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 8
Title:

Hycamptin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 666.66 PLN
Total value of the contract/lot: 121 621.82 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 11
Title:

Doxorubicin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. Pulaskiego 9
katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 703.70 PLN
Total value of the contract/lot: 219 996.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 9
Title:

Targin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 916.66 PLN
Total value of the contract/lot: 7 651.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 13
Title:

Aqua Pro

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Baxter Polska Sp. z o. o.
ul. Kruczkowskiego 8
Warszawa
00-380
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 629.62 PLN
Total value of the contract/lot: 32 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 14
Title:

Mitomycin

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 16
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 17
Title:

Ecalta

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp.j.
ul. Szczygla 7
Otwock
05-402
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 259 259.25 PLN
Total value of the contract/lot: 216 786.24 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 18
Title:

Klacid

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol logistyka Sp. z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowwice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 777.77 PLN
Total value of the contract/lot: 2 916.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 19
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
Strykow
95-010
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 97 287.03 PLN
Total value of the contract/lot: 89 154.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 23
Title:

Esmeron

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 092.59 PLN
Total value of the contract/lot: 40 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 24
Title:

Enema

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 407.40 PLN
Total value of the contract/lot: 31 482.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 26
Title:

Nexium

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp. z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 333.33 PLN
Total value of the contract/lot: 27 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 28
Title:

Clexane

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi Aventis Sp.z o. o
ul. Bonifaterska 17
Warszawa
00-203
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 304 490.74 PLN
Total value of the contract/lot: 249 811.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 30
Title:

Piperacillin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 50 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 97 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 31
Title:

Kalium Chloratum

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Sp. zo. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 25 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 33
Title:

Targocid

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
Strykow
95-010
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 111.11 PLN
Total value of the contract/lot: 8 908.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 35
Title:

Helicobacter Pyroli

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp.z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 703.70 PLN
Total value of the contract/lot: 3 250.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 36
Title:

Nitromint

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol logistyka Sp.z o.o.
ul. rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 277.77 PLN
Total value of the contract/lot: 257.69 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 38
Title:

Erbitux

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Ismed Sp.j.
ul. Szczygla 7
Otwock
05-402
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 659 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 118 880.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 39
Title:

Sterofundin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o. o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 685.18 PLN
Total value of the contract/lot: 18 144.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 41
Title:

Cisplatin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 266 666.66 PLN
Total value of the contract/lot: 176 904.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 42
Title:

Gemcitabine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 347 222.22 PLN
Total value of the contract/lot: 232 470.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 43
Title:

Garamycin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp.z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 814.81 PLN
Total value of the contract/lot: 49 410.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 44
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
farmacol S.A.
ul. rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp. z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 601.85 PLN
Total value of the contract/lot: 18 151.13 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 46
Title:

0,9%NaCl

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o. o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 981.48 PLN
Total value of the contract/lot: 11 016.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 47
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 935.18 PLN
Total value of the contract/lot: 12 629.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 49
Title:

Aloxi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 740.74 PLN
Total value of the contract/lot: 34 344.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 50
Title:

Etomidate

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap chifa Sp.z o. o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 518.51 PLN
Total value of the contract/lot: 19 440.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 51
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius kabi Sp.z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 027.77 PLN
Total value of the contract/lot: 28 441.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 11
Title:

Doxorubicin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 703.70 PLN
Total value of the contract/lot: 219 996.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
00-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Antineoplastic agents

2017/S 192-393351

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
Pozna?
61-866
Poland
Telephone: +48 618850643
E-mail: zaopatrzenie@wco.pl
Fax: +48 618850698
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.wco.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup i dostawa lekow, produktow medycznych, kosmetykow.

Reference number: 39/2017
II.1.2) Main CPV code
33652100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 900 797.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wapno sodowane

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

?el do ultrasonografii

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wazelina kosmetyczna

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Krem z arniki

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zirid

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Hycamptin

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Targin

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Fludarabine

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aqua Pro

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mitomycin

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Calcium Gluconate

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Ecalta

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Klacid

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Klacid

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Esmeron

Lot No: 23
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Enema

Lot No: 24
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nexium

Lot No: 26
II.2.2) Additional CPV code(s)
33661100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Clexane

Lot No: 28
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Piperacillin

Lot No: 30
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kalium Chloratum

Lot No: 31
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Targocid

Lot No: 33
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Helicobacter Pyroli

Lot No: 35
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Nitromint

Lot No: 36
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Erbitux

Lot No: 38
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sterofundin

Lot No: 39
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Cisplatin

Lot No: 41
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Gemcitabine

Lot No: 42
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Garamycin

Lot No: 43
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 44
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

0,9%NaCl

Lot No: 46
II.2.2) Additional CPV code(s)
33651100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 47
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Leki

Lot No: 51
II.2.2) Additional CPV code(s)
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Aloxi

Lot No: 49
II.2.2) Additional CPV code(s)
33680000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2) Description
II.2.1) Title:

Etomidate

Lot No: 50
II.2.2) Additional CPV code(s)
33652100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227365

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 3
Title:

Wapno Sodowane

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Biameditek Sp.z o.o.
ul. Elewatorska 58
Bialystok
15-620
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 407.40 PLN
Total value of the contract/lot: 6 780.67 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 4
Title:

?el do ultrasonografii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 5
Title:

Wazelina kosmetyczna

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 6
Title:

Krem z arniki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 7
Title:

Zirid

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Konsorcjum farmacol S.A. Farmacol-Logistyka Sp. zo. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol-Logistyka Sp.z o.o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-451
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 638.88 PLN
Total value of the contract/lot: 373.25 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 8
Title:

Hycamptin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 112 666.66 PLN
Total value of the contract/lot: 121 621.82 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 11
Title:

Doxorubicin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. Pulaskiego 9
katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 703.70 PLN
Total value of the contract/lot: 219 996.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 9
Title:

Targin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 916.66 PLN
Total value of the contract/lot: 7 651.26 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 13
Title:

Aqua Pro

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Baxter Polska Sp. z o. o.
ul. Kruczkowskiego 8
Warszawa
00-380
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 629.62 PLN
Total value of the contract/lot: 32 400.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 14
Title:

Mitomycin

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 16
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 17
Title:

Ecalta

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Hurtownia Farmaceutyczna Ismed Sp.j.
ul. Szczygla 7
Otwock
05-402
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 259 259.25 PLN
Total value of the contract/lot: 216 786.24 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 18
Title:

Klacid

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol logistyka Sp. z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowwice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 777.77 PLN
Total value of the contract/lot: 2 916.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 19
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
Strykow
95-010
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 97 287.03 PLN
Total value of the contract/lot: 89 154.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 23
Title:

Esmeron

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 092.59 PLN
Total value of the contract/lot: 40 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 24
Title:

Enema

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 407.40 PLN
Total value of the contract/lot: 31 482.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 26
Title:

Nexium

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp. z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 28 333.33 PLN
Total value of the contract/lot: 27 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 28
Title:

Clexane

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Sanofi Aventis Sp.z o. o
ul. Bonifaterska 17
Warszawa
00-203
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 304 490.74 PLN
Total value of the contract/lot: 249 811.56 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 30
Title:

Piperacillin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 50 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 97 200.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 31
Title:

Kalium Chloratum

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius Kabi Sp. zo. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 35 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 25 380.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 33
Title:

Targocid

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
Strykow
95-010
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 111.11 PLN
Total value of the contract/lot: 8 908.38 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 35
Title:

Helicobacter Pyroli

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp.z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 703.70 PLN
Total value of the contract/lot: 3 250.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 36
Title:

Nitromint

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol logistyka Sp.z o.o.
ul. rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 277.77 PLN
Total value of the contract/lot: 257.69 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 38
Title:

Erbitux

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Ismed Sp.j.
ul. Szczygla 7
Otwock
05-402
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 659 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 118 880.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 39
Title:

Sterofundin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o. o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 22 685.18 PLN
Total value of the contract/lot: 18 144.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 41
Title:

Cisplatin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 266 666.66 PLN
Total value of the contract/lot: 176 904.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 42
Title:

Gemcitabine

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp.z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 347 222.22 PLN
Total value of the contract/lot: 232 470.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 43
Title:

Garamycin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp.z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 39 814.81 PLN
Total value of the contract/lot: 49 410.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 44
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
farmacol S.A.
ul. rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Farmacol Logistyka Sp. z o. o.
ul. Rzepakowa 2
Katowice
40-541
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 601.85 PLN
Total value of the contract/lot: 18 151.13 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 46
Title:

0,9%NaCl

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap Chifa Sp. z o. o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 981.48 PLN
Total value of the contract/lot: 11 016.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 47
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 935.18 PLN
Total value of the contract/lot: 12 629.52 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 49
Title:

Aloxi

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 740.74 PLN
Total value of the contract/lot: 34 344.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 50
Title:

Etomidate

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aesculap chifa Sp.z o. o.
ul. Tysi?clecia 14
Nowy Tomy?l
64-300
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 18 518.51 PLN
Total value of the contract/lot: 19 440.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 51
Title:

Leki

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Fresenius kabi Sp.z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
Warszawa
02-305
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 027.77 PLN
Total value of the contract/lot: 28 441.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 39/2017
Lot No: 11
Title:

Doxorubicin

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Salus International Sp. z o. o.
ul. Pulaskiego 9
Katowice
40-273
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 703.70 PLN
Total value of the contract/lot: 219 996.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Pozna?: Antineoplastic agents
ND Document number 393351-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place POZNA?
AU Authority name Wielkopolskie Centrum Onkologii
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
33651100 - Antibacterials for systemic use
33652000 - Antineoplastic and immunomodulating agents
33652100 - Antineoplastic agents
33661100 - Anaesthetics
33680000 - Pharmaceutical articles
33692200 - Parenteral nutrition products
33692500 - Injectable solutions
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
33651100 - Antibacterials for systemic use
33652000 - Antineoplastic and immunomodulating agents
33652100 - Antineoplastic agents
33661100 - Anaesthetics
33680000 - Pharmaceutical articles
33692200 - Parenteral nutrition products
33692500 - Injectable solutions
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) www.wco.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >